Gıda Hattı

Erzurum Valisi Güvenç: "Tarım ve hayvancılık bilim ve aklın ışığında yapılmalı"

28 Ekim 2006, 13:07
Paylaş

-Erzurum'da tarım ve hayvancılığın 1980'li yıllardan bu tarafa sürekli gerilediğini söyleyen Vali Celalettin Güvenç, söz konusu sektörün geliştirilmesi konusunu çok önemsediklerini, tarım ve hayvancılığın bilim ve aklın ışığında yapılması gerektiğini söyledi.

Tarım ve hayvancılığın kalkınması için çiftçilerin tarım bilimini çok iyi öğrenip uygulaması gerektiğini dile getiren Erzurum Valisi Celalettin Güvenç, Türkiye'de bu işi yapacak kapasitede yeterli kadronun bulunduğunu açıkladı. Son 1.5 yıldır bu alanda önemli çalışmalar yapıldığını hatırlatan Güvenç, bu süre içerisinde üniversite, kaymakamlıklar, belediyeler ve esnaf odaları ile yakın temas içerisinde olduklarını bildirdi. Tarımın Türkiye ekonomisi içerisindeki yeri yüzde 13.7 iken bu oranın Erzurum'da yüzde 22 olduğuna dikkat çeken Vali Güvenç, Erzurum'un hâlâ Türkiye'nin deposu olduğunu vurguladı.
Mera alanlarının genişliği ve rakımın yüksekliği yem bitkilerinde kaliteyi getirirken Erzurum'u da tarım ve hayvancılık açısından önemli bir merkez yaptığını aktaran Vali Celalettin Güvenç, "Tarihsel avantajlarımız köylümüzü hayvancılığa bağımlı hale getirmiştir. Peki bu kadar avantajımız olduğu halde ilimizde hayvancılık neden istenilen düzeyde değil? 1980'li yıllarda 2 milyon olan hayvan sayımız şimdilerde neden 580 bin civarındadır. Bunun belli sebepleri vardır. Hayvan ırkının iyi olmaması, hayvanların bakımının standartlara uygun olarak yapılamaması ve çiftçilerimizin kendi yem bitkilerini üretmeyip fabrikadan hazır yem bitkisi alması sonucu girdi fiyatlarının yükselmesi hayvancılığı geri götüren bazı sebeplerdir. Avrupalı bir yılda bir hayvandan 9 ton süt alırken biz 900 kilo alabiliyoruz. Ette de durum aynı. Eğer hükümet et ürünlerinde ithalata izin verse bizim çiftçimiz hayvan besleyemez duruma gelir. Köylümüz hayvancılığı bilinçli yapmıyor. Bir hayvandan verim alınabilmesi için ne yapılması gerektiğini bilmiyor. Merasını nasıl kullanması gerektiğini, meranın kapasitesine göre hayvanın bırakılması gerektiğini bilmiyor. Bilinçsiz mera kullanımı meralarımızı verimsizleştirmiştir ve şu anda meralarımızdan yüzde 50 verim alınabilmektedir. Bu nedenle tarım ve hayvancılık, bilimsel olarak yapılmalı" dedi.
Tarım ve hayvancılığın Valiliğe, kaymakamlıklara ve tarım müdürlüklerine bırakılmayacak kadar mühim bir konu olduğunun da altını çizen Vali Güvenç, herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini belirtti. Suni tohumlama konusunda da bilgiler veren Vali Güvenç, suni tohumlama oranlarının 2004 yılına kadar bin 500 iken 2005 yılında bu sayının 15 bin'e çıktığını, 2006 yılında ise hedefin 30 bin olduğunu söyledi. Hayvan ırkının değişiminin sağlanarak kültür ırkı hayvan beslenmesinin hayati öneme haiz olduğunu vurgulayan Vali Celalettin Güvenç, o zaman 12 ay sağlıklı süt elde edilebileceğini ve büyük firmaların Erzurum piyasasına girmelerinin sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.