Gıda Hattı

Enerji Ve Gıda Kaynaklı 'Risk' Sürüyor

4 Mart 2008, 17:29
Paylaş

Şubat ayında beklentilerin oldukça üstünde gelen enflasyon sonrası, Merkez Bankası önümüzdeki dönemde temel enflasyon göstergelerindeki düşüşün devam edeceği öngörüsünü korudu. Ancak enerji ve gıda fiyatlarından kaynaklanan iki yönlü risklerin devam edeceği öngörüsünün de altı çizildi.

Değerlendirmeye göre, gıda fiyatlarındaki yüksek oranlı artışın, Şubat ayında enflasyona yaklaşık 1,4 puanlık katkı yaptığı ve bu gelişme yıllık enflasyonun yükselmesine neden olduğu belirtildi.

Gıda, enerji ve tütün kalemleri dışlanarak hesaplanan enflasyon göstergesi yüzde 4 seviyesine yaklaşmaya devam etti. Kiradaki olumlu seyrin sürmesine karşın, yemek ve ulaştırma hizmetleri fiyatlarındaki artışlar hizmet grubu enflasyonundaki iyileşmeyi sınırladı. İşlenmemiş gıda fiyatlarındaki yüksek oranlı artış da yıllık enflasyonun yükselmesinde belirleyici oldu.

Hizmet grubu yıllık enflasyonu gerilemeye devam ederken, yüksek oranda artan gıda fiyatları yemek hizmetlerini, petrol fiyatları ise ulaştırma hizmetlerini olumsuz etkiledi. Buna rağmen, kiraların ve (ulaştırma, lokanta-otel ve kira dışında kalan) diğer hizmet fiyatlarının yıllık artış hızındaki istikrarlı yavaşlama hizmet grubundaki enflasyonun düşüşünü destekledi.Uluslararası ham petrol piyasasındaki olası fiyat dalgalanmaları yurt içi enerji fiyatları üzerinde bir risk unsuru olarak önemini korudu.

İşlenmemiş gıda fiyatları, Şubat ayında özellikle taze sebze fiyatlarında gözlenen yüksek oranlı artışların etkisiyle yüzde 8,64 oranında yükseldi.

İşlenmemiş gıda ürünleri hariç tüketici enflasyonunun Şubat ayında yüzde 0,12 oranında artması söz konusu grubun tüketici fiyatları üzerindeki olumsuz etkisini açıkça gösterirken, taze sebze fiyatlarının Şubat ayında olumsuz hava koşulları ve ulaşım imkanlarındaki zorlukların da etkisiyle, mevsimsel eğiliminin oldukça üzerinde (yüzde 20,13) arttığı gözlendi.

Ayrıca, tavuk eti fiyatlarında Ocak ayında gözlenen yüksek oranlı fiyat artışları, Şubatta da sürdü ve söz konusu ürün grubu fiyatları yaklaşık yüzde 20 oranında yükselerek işlenmemiş gıda grubu fiyatlarındaki artışta diğer bir belirleyici unsur oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri fiyatlarında yılın ilk iki ayında gözlenen gerçekleşmeler, grup fiyatlarının enflasyon üzerinde önemli bir belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiğine de işaret etti.

Ekmek ve tahıl ürünleri dışında kalan işlenmiş gıda ürünleri fiyatlarında da yüksek artışların gerçekleşmesi, gıda fiyatlarına ilişkin riskleri belirginleştirirken, Şubatta işlenmiş gıda ürünleri fiyatlarında gözlenen yüksek oranlı artışlar, Özel Kapsamlı TÜFE Göstergelerini olumsuz etkiledi.

Şubat ayında üretici fiyatlarında görülen artışın 0,41 puanı tarım ürünleri, 2,15 puanı ise sanayi ürünleri fiyatlarında görülen artışlardan kaynaklandı.

Şubatta ara malları fiyatlarındaki artışta ana metal sanayi fiyatlarındaki yüksek oranlı artış belirleyici olurken, dayanıksız tüketim mallarını gıda, tekstil ve giyim eşyası fiyatlarındaki artışlar yukarı çekti. Elektrik fiyatları ise Şubat ayında yüksek oranlı bir artış gösterdi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.