Gıda Hattı

faizsiz konut

Tasfiyesi gerçekleşen faizsiz konut şirketleri için yeni formül

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tasfiye halindeki 21 şirketin 6 şirkete sözleşmelerinin Katılım Evim ve İmece Evime devredileceği...

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.