Gıda Hattı

kişi başına GSYH

Türk insanı yoksul; Türkiye, Avrupalı için ucuz!

Türk insanı yoksul; Türkiye, Avrupalı için ucuz!

Satın Alma Gücü paritesine göre, 2021 yılı kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, bu...

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.