Gıda Hattı

Fındık ihracatçıları: "Findikta yaşanan sorun arz fazlası"

27 Ağustos 2006, 17:39
Paylaş

Fındık ihracatçıları, amaçlarının, en iyi fiyatla en fazla fındığı istikrarlı bir şekilde satmak suretiyle Türk ekonomisine mümkün olan en fazla döviz girdisini sağlamak olduğunu belirtti. Fındıkta yaşanan sorunun arz fazlası olduğunu ifade eden ihracatçılar, buna neden olan tek etkenin ise geçmişte uygulanan popülist politikalar sonucu Doğu Karadeniz dışına taşan, şimdi kontrol altına alınamayan üretim olduğunu ileri sürdüler.
İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu ile Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, fındıkta yaşanan sorunun, kimi çevrelerin unutturmaya çalışma gayretlerine rağmen arz fazlası, yani üretim fazlası olduğu ifade edildi. Talepte artış olmadan plansızca büyüyen üretimin, ekonominin en basit kuralı ile karşılaştığı ve fiyatların düştüğü belirtilen açıklamada, her ne kadar aksini iddia edenler olsa da talep artışı olmadan fiyatın artırılması halinde bu sefer ihracat miktarının düşeceği, arz fazlasının büyüyeceğine dikkat çekildi. Açıklamada,

Fındık ihracatçıları, amaçlarının, en iyi fiyatla en fazla fındığı istikrarlı bir şekilde satmak suretiyle Türk ekonomisine mümkün olan en fazla döviz girdisini sağlamak olduğunu belirtti. Fındıkta yaşanan sorunun arz fazlası olduğunu ifade eden ihracatçılar, buna neden olan tek etkenin ise geçmişte uygulanan popülist politikalar sonucu Doğu Karadeniz dışına taşan, şimdi kontrol altına alınamayan üretim olduğunu ileri sürdüler.
İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu ile Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, fındıkta yaşanan sorunun, kimi çevrelerin unutturmaya çalışma gayretlerine rağmen arz fazlası, yani üretim fazlası olduğu ifade edildi. Talepte artış olmadan plansızca büyüyen üretimin, ekonominin en basit kuralı ile karşılaştığı ve fiyatların düştüğü belirtilen açıklamada, her ne kadar aksini iddia edenler olsa da talep artışı olmadan fiyatın artırılması halinde bu sefer ihracat miktarının düşeceği, arz fazlasının büyüyeceğine dikkat çekildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:
"Bilindiği üzere, geleneksel ihraç ürünlerimiz arasında bulunan fındık son aylarda ülkemiz gündeminin önemli bir konusunu teşkil etmekte ve bu bağlamda görsel ve yazılı basında yer alan haberlerin büyük bir kısmı da, fındıkta yaşanan gelişmelerle birlikte Sn. Cüneyt Zapsu'ya yoğunlaşmaktadır.
Öncelikle şunu ifade etmekte büyük yarar görülmektedir ki, Sn. Zapsu geçmişte Fındık İhracatçıları Birliği başkanlığını yürütmüş olması bakımından doğal olarak fındığın sorunlarını çok iyi bilmekte ve çeşitli kesimler tarafına günü kurtarmak adına önerilen çözümlerin bataklığa biraz daha girilmesine neden olacağının bilinci ile, acı ama doğru reçeteyi kamuoyu ile paylaşmaktadır.
Bu çerçevede CNN Türk Televizyonu'nda eleştirileri cevaplamış olmasına rağmen kendisine ve dolaylı olarak da fındık ihracatçılarına yönelik haksız suçlamaların hala sürmesi, %90'ı ihraç ediliyor olması bakımından konu hakkında en büyük söz sahibi olması gereken ihracatçılar olarak bizlerin, bu açıklamayı kamuoyu ile paylaşması ihtiyacını doğurmuştur.
Türk fındık ihracatçısının amacı en iyi fiyatla en fazla fındığı istikrarlı bir şekilde satmak suretiyle Türk ekonomisine mümkün olan en fazla döviz girdisini sağlamaktır.
Türk kamuoyu şunu hiçbir zaman unutmamalıdır ki fındıkta yaşanan sorun, kimi çevrelerin unutturmaya çalışma gayretlerine rağmen arz fazlasıdır, yani üretim fazlasıdır. Bu miktar yıldan yıla değişmekle beraber 50 bin ila 200 bin ton/kabuklu civarındadır. Bu üretim fazlasına neden olan tek etken, geçmişte uygulanan popülist politikaların bir sonucu olarak fındığa verilen yüksek fiyatların üretimi teşvik etmesi ile klasik fındık üretim bölgesi olan Doğu Karadeniz'in dışına taşan ve şimdi kontrol altına alınamayan üretimdir. Öyle ki yılda birden fazla hasat yapılan ürünler dahi sökülmüş yerine fındık dikilmiş, üstüne üstlük sökülen ürünler ithal edilmek zorunda kalınmıştır.
Özetle, talepte artış olmadan plansızca büyüyen üretim ekonominin en basit kuralı ile karşılaşmış ve fiyatlar düşmüştür. Her ne kadar aksini iddia edenler olsa da talep artışı olmadan fiyatı artırırsak bu sefer ihracat miktarı düşecek, arz fazlası büyüyecektir. Yani ekonominin kuralları fındık için de çalışmaktadır !!"

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.