Gıda Hattı

Gıda Sanayii Alarm Veriyor

16 Ekim 2007, 18:11
Paylaş

UİB Meyve Sebze Mamülleri Birliği Başkanı Haydar Güçlü, yüksek faiz-düşük kur nedeniyle üretimin durma, fabrikaların kapanma, çalışanların işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu bildirdi

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB ) Meyve Sebze Mamülleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Güçlü, yüksek faiz-düşük kura dayalı mevcut piyasa koşullarında üretime devam edebilmelerinin güç hale geldiğini, fabrikaların kapanma, çalışanların işsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu bildirdi.

Güçlü, üretime devam edebilmelerinin ancak hammaddeyi çiftçinin maliyetinin de altında almaları durumunda mümkün olabileceğini ifade etti. Güçlü, meyve sebze mamulleri sektörünün yüksek faiz, düşük kur politikalarından, net döviz girdisi en yüksek sektör olması ve büyük ölçüde girdisini iç piyasadan sağlaması nedeniyle olumsuz yönde etkilendiğini kaydetti. Bu etkilenmenin sektör şirketlerinde pazar, kar, ihracat ve istihdam kaybına yol açtığını belirten Güçlü, şöyle dedi:

“Gıda sanayi, ülkemizin sanayileşme sürecinde tarım ve sanayi arasında önemli bir köprü oluşturması, böylece katma değer yaratması, yeni istihdam alanları açması, yeni pazar olanakları oluşturmasıyla önemini ortaya koymaktadır. ”

Devalüasyon riski

Güçlü, Türkiye’nin, dünyanın 13. büyük tarım arazisine sahip olduğunu belirterek, işlenmiş meyve ve sebze sanayinin, hammaddenin kolay bulunabilirliği, coğrafi konum, tarih ve gelenekler, altyapı, teknoloji ve ithal girdi bağımlılığının düşüklüğü gibi nedenlerle diğer sektörlere göre, rekabet üstünlüğü elde ettiğini ve yüksek katma değer yarattığını vurguladı. İhracatın dolar cinsinden tutarının arttığını, ancak miktarının azaldığını belirten Güçlü, meyve ve sebze mamulleri sektörünün toplam ihracatta 1980’li yılların sonunda yüzde 2.44 olan payının bugün yüzde 0.8 düzeylerine indiğine işaret etti. Güçlü, döviz, işçilik, enerji, akaryakıt ve gübre maliyetleriyle tarıma dayalı sanayinin ve meyve sebze mamulleri sektörünün üretime devam edebilmesi için çiftçinin maliyetinin çok altında hammadde almak zorunda olduğunu ifade etti.

Bugünkü faiz oranlarıyla YTL /döviz korunma yöntemlerinin kullanılamadığını dile getiren Güçlü, “Riskten korunalım” derken daha yüksek bir “devalüasyon” riskine kucak açıldığını söyledi. Güçlü, “Ekim 2007 itibarıyla meyve ve sebze mamulleri sektörünün üretim yapmasının imkânsız olduğu ortaya çıkmakta olup fabrikalar kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardır. Bu da yüz binlerce çiftçi ve çalışanının işsiz kalmasına sebep olacaktır” diye konuştu.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.