Gıda Hattı

Et fiyatları için yeni karar!

25 Nisan 2019, 08:34
Paylaş
Et fiyatları için yeni karar!

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile et fiyatlarında istikrar için Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğünün alım-satımları sonucu oluşacak fark için 150 milyon TL kaynak sağlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1010), 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 25 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Et fiyatları için 150 milyon TL kaynak

Hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında 2019 yılı için et piyasasını düzenlemek amacıyla hazırlanan Karar uyarınca;

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün (ESK) Ana Statüsünün 5'inci maddesinin ikinci fıkrasına binaen; ihtiyaç duyulması halinde, ESK’nın et fiyatlarındaki dengenin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasını önlemek amacıyla yapmış olduğu alım satımları neticesinde oluşacak fark, ESK tarafından hazırlanacak icmal karşılığında, 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden ödenecek.

Karar kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli olan en fazla 150 milyon TL'lik kaynak, Tarım ve Orman Bakanlığının 2019 yılı tarımsal destekleme bütçesinden sağlanacak.

esk-genel-mudurluk-gidahatti

Yetki Tarım ve Orman Bakanlığı’nda

Tarım ve Orman Bakanlığı, ödemelerde ihtiyaç duyulacak belgeleri belirlemeye ve değiştirmeye, ödemeye esas bu Kararın yürütülmesine ilişkin diğer düzenlemeleri yapmaya, uygulama esaslarını belirlemeye, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmaya yetkili olacak.

Destekleme ödemeleri, tebliğ ile belirlenen iş ve işlemlerin yapılmasının ardından, ödemeye esas icmallerin elektronik ortamda T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerekli kaynağın Bankaya aktarılmasından sonra yapılacak.

Ödemeler için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanacak. Bu Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne hizmetlerinden dolayı, ödenen tutarın yüzde 0,2’si komisyon olarak ayrıca ödenecek.

Karar uyarınca yapılacak ödeme, ESK tarafından oluşturulacak icmal karşılığında, tarımsal destekleme bütçesi ödeneğinden ESK’ya aktarılacak.

Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.