Gıda Hattı

Fobi nedir? Nasıl yenilir? A'dan Z'ye fobi çeşitleri

2 Aralık 2020, 21:00
Paylaş
Fobi nedir? Nasıl yenilir? A'dan Z'ye fobi çeşitleri

Fobi halk arasında genellikle hastalık olarak görülmez. O nedenle tedavisi konusunda pek girişimde de bulunulmaz. Gerçekte ise fobi tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Peki Fobi nedir? Fobi türleri nelerdir? Belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?

Fobi nedir?

Fobi halk arasında hastalık olarak pek görülmez. Peki fobi nedir? Fobi toplumda sık görülen bir anksiyete bozukluğudur. Fobisi olan insanlar “fobik” diye adlandırılırlar. Yapılan araştırmalar toplumda %10 oranında fobi tespit etse de tahminen bu değer %25 dolaylarındadır.

Fobiler halk arasında hastalıktan ziyade huy ya da kişilik özelliği olarak düşünüldüğünden tedaviye başvuranların sayısı azdır. Araştırmalarda fobi sıklığının beklenenden düşük çıkmasının en önemli nedeni budur. Kadınlarda erkeklere oranla iki buçuk kat daha fazla görüldüğü saptanmıştır.

Fobi nedenleri nedir?

Fobi nedir sorusunun yanıtından da anlaşılacağı gibi nedenleri de üzerinde durulması gereken bir diğer husustur. Peki fobinin nedenleri nedir?

Fobinin nedenleri konusunda farklı ekollerin farklı açıklamaları vardır. Freud, fobiyi bilinçaltı çatışmaları olarak tanımlar. Watson'a göre ise fobi, şartlı reflekse dayanır.

Fobi nedir? Belirtileri nelerdir? Fobi türleri nelerdir? Fobiler nelerdir?

Fobi belirtileri nelerdir?

Fobi nedir? Fobi nedenleri nedir? sorularının yanıtlarından hareketle fobi belirtileri de üzerinde durulması gereken bir diğer önemli konudur. Peki fobi belirtileri nelerdir?

Korku yaratan obje, durum ya da aktivite ile karşılaşıldığında anksiyete belirtileri ortaya çıkar. Panik atakta görülen belirtilerin hemen hepsi fobik durumla karşılaşıldığında ortaya çıkabilir. Hatta bazı vücut salgıları tutulamayabilir, kalbin durması ve ölüm görebilir.

İşte bazı fobi belirtileri

 • Çarpıntı
 • Yüz kızarması
 • Yüzde kaşınma ve yanma hissi
 • Titreme
 • Soğuk terleme
 • Bulanık görme
 • Nefes darlığı
 • Ağız kuruluğu
 • Yutkunma güçlüğü
 • Boğazda sıkılaşma
 • Mide bulantısı
 • Bilinç kaybı
 • Ani tansiyon düşüşü
 • Bayılma
 • Bunalım
 • Sinir krizi
 • Şok vb.

Fobi nasıl tedavi edilir?

Fobi nedir? Belirtileri nelerdir?  konusunda verdiğimiz bilgiler ışığında Fobi tedavisi üzerinde de yoğunlaşmak gerekmektedir. Peki fobi nasıl tedavi edilir?

Fobilerin tedavisinde ilaç ve psikoterapi birlikte uygulanır. İlaç tedavisinde kullanılan antidepresan ilaçlar çoğu zaman tek başına yeterli değildir.

Fobilerin tedavisinde en sık başvurulan yöntem, kişinin korkusuyla yüzleşmesinin sağlanmasıdır. Kişinin, anksiyete yaratan varlık ya da durumun üstüne giderek anksiyeteyi nasıl yaşadığını ve onunla nasıl başa çıkabileceğini öğrenmesi istenir.

Her canlı, birey olarak varlığını tehdit eden ya da tehdit riski taşıyan varlık ve durumlardan içgüdüsel olarak kaçınır. İnsan bilincinde bu kaçınma, korku olarak algılanmaktadır. Korku bu haliyle, kişinin varlığını, yaşamını sürdürmesine hizmet eden savunma sistemlerinin bir ön-uyarı mekanizmasıdır ve yaşamın sürdürülebilmesi için gereklidir.

