Gıda Hattı

Gıda Fiyatları Niye Yüzde 23 Arttı

19 Temmuz 2007, 17:28
Paylaş

Dünya’da gıda maddesi fiyatları daha önce hiç görülmedik bir hızla artıyor. Bu artış, merkez bankalarını kaygılandırıyor. Hızla artan gıda fiyatları nedeniyle “enflasyon”un artacağını ve enflasyondaki tırmanmanın faizleri yukarı doğru ittirerek ekonomilerde büyüme hızını yavaşlatacağını bildikleri için tedirgin oluyorlar.

IMF’nin verilerine göre geçtiğimiz 18 ay içinde gıda maddesi fiyatları dünyada yüzde 23 oranında arttı. Bu hızlı artışın nedeni, petrolün aşırı pahalılanmasının sonucunda alternatif yakıt olarak “etanol” ve “biyo-dizel”in ortaya çıkması. Etanol ve biyo-dizel; mısır, buğday, kolza, ayçiçeği gibi tarım ürünlerinden elde ediliyor. İşte bu nedenle Çin ve Brezilya mısır ekim alanlarını çarpıcı bir biçimde genişleterek etanol üretimini artırmanın yollarını arıyor. Zira Amerika ve Avrupa’da mısır ve diğer tarım ürünlerinden elde edilecek etanol tüketimi yakın bir dönemde iki katına çıkacak. ABD Başkanı George Bush bunun işaretini vererek,"Eğer ulusumuz benzin kullanımını azaltmak istiyorsa, tüketici akılcı bir seçim yapmak için belli bir duruş sergilemelidir" dedi. Ardından da etanol ve biyo-dizel tüketen “esnek yakıt” araçlarının kullanılmasının desteklenmesini Kongre’ye önerdi.

Bush’un bu önerisinin ardından Küba Cumhurbaşkanı Fidel Castro, hasta yatağından bir makale kaleme aldı. Castro bu makalesinde, “Başkan Bush’un otomobil üreticileriyle yaptığı toplantıdan sonra bu konu hakkında enine boyuna düşündüm. Dünyada üç milyar fazla insan açlık ve susuzluktan dolayı erken yaşta hayatını kaybetmeye mahkum edilmiştir. Besin maddelerinin yakıta dönüştürülmesi şeklindeki uğursuz fikrin, ABD’nin dış politikadaki ekonomik bir eğilimi olduğu, 26 Mart’ta netleştirildi” dedi.

Fidel Castro’nun gıda maddelerinin yakıta dönüştürülmesi fikrine uğursuz olarak bakması pek öyle hafife alınacak bir konu değil. İnsanlar işlerine arabasız gidebilirler ama kahvaltı yapmadan gidemezler. Hızla artan gıda fiyatlarının asıl olumsuz etkileyeceği bölgeler dünyanın gelişmekte olan ülkeleri. Yüksek gıda fiyatları, Çin, Hindistan ve diğer gelişmekte olan ülkelerde yeni sıkıntılar yaratacak. Çünkü gıda maddeleri, Çin’de tüketici fiyat endeksinin ağırlık olarak üçte birini teşkil ediyor. Buna karşın gelişmiş ülkelerden Amerika’da gıda maddeleri, tüketici fiyat endekslerinde sadece altıda birlik bir ağırlığa sahip bulunuyor.Bu nedenle tarım ürünlerinden etanol ve biyo-dizel üretilmesinden fakirler zarar görecek ve açlık çekecekler.

Gıda maddelerinden yakıt elde edilmesi süreci Türkiye’yi de olumsuz etkileyecek. Çünkü, Türkiye’de de tüketici fiyat endeksi içinde gıda maddelerinin ağırlığı yüzde 28,47’lik bir orana sahip. Tıpkı Çin’de gıda maddelerinin tüketici fiyat endeksinde sahip olduğu ağırlık gibi bizdeki oran da. Bizde de insanlar gelirlerinin büyük bir kısmını gıdaya ayırıyor.Öyleyse artan gıda maddesi fiyatları, “Türkiye’deki fakirliği daha da artıracak” diyebiliriz. Nitekim Türkiye’de gıda maddesi fiyatları geçtiğimiz 18 aylık dönemde yüzde 14 oranında arttı.Geçtiğimiz on iki aylık döneme bakıldığında, “gıda maddesi fiyatları en çok artan tüketim maddesi” kategorisine girdi ve artış oranı yüzde 11.52’ye ulaştı.Çarpıcı olan nokta şu ki,diğer tüketim maddelerinde böyle yüksek bir artış olmadı.

Besin maddelerinin yakıta dönüştürülmesi, dünyada yaşanan düşük enflasyon oranlarını uzun bir süre ortadan kaldıracak gibi gözüküyor.Önümüzdeki yıllarda “yüksek enflasyon ve yüksek faiz” ortaya çıkarsa bundan yine gelişmekte olan ülkeler ve fakirler zarar görecek.Enflasyon nedeniyle hem gıda maddesi satın alamayıp fakirler aç kalacaklar hem de yükselen faizler ülkelerindeki büyüme hızını düşürecek ve bu defa iş bulamayacaklar. Fidel Castro’yu dinlemekte fayda var. Besin maddelerinden yakıt elde etmek pek iyi bir fikirmiş gibi görünmüyor.

Referans/Yorum

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.