Gıda Hattı

Etil alkol satışına ambalaj şartı!

14 Kasım 2021, 13:08
Paylaş
Etil alkol satışına ambalaj şartı!

Yönetmelik değişikliğiyle, daha önce alınan tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ile etil alkol ve metanol toptan satış belgeleri, 1 Mayıs 2022 tarihine kadar geçerli olacak. Piyasaya arz edilen eski ambalajlı tıbbi kullanım amaçlı etil alkoller, 60 gün içerisinde alınıp satılabilecek ya da üretici veya ithalatçısına iade edilecek. Bu süre sonunda, tıbbi kullanım amaçlı etil alkoller 5 litre hacimli mat siyah plastik kaplar dışında hiçbir madde ve malzeme ile ambalajlanmış şekilde işletmede bulundurulamayacak, piyasaya arz edilemeyecek, alım satıma konu edilemeyecek.

Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yönetmelik değişikliğiyle, yönetmelikte yer alan, “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi” ibaresi “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 4/B ve 9 uncu maddeleri” olarak değiştirilirken, farklı maddelerdeki kurum ve kurul ibareleri de “Bakanlık” olarak değiştirildi.

Satış belgeleri ve etil alkol satışına ambalaj şartı

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklendi:

“Satış belgeleri

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen;

a) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün ticaretine yönelik etil alkol toptan satış belgesi ve etil alkol ve metanol toptan satış belgesi 1/5/2022 tarihine kadar geçerlidir.

b) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasaya arz edilen eski ambalajlı tıbbi kullanım amaçlı etil alkoller, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde alınıp satılabilir ya da üretici veya ithalatçısına iade edilir. Bu süre sonunda, tıbbi kullanım amaçlı etil alkoller 5 litre hacimli mat siyah plastik kaplar dışında hiçbir madde ve malzeme ile ambalajlanmış şekilde işletmede bulundurulamaz, piyasaya arz edilemez, alım satıma konu edilemez.”

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.