Gıda Hattı

Eğitim sürecinde bilim, teknoloji ve yönetim

21 Ağustos 2007, 19:18
Paylaş
Eğitim sürecinde bilim, teknoloji ve yönetim

 “Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde ilkleri gerçekleştiren, AR-GE çalışmaları ile genç, dinamik, hızla gelişen ve değişen bir yapı”

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Mühendisliği Bölümü, üniversitenin atılım yılı olan 1982 yılında kuruldu. Faaliyetine gecikmeli olarak 1988’de başlayan bölüm ilk mezununu 1993 yılında verdi. Bugün bölümün bünyesinde 332 lisans, 44 lisansüstü öğrencisi eğitimlerini başarıyla sürdürüyor. Bölümün akademik kadrosunda ise, 5’i profesör, 4’ü yardımcı doçent olmak üzere 9 öğretim üyesi ve ikisi doktoralı 8 araştırma görevlisi akademik personel ile TÜBİTAK burslu 3 yüksek lisans öğrencisi bulunuyor.

Laboratuvar ve Tesisler
 
Bölüm; Mikrobiyoloji, Işınsal Analiz, WEENDE ve ICP gibi laboratuvarlarını kullanması yanında, 5 adet spesifik amaçlı Teknolojik ve Enstrümental Analiz, 1 adet de Gıda Mikrobiyolojisi ve Biyoteknolojisi laboratuvarına sahip. Gıda İşleme Pilot Tesisi’nde ise unlu mamüller, süt, et, meyve-sebze değerlendirme ve işleme üniteleri mevcut.

Proses Uygulamaları kapsamında Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 2 haftada bir çevredeki Sanayi Tesislerini ziyaret edip incelemelerde bulunuyorlar ve  bölümün pilot tesislerinde uygulama yapıyorlar.  Öğrenciler 30 günlük kurum-sanayi stajı yanında, 80 saatlik programda Laboratuvar ve Pilot işletme stajı yaparak teorik birikim yanında, pratik olarak da yetiştiriliyorlar. Pilot tesislerde üretilen ürünler, satış yerlerinde üniversite mensupları ve öğrencilerin tüketimine sunuluyor.

Eğitim - Öğretim ve İstihdam 

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Elgün; Lisans Eğitiminde 1 yıllık İngilizce hazırlık sonrası, derslerin  %30’unun yabancı dil destekli olarak yürütüldüğünü ve böylece öğrencilerde iyi bir yabancı dil alt yapısının oluşturulduğuna dikkat çekiyor. 
 
Lisansüstü eğitimde ise Yüksek Lisans, Doktora ve Tezsiz Yüksek Lisans programları mevcut. Ayrıca, uygun bilim dallarında kariyere esas olarak kabul ediliyor, üzerine Doktora programı uygulanabiliyor.

“Bilim, Teknoloji ve Yönetim” eğitim sürecinin konsept olarak benimsendiği faaliyetlerin yanında öğrenciler, Girişimcilik, Dış Ticaret gibi kurslara da teşvik ediliyor. 

Mezun olan öğrencilerin aldıkları yabancı dil destekli, teorik ve pratik eğitim sonucunda,  gıda üretimi, depolama, pazarlama, kontrol, ARGE ve lojistik alanlarında ayrıca mekanizasyon, otomasyon  ve ambalaj gibi yardımcı sektörlerde, özel ve kamu kuruluşlarında  başarıyla görev aldıklarını belirten Prof.Dr. Elgün: “Kendi işletmelerini kurarak özel teşebbüs kapsamında başarılı işler yürütenler de var. Ayrıca sanayi kuruluşlarında çalışan öğrencilerimize lisansüstü çalışma imkanları sağlayarak, Üniversite-Sanayi işbirliğine ortam hazırlamakta ve böylece gıda işletmelerinin problemlerine çözüm önerileri getirmekteyiz” diyor.  

TİDEP ve TTGV Projeleri 

1988’de başlanılan akademik faaliyetlerde, Citation Index’e giren dergilerde 136, diğer hakemli dergilerde 291 adet araştırma makalesi yayınlamış. Bölüm elemanları ise 34 projeye imza atmış ve halen 11 projeyi de yürütüyorlar. 2 DPT, 5 TÜBİTAK ve 17 BAP projesi, Gıda Mühendisliği Bölümü elemanları tarafından gerçekleştirilmiş. Bununla beraber Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde 6 TÜBİTAK Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Başkanlığı (TİDEP) ve 2 Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) projesi yürütülüyor ve Ar-Ge alanındaki faaliyetler hız kesmeden devam ediyor. 

Bu kapsamda, Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde devam eden TİDEP ve TTGV Projeleri ise şunlar; 

-Un değirmenlerinde otomasyon, komputerizasyon, hava stabilizasyonu,  
 
-Gıda ve tarım ürünlerinde kurutma sistemleri,

-Optik yolla süne-kımıl emgili tanelerin ve zarar görmüş buğdayların ayrılması,

-Pancar ve diğer meyvelerden meyve suyu konsantresi üretimi ve özellikleri, 

-Ülke mikroflorasından yoğurt ve peynir üretimi, 

-Ekmek üretiminde, likit fermente uygun sıvı ve organik ekmek mayası üretimi, 

-Raf ömrü uzun ve kaliteli yüksek tam buğday unu vs., 

-Baharat ve uçucu yağlar, 
 
-Florada, özellikle meyve ve sebzelerde fenolik bileşenler ile fonksiyonel gıdalar,  
         
-Emülsiyon et ürünleri

-Şekerleme ürünleri. 

Üniversite - Sanayi  İşbirliği ve İlkler

Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde bölüm elemanlarının ilkleri gerçekleştirdiğini belirten Prof. Dr. Elgün, DPT desteğinde Selva Gıda A.Ş.-Konya ile Türkiye’de ilk kez AR-GE destekli Un değirmeni otomasyonunu gerçekleştirdiklerini, ülkemizde ilk kez hava stabilizasyon sistemini hayata geçirdiklerini belirtiyor. Yine dünyada ilk kez süne-kımıl zararına uğramış buğdaylardan, emgili taneleri ayırma işlemini Demirpolat A.Ş.-Konya ile birlikte başaran bölümümüz, uygulamanın diğer değirmenlerce kullanımını da teşvik etti diyen Prof. Dr. Elgün: “Ülkede ilk kez Çelik Güneş Isı-Gıda A.Ş.-Ilgın ile birlikte ileri teknoloji Pancar- Meyve Suyu konsantresi tesisi gerçekleştirilmesinde danışmanlık hizmeti verdik. Bölümümüzün öğretim elemanları, gıda sanayii şirketlerine özel ve Teknokent destekli, TÜBİTAK ve KOSGEB projelerinde danışmanlık, hakemlik ve proje yürütücülüğü şeklinde hizmetlerde bulunuyorlar.  Ayrıca laboratuvarlarımız ve pilot işletmelerimizde Gıda sektörüne kimyasal, mikrobiyolojik ve teknolojik gıda analizleri ile Gıda Sektörünün problemlerinin çözümünde destek veriliyor” sözlerini ekliyor. 

En Fazla Öğrencisi Olan İkinci Üniversite

1976-77 eğitim-öğretim yılında faaliyetine başlayan Selçuk Üniversitesi, 1982 yılına kadar kayda değer bir gelişme gösteremedi. 1982 yılı ise Selçuk Üniversitesi için bir atılım yılı oldu. Yeni fakülteler ve enstitüler kuruldu. Bugün en fazla Yüksek Okulu olan birinci, en fazla öğrencisi olan ikinci üniversite konumunda.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.