Gıda Hattı

Fiyatları etkileme ve stokçuluk suçlarında ceza artışı teklifi TBMM’de…

3 Haziran 2022, 17:49
Paylaş
Fiyatları etkileme ve stokçuluk suçlarında ceza artışı teklifi TBMM’de…

Fiyatları etkileme ile mal veya hizmet satımından kaçınma suçu ve stokçuluk cezalarının artırılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM’ye sunuldu. Türk Ceza Kanunu değişikliğiyle,  fiyatları etkileme suçunun cezasının “üç aydan iki yıla” yerine “bir yıldan üç yıla”, mal ve hizmet satımından kaçınma ve stokçuluk cezasının ise “altı aydan iki yıla” yerine “bir yıldan üç yıla” şeklinde değiştirilmesi öngörülüyor.

6’ıncı Yargı Paketi olarak tanımlanan Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Partili milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı uygulamasına geçilecek

24 maddelik teklifle, hakim ve savcı yardımcılığı uygulaması getirilirken, süresi üç yıl olarak belirlenen hakim ve savcı yardımcılıkları görevlerinin önemli bir kısmı atandıkları adliyelerde, eğitici hakim ve savcılar nezaretinde ve fiilen görev yaparak tamamlanacak.

Noterlerin atama, göreve başlama ve atamadan vazgeçme usulü düzenlenen teklifle, taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin noterler tarafından tapu siciline tapu bilişim sistemi vasıtasıyla şerh verilebilmesi ve taşınmaz satış sözleşmesinin noterler tarafından yapılabilmesi imkanı getiriliyor.

Fiyatları etkileme ve stokçuluk cezalarında artış yapılacak

Teklifle, fiyatları etkileme ile mal veya hizmet satımından kaçınma suçlarının cezalarında da artış öngörülüyor.

Teklifin 20’inci maddesiyle, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 237’nci maddesinde değişiklik yapılarak, fiyatları etkileme suçuyla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla suçun cezası artırılıyor. Söz konusu maddenin birinci fıkrasında yer alan “üç aydan iki yıla” ibaresi “bir yılan 3 yıla”, ikinci fıkrasında yer alan “üçte biri” ibaresi “yarısı” ve üçüncü fıkrasında yer alan “sekizde bir” ibaresi “yarısı” şeklinde değiştiriliyor.

21. madde ile de 5237 sayılı Kanunun 240’ıncı maddesinde değişiklik yapılarak, mal ve hizmet satımından kaçınma suçuyla etkin mücadele edilebilmesi ve stokçuluk faaliyetlerinin önlenebilmesi amacıyla suçun cezası artırılıyor. TCK’ın 240’ıncı maddesinde yer alan “altı aydan iki yıla” ibaresi “bir yıldan üç yıla” şeklinde değiştiriliyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.