Örneğin, her insan şu ya da bu ölçüde köpekten korkar

Hafif ya da ağır, hatta ölüme neden olabilecek bir tehlike kaynağı olabilecek köpekten korkmak, olağandır ve gereklidir. Bir köpekten gelebilecek tehlike için gereken önlemleri alarak bu korkunun üstesinden gelebilmek, böylece bir köpekle fiziksel ya da duygusal temas kurabilmek düzeyinde tutulabilen köpek korkusu, hastalıklı bir durum olarak kabul edilemez. Çünkü bu haliyle, kişinin kontrolünden çıkmış, onun istencine hükmeden, sonuçta günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen bir duygu-durum değildir.

Korkunun, "kontrolden çıkması"

Korkunun, "kontrolden çıkması", yaşamın sürdürülmesi için gerekli olan bir ön-uyarı sistemiyle uyum sağlanamaması anlamındadır. Kişi, o korkunun, onu kaçınmaya zorladığı durumlardan kaçınmayı sağlayamaz ya da bu kaçınma, onu duygusal olarak rahatlatmaz.

Yine endişe ve korku içindedir ve bu anksiyete onun günlük yaşamını istediği tarzda sürdürmesine olanak vermez. Onun, sanki kendi dışında işleyen bir mekanizma gibi, kendi istencine hükmeden bir dış güç gibi işlev görür. Bu haliyle, yaşama hizmet eden korku, yaşama karşı olan fobiye dönüşür.

Belirli bir varlığa ve duruma bağlanamayan fobiler de vardır. Her şeyden önce, bireyin varlığını tehdit eden pek çok dış unsur olduğuna göre, pek çok korku ve fobi de vardır. Ancak kişinin varlığını tehdit eden dış unsurlar bazen, belirli bir varlık ya da duruma bağlı olmazlar.

Kişinin, genel anlamda kendi varlığını tehdit altında algılaması durumunda, onun bilinçaltına yansıyan, bu tanımlanmamış, bir nesne ya da durumla ilişkilendirilememiş, belirsiz anksiyete, kişinin bilinçaltında işleyen bir mekanizmayla tanımlanabilir bir korku haline dönüştürülür. Korku haline dönüştüğü anda da, genel bir anksiyete olması sonucu, fobiye dönüşür.

Fobi türleri nelerdir? A'dan Z'ye fobi çeşitleri

İşte alfabetik olarak tüm fobi türleri ve açıklamaları.

A

Ablütofobi: Yıkanmaktan korkma
Agirofobi: Caddelerden ya da caddelerde karşıdan karşıya geçmekten korkma
Agorafobi: Açık yer ya da kalabalık korkusu
Ailurofobi: Kedilerden korkma
Akluofobi: Karanlıktan korkma
Akrofobi: Yüksek yerlerden korkma
Akustikofobi: Belirli seslerden korkma
Algofobi: Acı çekmekten korkmak
Amaksofobi: Araba (ya da taşıt)korkusu
Amatofobi: Toz korkusu
Amnezifobi: Hafızasını kaybetmekten korkma
Amofobi: Sivri cisim korkusu
Anatidaephobia: Ördekler tarafından izleniyor olma hissi / korkusu
Androfobi: Adamlardan korkma
Anemofobi: Fırtına korkusu
Antlofobi: Sel korkusu
Antropofobi: İnsanlardan korkma
Apifobi: Arılardan korkma
Arakibutirofobi: Yerfıstığı ezmesinin, yerken, damağa yapışmasından duyulan korku
Araknofobi: Örümceklerden korkma
Aritmofobi: Sayılardan korkma
Asimetrifobi: Simetrik olmayan şeylerden korkma
Astenofobi: Güçsüz olmaktan korkma
Astrafobi: Şimşek korkusu
Ataksofobi: Düzensizlikten korkma
Atelofobi: Mükemmel olamamaktan korkma
Aviofobi: uçuş korkusu

B

Ballistofobi: Silahtan ya da mermilerden korkma
Batofobi: Derinlik korkusu, yüksek binaların yanından geçmekten korkma
Batrakofobi: Kurbağa, semender gibi çiftyaşayışlı (amfibyen) hayvanlardan korkma
Belonefobi: İğnelerden korkma
Bibliyofobi: Kitaplardan korkma
Botanofobi: bitkilerden korkma
Bromidrosifobi: vücut kokusundan korkma
Brontofobi: gök gürültüsünden korkma

D

Datafobi: veriden korkma
Dentofobi: dişçiden korkma
Dermatopatofobi: deri hastalıklarından korkma
Dekatriaparaskevifobi: ayın 13'ünün cuma gününe gelmesi korkusu

Fobi türleri nelerdir? A'dan Z'ye fobi çeşitleri

Fobi nedir? Alfabetik olarak tüm fobi türleri ve açıklamaları.

