Etiket: tarımsal yatırım

sulama-www.gidahatti.com

Tarımsal yatırımlara süre uzatımı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de yapılan değişiklikle, yatırım projelerinin tamamlanmasında süre uzatımına ...

Bağlantıda Kalalım

Sıcak Haberler