Gıda Hattı

geç ödeme faizi

Merkez Bankası, tedarikçilere geç ödeme faizini güncelledi

Merkez Bankası, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya geç ödemelere ilişkin temerrüt faizi oranını yıllık yüzde 17,25 olarak belirlerken, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz...

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.