AramaArama
Gıda Hattı

Fiyat etiketleri konusunda çok önemli düzenleme

18 Eylül 2018, 09:36
Paylaş
Fiyat etiketleri konusunda çok önemli düzenleme

Döviz kuru ya da girdi maliyetleri gerekçe gösterilerek haksız fiyat artışlarına karşı savaş açan Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketleri konusunda çok önemli bir düzenleme getirdi. 15 gün sonra başlanacak uygulama ile fiyat etiketlerinde malın satış tarihi ve Türkiye’de üretilmişse bunu belirten Bakanlıkça belirlenmiş bir şekil, logo ya da işaret kullanımı zorunlu olacak.

Bir süredir döviz kuru ya da başka gerekçelerle haksız fiyat artışlarını sıkı takibe alan Ticaret Bakanlığının, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, 18 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Satış fiyatı ve birim fiyatının uygulama tarihi de etikete yazılacak  

Yeni yönetmelik değişikliğiyle 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinin “Etiket bulundurma zorunluluğu” başlıklı 5’inci maddesine iki yeni fıkra eklendi.

Yönetmeliğin söz konusu maddesine eklenen fıkralara göre, “Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih” ile “Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret” de, zorunlu olarak etiketlere yazılacak.

Mevcut uygulamada, Malın üretim yeri, Malın ayırıcı özelliği, Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve Malın birim fiyatının etiketlerde zorunlu olarak bulunması gerekiyordu.

gida-etiketleme-gidahatti

Etiketlerdeki tarife ve fiyat listeleri okunur olacak

Yönetmeliğin “Etiket, tarife ve fiyat listelerinin biçim ve kapsamı” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Etiketlerin” ibarelerinden sonra gelmek üzere “, tarife ve fiyat listelerinin” ibareleri de eklendi.

Buna göre, etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde olması, yanıltıcı ve aldatıcı bilgiler içermemesi zorunlu olacak.

Kullanılacak etiketlerin tarife ve fiyat listeleri tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilecek, okunabilecek ve hangi mala ait olduğu açıkça belli olacak.

Fiyat artışlarının takibini kolaylaştırmaya yönelik yeni Yönetmelik, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.