Gıda Hattı

Ekol Lojistik, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne İmza Attı

13 Kasım 2007, 18:08
Paylaş

Ekol Lojistik, dünyada topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden binlerce firma tarafından imzalanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imza attı. Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul ve Genel Müdürü Cem Kumuk, İstanbul’da düzenlenen törende BM Eski Genel Sekreteri Kofi Annan ile bir araya gelerek Ekol Lojistik adına sözleşmeyi imzaladı.

Ekol Lojistik Genel Müdürü Cem Kumuk, her zaman “ilk”leri gerçekleştiren bir şirket olan Ekol Lojistik’in Türkiye’de lojistik sektöründe birçok firmaya örnek olacak bir adım attıklarını söyledi. Kumuk, “Ekol Lojistik 17’inci yılında uluslararası alanda önemli projeler gerçekleştiren bir dünya şirketi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Amacımız 2012 yılında Avrupa’da B2B klasmanında en çok tanınan Türk şirketi olmaktır. Bu amaç doğrultusunda artan toplumsal sorumluluk bilincimizin bir yansıması olarak BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık. Ekol olarak ekonomik büyümemizin yanında toplumsal duyarlılık ile ilgili süregelen genel yaklaşımları global anlamda temsil eden bu ilkeleri benimsemekten gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Cem Kumuk, imzalanan Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin Ekol Lojistik yöneticilerinden başlayarak çalışanlarına kadar herkes için önemli bir adım olduğunu söyledi. Sözleşmede yer alan ana başlıklar insan hakları, çalışma, çevre ve ahlak konularında tüm çalışanlarına büyük görevler düştüğünü ve ilkeler doğrultusunda gerekli bilince sahip olduklarına dikkat çekerek, “Hepimiz bu ilkelerin takipçisi ve uygulayıcı olacağız. Böylece daha iyi bir çalışma ortamı yaratmak için, değişime yakın çevremizden başlayacağız” dedi.

Küresel İlkeler Sözleşmesi nedir?

Küresel İlkeler Sözleşmesi ile ilgili olarak, 26 Temmuz 2000'de New York'taki BM merkezinde başlayan çalışmalar, bugün dünyanın her tarafından üç bini aşkın sayıda şirket, uluslararası çalışma ve sivil toplum örgütünün katılımı ile insan hakları, çalışma, çevre ana başlıkları ve yolsuzluk karşıtı 10 evrensel prensip doğrultusunda sürmektedir.

Küresel İlkeler Sözleşmesi, iki ana amacı olan, tamamen gönüllü bir harekettir:

• Anlaşmanın bazını oluşturan on prensibi iş dünyasındaki aktivitelere entegre etmek

• BM hedeflerini destekleyen girişimler için katalizatör görevini yerine getirmek

Küresel İlkeler Sözleşmesi, üzerine kurulu olduğu prensiplerin gerçekleştirilmesi için şirketlerin, çalışma ve sivil toplum örgütlerinin halka sorumluluk, şeffaflık ve kendi geleceklerini sürdürülebilir hale getirebilmek amacıyla çalışacağına güvenme esasına dayanarak çalışmaktadır.

Kuruluşlara yönelik herhangi bir yaptırımı yoktur. 2 yılda 1 kuruluşun ilgili çalışmalarını bir rapor halinde, (www.unglobalcompact.org) adresine yüklemeleri talep edilmektedir. Söz konusu raporlamayı, bu süre içinde yapmayan kuruluş pasif kuruluşlar arasına girmektedir.Küresel İlkeler Sözleşmesi bir ‘Ağ'dır. Merkezinde “Global Compact” yani “Küresel İlkeler Sözleşmesi” ofisi ve altı BM teşkilatı bulunmaktadır:

İnsan Hakları Komisyonu Ofisi,

BM Çevre Programı,

Uluslararası Çalışma Örgütü,

BM Kalkınma Programı,

BM Sanayi Kalkınma Örgütü,

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi,

Küresel İlkeler Sözleşmesi Küresel İlkeler Sözleşmesi

İnsan Hakları

İlke 1: Etki alanları içinde evrensel insan haklarının korunmasına destek veya saygı gösterilmesi

İlke 2: Kendi kuruluşlarının insan hakları ihlaline karışmamış olmalarının sağlanması

Çalışma

İlke 3: Örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme haklarının etkin bir şekilde tanınması

İlke 4: Her türlü zorlayıcı ve baskı altında çalıştırmanın engellenmesi

İlke 5: Çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde önüne geçilmesi

İlke 6: İşe alma ve çalışma süreçlerinde ayrımcılığın önlenmesi

Çevre

İlke 7: Çevre ile ilgili konularda, zarar oluşmadan önleyici yaklaşımın desteklenmesi

İlke 8: Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için girişimde bulunulması

Ahlak

İlke 10: Tehdit ve rüşvet dahil tüm ahlakdışı davranışlara karşı çalışılması

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.