Gıda Hattı

FAO Nedir? FAO Amacı Nedir?

14 Ocak 2019, 13:56
Paylaş
FAO Nedir? FAO Amacı Nedir?

FAO Nedir?

FAO (Gıda ve Tarım Örgütü), Birleşmiş Milletler'in açlığı yenmek için uluslararası çabalara öncülük eden uzmanlaşmış bir kuruluştur. Amacı herkes için gıda güvenliği sağlamak ve insanların aktif ve sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri için yeterli yüksek kaliteli gıdaya düzenli olarak erişebilmelerini sağlamaktır. 194'ten fazla üye devletle dünya çapında 130'dan fazla ülkede çalışmaktadır.

FAO Nasıl Çalışır?
FAO Nedir?

FAO'nun Amacı Nedir?

FAO büyüyen dünyada tarımsal kalkınmanın gerçekleşmesi ve üye ülkelerin yaşadığı problemleri göz önüne alarak bazı stratejik amaçlar belirlemiştir. Bu amaçlar;

  • Açlığın ve yetersiz beslenmenin önüne geçmek
  • Gıda güvenliğini tüm üye ülkelerde eşit şekilde sağlamak
  • Tarım, ormancılık ve balıkçılığı daha üretken ve sürdürülebilir hale getirmek
  • Kırsal yoksulluğu azaltmak
  • Herkesi kapsayan, verimli tarım ve gıda sistemlerinin etkin kullanılmasını sağlamak
  • Geçim kaynaklarının tehdit ve krizlere karşı direncini arttırmak

olarak sıralanabilir.

Moritanya’da küçük toprak sahibi çiftçi. ©FAO/Giampiero Diana

FAO Nasıl Çalışır?

FAO gıda, tarım ve doğal kaynaklar hakkındaki kritik bilgileri global olarak paylaşır. Ancak bu durum tek yönlü olarak gerçekleşmez. Bu kuruluş bir konu hakkında uzmanlığı bulunan üye ülkeler ile bu konu hakkında bilgiye ihtiyacı olan ülkeler arasında bağlayıcı bir rol oynar. Ülkeler arası tarımsal diyalogların geliştirilmesine katkı sağlar. Kurum teorik bilginin eyleme dönüştürülmesi için kritik bir rol oynar. Bu noktada kurum, hükümetler, kalkınma kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile özel sektör arasında gıda güvenliği, tarımsal kalkınma ve sürdürülebilirlik konularında iş birliği yapılmasını sağlar.

FAO Stratejik Planlamalarını Nasıl Yapar?

Kuruluş sonuca dayalı olarak şeffaf bir şekilde çalışır. Bu şeffaflık daha doğru kararlar alınabilmesini sağlar. İnsan, süreç ve ölçümü birleştiren bir yaklaşımdır. Stratejik planlama yaparken hedefe odaklanan, deneyimlerden faydalanan, yeni koşullara uyum gösteren ve tüm sonuçları raporlayan bir yol izler.

Bütçesi Ne Kadar?

2018-2019 yılları için planlanan toplam bütçesi 2,6 milyar dolardır.

Bu miktarın %31'i üye ülkeler tarafından geri kalan %69'u ise üyeler ve gönüllülerden gelir.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.