E

Eisoptrofobi: aynalardan korkma
Elektrofobi: elektrikten korkma
Emetofobi: kusmaktan korkma
Entomofobi: böceklerden korkma
Endofobi: Giyecek korkusu
Epistaksiyofobi: burun kanamasından korkma
Eritrofobi: yüz kızarmasından duyulan korku
Erotofobi: cinsellik korkusu

F

Farmakofobi: ilaçlardan korkma
Fazmofobi: hayaletlerden korkma
Febrifobi: yüksek ateşten korkma
Filemafobi: öpmekten ya da öpüşmekten korkma
Filofobi: sevmekten, aşık olmaktan korkma
Fobofobi: korkmaktan korkma
Fotofobi: ışıktan korkma

G

Gametofobi: evlenmekten korkma
Gefirofobi: köprülerden geçmekten korkma
Gerontofobi: yaşlı insanlardan ya da yaşlanmaktan korkma
Glossofobi: topluluk önünde konuşmaktan korkma

H

Haptofobi: dokunulmaktan korkma
Harpaksofobi: hırsızlardan ya da bir suçun kurbanı olmaktan korkma
Helyofobi: güneş'ten korkma
Helshoesafobi: topuklu ayakkabılardan korkma
Hematofobi: kan korkusu
Herpetofobi: sürüngenlerden korkma
Heterofobi: heteroseksüellerden korkma, tiksinme
Hidrofobi: sudan, yüzmekten ya da boğulmaktan korkma
Higrofobi: nemden ya da yağmurdan korkma
Hipegiyafobi: sorumluluktan korkma
Hipnofobi: uyumaktan korkma
Hipofobi: atlardan korkma
Homiklofobi: sisten korkma
Homofobi: eşcinsellerden korkma
Hristiyanofobi: hristiyanlıktan ve hristiyanlardan korkma

Fobi türleri nelerdir? A'dan Z'ye fobi çeşitleri

İşte alfabetik olarak tüm fobi türleri ve açıklamaları. Hangi fobi nedir?

İ

İhtiyofobi: balıklardan korkma
İslamofobi: İslamdan ve müslümandan korkma

J

Jinefobi: kadınlardan korkma
Japonofobi: Japonlardan korkma

K

Kainatetofobi: yenilik korkusu
Kakofobi: çirkinlikten, çirkin seylerden korkma
Kakorafiyafobi: başarısız olma korkusu
Kanserofobi: kanser olmaktan korkma
Kardiyofobi: kalp hastalığından korkma
Karnofobi: etten korkma
Katagelofobi: dalga geçilmekten korkma
Kemofobi: kimyasal maddelerden korkma
Kenofobi: karanlık korkusu
Keymafobi: kıştan ve soğuktan korkma
Kimofobi: dalgalardan korkma
Kinofobi: köpeklerden korkma
Kitinofobi:böcekten korkma
Klimakofobi: merdivenden düşmekten ya da merdivenlerden korkma
Klostrofobi: kapalı yer korkusu Kapalı ve basık yerlerde duyulan korkudur. Asansör, basık tavanlı odalar, koridorlar, kapıları kapalı ve kalabalık otobüs, yeraltı çarşıları, metro, alt geçitler ve kilitli odalar onlar için korku verici yerlerdir. Hastanın temel korkusu bu sayılan yerlerde sıkışıp kalmak, nefes alamamak ve boğulmaktır.
Koprofobi: dışkı korkusu
Koulrofobi: palyaçolardan korkma
Koumpounophobia: düğmelerden korkma
Kremnofobi: yüksek yamaçlardan ya da uçurumlardan korkma
Kriyofobi:buzdan ya da donmaktan korkma
Kronomentrofobi: saatlerden korkma
Ksantofobi: sarı renkten korkma
Ksenofobi: yabancılardan korkma
Ksilofobi: tahta şeylerden ya da ormanlardan korkma

Fobi türleri nelerdir? A'dan Z'ye fobi çeşitleri

Fobiler nelerdir? İşte alfabetik olarak tüm fobi türleri ve açıklamaları.

