Gıda Hattı

Ekonomiye güven, Haziran’da iyimserlik sınırını zorladı!

29 Haziran 2021, 10:23
Paylaş
Ekonomiye güven, Haziran’da iyimserlik sınırını zorladı!

Nisan ve Mayıs aylarında sert düşüşler gözlenen ekonomik güven endeksi, Haziran’da yüzde 5,6 oranında artarak 97,8 değerine yükseldi. Böylece endeks, 100 olan iyimserlik sınırına önemli ölçüde yaklaştı.

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) Ekonomik Güven Endeksi, Haziran 2021 verilerini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi, Haziran 2021

Ekonomik güven endeksi, iyimserlik sınırına yaklaştı

Nisan ayında %5,1, Mayıs ayında da %1,3 oranında azalan ekonomik güven endeksi, Haziran ayında ise %5,6 oranından artarak, Mayıs ayındaki 92,6 değerinden, 97,8 değerine yükseldi.

Endeksin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor. Endeks, Haziran’daki %97,8 değeriyle, iyimserlik sınırına önemli ölçüde yaklaşmış oldu.

Alt endekslerdeki artışlar, yükselişte etkili oldu

Ekonomik güven endeksindeki artış; tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Haziran’da %5,8 oranında artarak 81,7 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %2,5 oranında artarak 109,8 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,2 oranında artarak 108,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,8 oranında artarak 105,7 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %3,6 oranında artarak 82,4 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Haziran 2021

Ekonomik güven endeksi

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Endeksin hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanıyor. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılıyor.

Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler, her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanıyor.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.