Gıda Hattı

Evvabin namazı nedir, nasıl kılınır? Evvabin namazı ne zaman kılınır?

20 Aralık 2021, 16:41
Paylaş
Evvabin namazı nedir, nasıl kılınır? Evvabin namazı ne zaman kılınır?
Evvabin namazı nedir, nasıl kılınır? Evvabin namazı ne zaman kılınır? Evvabin namazı, akşam namazından sonra veya kuşluk vaktinde kılınan nâfile namazdır. Evvabin kelimesi 'dönen, Allah'a yönelen, tövbe eden' anlamındaki evvabın çoğuludur. İşte detaylar...

Evvabin namazı nedir, nasıl kılınır? Evvabin namazı ne zaman kılınır? Evvabin namazı, akşam namazından sonra veya kuşluk vaktinde kılınan nâfile namazdır. Evvabin kelimesi 'dönen, Allah'a yönelen, tövbe eden' anlamındaki evvabın çoğuludur. İşte detaylar...

Evvabin namazı hakkındaki araştırmalar, son dönemde hız kazandı. Akşam namazından sonra kılınan 6 rekatlık bir namaz olan evvabin namazının vaktinin kuşluk vakti olduğu, Hz. Peygamber (s.a.s.), tarafından bildirmiştir. İşte, konuya dair ayrıntılar...

‘Evvâbîn’, tövbe edip Allah’a sığınanlar ve ona yönelenler anlamına gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.), evvâbîn namazının vaktinin kuşluk vakti olduğunu bildirmiştir. (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 143, 144; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 366, 367, 372; Dârimî, Salât, 153). Bunun yanı sıra akşam namazından sonra kılınan nafile namaz (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-evsat, I, 250; VII, 191) için de, “Evvâbîn namazı” tabiri kullanılmıştır. Hatta fıkıh geleneğinde ve halk arasında bu kullanım daha yaygındır.

Senetleri bakımından zayıf olmakla birlikte Resûl-i Ekrem’den (s.a.s.) nakledilen “Kim akşam namazından sonra kötü söz söylemeksizin altı rekât namaz kılarsa, bu kendisi için on iki senelik ibadete denk tutulur” (Tirmizî, Salât, 209; İbn Mâce, İkame, 185) rivayeti de bazı âlimlerce evvâbîn namazı ile irtibatlandırılmıştır. Ayrıca Hz. Peygamberin kendisinin de akşam namazından sonra altı rekât namaz kıldığı rivayet edilmiştir (Bkz. Şevkânî, Neylü’l-evtâr, III, 525). Altı rekâtlık bir namaz olan evvâbîn namazı, tek selamla kılınabileceği gibi ikişer rekat halinde üç selamla da kılınabilir (Şürünbülâlî, Merâkı’l-felâh, I, 148).

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.