Gıda Hattı

FASD Başkanı Sadettin Korkut: "Ekmek Tebliği Uygulansın"

13 Temmuz 2007, 15:36
Paylaş

Fleksibil Ambalaj Sanayiciler Derneği Başkanı Sadettin Korkut, Tarım Bakanlığı’ndan “Ekmek Tebliği” nin uygulanmasını istiyor.

Korkut açıklamasında, 20.08.1998’de başlayan “ekmeğin ambalajlı satışı” uygulaması kapsamında Tarım ve Köy İşleri Bakanlı’ğının ve Sağlık Bakanlığı’nın denetim yapmaları ve cezai müeyyide uygulamaları ile ekmeğin ambalajlı satışı ülke çapında yaygınlaşma eğilimine girdiğini, ancak ilgili mercilerin mevzuatı uygulamaması, ambalaj kullanan ile kullanmayan ekmek üreticileri arasında oluşan haksız rekabetten kaynaklanan ekonomik direnişler, toplumun yeterince bilgilendirilmemesi gibi nedenlerle ambalajlı ekmeğin 7 ay gibi kısa sürede fiilen uygulamadan kalktığını ve ekmeğin tamamen ambalajdan çıkmasına neden olduğunu belirtti..

“Halbuki ekmeğin ambalajlanmasında ki temel amaç, ekmek kabuğunun ıslanarak küflenmesini önlemek üzere özellikle neme karşı bariyer oluşturmak ve çok hızlı kurumayı önleyerek ekmeğin taze kalmasını sağlamaktır” diyen Korkut basın açıklamasında şu hususlara yer verdi.

“Ekmeğin ambalajlanmadan tüketiciye sunulması üst solunum yolu enfeksiyonları, hepatit, tifo, dizanteri, kolera gibi bağırsak enfeksiyonları ve benzeri hastalık mikroplarının bulaşma riskinin yüksek olması nedeniyle insan sağlığını ciddi boyutlarda tehdit etmektedir. ATO’nun ” Ekmekteki Kayıp Ekonomi “ ve Sağlık Bakanlığı’nın “ Sağlıklı Beslenme ve Gıda İsrafı ” raporlarında da belirtildiği üzere Türkiye’de yılda yaklaşık 44 milyar adet ekmek üretilmektedir. Ekmeğin ambalajsız satılması ve iyi muhafaza edilememesi nedeniyle, bunun yaklaşık 4 milyar adeti zayi olmaktadır. Yıllık ekonomik kayıp yaklaşık 700 milyon ABD Dolarıdır.

Ekmeğin ambalajlanarak satışa sunulması ekmek üreticisine yaklaşık % 6-8 maliyet getirse de, ekmeğin raf ömrünün 3 gün artması, ekmek israfının önlenmesi, bakkal ve marketlerden fırınlara %10-15 oranında ekmek iadesinin ortadan kalkması, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, buğday ithalatının azalması ve dolayısı ile ekonomik kayıpların önlenmesine katkı sağlaması açısından son derece önem taşır.

Ekmeğin tazeliğini koruyan kaliteli ekmek ambalajı Türkiye’de üretilmektedir, ancak Türkiye’de kullanılmadığı için AB ülkeleri ve ABD’ye ihraç edilmektedir. Ülke olarak AB üyeliği için ciddi emek harcadığımız bu süreçte açıkta gıda maddesi satış döneminin sadece Yasa, Yönetmelik ve Tebliğler’le değil, uygulamada da sona erdirilmesi gerektiğine inanıyoruz”

Fleksıbıl Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak halkın sağlığını korumak için ;

• İlgili mercilerin kararlı tutumu ve toplumun desteği ile ekmekte ambalaj uygulamasının sürdürüleceğine ve sorunların kısa sürede aşılacağına inanmaktayız.

• İlgili merciler tarafından uygulamanın tekrar başlaması öncesinde ve sırasında olması gerekli yöntemleri ve ekmek paketleme konuları ile ilgili bilgi birikimlerimizi aktararak yardımcı olabiliriz.

Bunun yanı sıra, ilgili mercilerden gelecek talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda FASD üyesi gıda ambalajı üreten şirketlerimiz mevcut alt yapı ve yatırımlarının yanında oluşacak ihtiyaçlar doğrultusunda ek yatırımlar yaparak oluşacak ihtiyaçları karşılamaya hazırdır.

Ülkemizin AB uyum sürecinde ve tüketicinin ve sağlığın korunması’’ ilkeleri çerçevesinde çıkan tüm mevzuatın Türkiye fleksıbıl ambalaj üreticilerini temsil eden biz FASD üyeleri olarak talep etmekteyiz.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.