AramaArama
Gıda Hattı

Ekonomiye güvende erozyon sürüyor!

28 Mayıs 2021, 10:14
Paylaş
Ekonomiye güvende erozyon sürüyor!

Nisan 2021’de 93,9 seviyesindeki ekonomik güven endeksi, Mayıs ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 92,6 değerine düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekonomik Güven Endeksi, Mayıs 2021 verilerini açıkladı.

Ekonomiye güven, Nisan ayında yüzde 5,1 oranındaki sert düşüşün ardından Mayıs ayında da geriledi.

Ekonomik güven endeksi, Mayıs 2021

Ekonomik güven endeksi Mayıs’ta %1,3 azaldı

Nisan ayında 93,9 değerini alan ekonomik güven endeksi, Mayıs ayında %1,3 oranında azalarak 92,6 değerine düştü. Endeksteki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Mayıs ayında %3,6 oranında azalarak 77,3 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %0,3 oranında azalarak 107,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,1 oranında azalarak 102,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,1 oranında azalarak 100,9 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi %3,0 oranında artarak 79,6 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Mayıs 2021

Tüketici ve üreticilerin ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerini yansıtıyor

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanıyor; hesaplamada tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks kullanılıyor.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.