L

Limnofobi: göllerden korkma
Litikafobi: davalardan ve mahkemelerden korkma
Logofobi: belirli kelimelerden korkma
Lökofobi: beyaz renkten korkma

M

Manyofobi: delirmekten korkma
Mastigofobi: cezalandırılmaktan korkma
Mekanofobi: makinelerden korkma
Melanofobi: siyah tonundan korkma
Mikrobiyofobi: mikroplardan korkma
Mizofobi: kirlilikten korkma
Monofobi: yalnızlıktan korkma
Musofobi: farelerden korkma

N

Nekrofobi: cesetten korkma
Nelofobi: camdan korkma
Niktofobi: geceden korkma
Nozokomefobi: hastanelerden korkma
Nüdofobi: çıplaklıktan korkma
Negrofobi: Siyahilerden korkma

O

Obesofobi: şişmanlamaktan korkma
Ofidiyofobi: yılanlardan korkma
Okofobi: taşıt araçlarından korkma
Ornitofobi: kuşlardan korkma
Orofobi:Yamaçtan iniş korkusu
Osmofobi: belirli kokulardan korkma
Otofobi:ıssız bir yerde kişinin tek başına olmaktan duyduğu korku

Fobi türleri nelerdir? A'dan Z'ye fobi çeşitleri

Fobi nedir? İşte alfabetik olarak tüm fobi türleri ve açıklamaları.

P

Panfobi: her şeyden korkma
Papirofobi: kâğıttan korkma
Paraskavedekatriafobi: ayın on üçü ve cuma olan günden korkma
Patofobi: hasta olmaktan korkma
Pedofobi: çocuklardan korkma
Peladofobi: kel insanlardan ya da kelleşmekten korkma
Penyafobi: fakirlikten korkma
Pirofobi: ateşten korkma
Plakofobi: mezar taşlarından korkma
Pogonofobi: sakaldan ya da sakallı kişilerden korkma
Politikofobi: politikacılardan korkma
Porfirofobi: mor renkten korkma
Potamofobi: ırmaklardan ya da su akıntılarından korkma
Potofobi: alkollü içeceklerden korkma
Pteronofobi: kuş tüyünden korkma
Pupafobi: kuklalardan korkma

R

Radyofobi: radyasyondan, x ışınlarından korkma.
Ranidafobi: kurbağalardan korkma

S

Selenofobi: ay'dan korkma
Siderofobi: yıldızlardan korkma
Simetrofobi: simetriden korkma
Skiofobi: gölgelerden korkma
Sosyofobi: toplumdan, genel olarak insanlardan korkma
Soteriofobi: başkalarına muhtaç olmaktan korkma

Fobi türleri nelerdir? A'dan Z'ye fobi çeşitleri

İşte alfabetik olarak tüm fobi türleri ve açıklamaları. Hangi fobiler nelerdir?

T

Tafefobi: diri diri gömülmekten korkma
Takofobi: yüksek hızdan korkma
Talassofobi: deniz ya da okyanus korkusu
Tanatofobi: ölümden korkma
Teknofobi: teknolojiden korkma
Teratofobi: gebe kadının, şekilsiz, çirkin bir çocuk doğurmaktan korkması
Termofobi: ısıdan korkma
Testofobi: testlerden ya da sınavlardan korkma
Tokofobi: gebe kalmaktan ya da çocuk doğurmaktan korkma
Tomofobi: ameliyat olmaktan korkma
Toksifobi: zehir korkusu
Topofobi: belirli yerlerden korkma
Transfobi: transgender ve transseksüel kimselerden korkma
Travmatofobi: yaralanmaktan korkma
Trikinofobi: gıda zehirlenmesinden korkma
Triskaidekafobi: 13 sayısından korkma
Tripanofobi: aşı ya da iğne olmaktan korkma
Trikopatofobi: saç hastalıklarından korkma
Tripofobi: deliklerden korkma

U

Ürofobi: idrardan korkma

V

Venereofobi: zührevî hastalıklardan korkma
Venüstrafobi: güzel kadınlardan korkma
Vermifobi: solucanlardan korkma

X

Xenofobi: yabancılardan korkma

Z

Zelofobi: kıskançlıktan korkma
Zoofobi: hayvanlardan korkma
Zenofobi: yabancı korkusu

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.