Gıda Hattı

ERT Genişleme İş Konseyi toplandı

21 Aralık 2006, 17:19
Paylaş
ERT Genişleme İş Konseyi toplandı

 Ert

  Hükümet’e öneriler. Türkiye’nin AB üyelik sürecine destek veren Avrupa İş Dünyası, Başbakan’dan vergi yükünün azaltılması, kayıtdışı ekonomi ile mücadele ve    AR-GE yatırımlarının özendirilmesini talep ettiler

Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası (ERT) Türkiye Genişleme İş Konseyi üyeleri, her yıl geleneksel olarak düzenlenen yemekte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi kurmayları ile bir araya geldi. ERT’nin Genişlemeden Sorumlu Başkanı olan Unilever Dünya Başkanı Antony Burgmans önderliğindeki heyet yemekte 2006 yılı önerilerini Hükümet’e sundu.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Unilever Türkiye CEO’su İzzet Karaca, Nestle Kurumsal İlişkiler Direktörü Serhat Oran, Diageo Genel Müdürü Aydın Soysal ve Vivartia Başkanı Dimitris Daskalopoulos gibi sanayinin dev isimlerinin yer aldığı heyet,  Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ve Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen ile de bir araya geldi. Konsey temsilcileri, ekonomik alanda yapılan düzenlemeler için Hükümet’e teşekkür ederken, Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik önerilerini de aktardılar.

Türkiye Genişleme İş Konseyi tarafından hazırlanan bu yılki raporda, doğrudan yabancı yatırımların Türkiye’deki faaliyetlerini genişletmeleri ve Türkiye’nin rekabet gücüne katkılarını artırmaları için, iyileştirilme yapılması önerilen alanlar sıralandı.

Kamu yönetiminde şeffaflığın artırılması gerektiğine dikkat çekilen raporda, yasal mevzuat yapısı ve süreçlerinin geliştirilmesi ile altyapının sağlıklı bir yapıya kavuşacak şekilde iyileştirilmesinin önemi vurgulandı.

Sermaye maliyetini azaltacak anti-enflasyonist politikaların sürdürülmesinin vurgulandığı raporda, risk sermayesinin altyapısının kurulması, kayıtdışı ekonomi ile etkin mücadele ile dolaylı vergiler ve ücretler üzerindeki vergi yükü azaltılması talep edildi.

Türkiye’de AR-GE çalışmalarının azlığının teknolojik gelişmeyi ve rekabet gücündeki artışı yavaşlattığına dikkat çekilen raporda, bu çalışmalara TÜBİTAK kanalıyla destek verilmesi ve bu yolla şirketlerin AR-GE yatırımları için özendirilmesi istendi. ve cesaretlendirilmelidir. 

Türkiye’nin ekonomik potansiyelinin daha da açığa çıkarılmasına katkıda bulunmak amacı taşıyan raporda, eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi ve yaşam boyu eğitim programlarının yerleştirilmesinin gerekliliği de vurgulandı.

Burgmans da

KDV İndirimi İstedi

3. ERT Türkiye Genişleme İş Konseyi toplantısının ardından Gıda Hattı’nın sorularını yanıtlayan ERT’nin Genişlemeden Sorumlu Başkanı olan Unilever Dünya Başkanı Antony Burgmans, Başbakan Recep Tayip Erdoğan ile Türkiye’nin rekabetçi yapısını arttırmaya yönelik çalışmalar ve AB’ne üyelik süreci hakkındaki gelişmeler üzerinde durduklarını söyledi. Burgmans, “Hükümetin uyguladığı başarılı ekonomik ve sosyal politikalar, sanayici ve halkın dinamizmi ile Türkiye’de 2001 yılından bu yana çok olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Ancak bu politikaların sürdürülebilir olması gerekmektedir. Örneğin geçtiğimiz yıl Kurumlar Vergisi’nin düşürülmüş olması yatırımlarda artış olmasını sağlamıştır.  Birçok AB ülkesinde KDV oranları gıda ürünlerinde azaltılmaktadır. Global gıda ve tarım politikalarındaki yoğun gelişim sürecinde, Türkiye’nin de harekete geçip gıda maddelerine uygulanan KDV oranlarını düşürmesi Türkiye’yi dünya gıda ticaretinde hak ettiği noktaya getirecektir. Dolaylı vergilerin, gelir vergisinin ve sosyal güvenlik maliyetlerinin düşürülmesi de verginin tabana yayılmasını kolaylaştıracak etkenlerdir. Tüketicinin KDV yükününün azaltılması sektördeki kayıtdışılığı da  önemli oranda azaltılacaktır. Sayın Başbakan’a vergi bazlı bu çalışmaların sürdürülmesi konusundaki görüşlerimizi illettik. Aynı zamanda gümrüklerde yaşanılan bürokratik sorunların çözülmesini ve tarife dışı engellerin de azaltılmasını istemekteyiz. Fikri mülkiyet haklarındaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz.“ dedi.

Avrupa ülkeleri globalleşmeden korkuyor.

Avrupa Komisyonu’nun Türkiye’nin üyelik sürecinde 8 başlığın açılmasını askıya almaya yönelik tavsiye kararını hayalkırıklığı olarak niteleyen Antony Burgmans,   Türkiye’nin üyeliğinin Avrupa insanı için de büyük önem taşıdığına işaret etti. Burgmans, “Şu anki sorun Kıbrıs. Bu kadar küçük bir adanın böyle bir sürecin önünü tıkaması çok üzücü. Kıbrıs sorununun zaman içinde sabır ve iyi niyetle çözüleceğine inanıyorum. Nitekim Sayın Başbakan’ın son olayda gösterdiği sabırlı ve iyi niyetli tavrı da çok olumlu bulmaktayız. Avrupalı sanayiciler olarak, yıllardır Komisyona ve Birlik üyesi ülkelere genişlemenin lehinde baskı yapıyoruz. Çünkü Avrupa pazarı ne kadar geniş olursa o kadar yarar sağlar. Avrupa halkı globalleşme nedeniyle rasyonel olmayan bir direnç ve korku içinde.. Ancak bu psikolojiden zamanla kurtulacaktır.  Ancak kısa vade de olması bile bu 8 başlığın açılmaması AB’nin Türkiye’de yatırım yapma dinamiğini bozabilir. Ben yine de tüm bu sorunların sabır ve iyi niyetle  kısa zamanda aşılacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.