Gıda Hattı

Eğitim harcamaları artıyor, GSYİH’dan eğitime ayrılan pay düşüyor!

19 Aralık 2018, 10:45
Paylaş
Eğitim harcamaları artıyor, GSYİH’dan eğitime ayrılan pay düşüyor!

Türkiye'de eğitim harcamaları, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 176 milyar 452 milyon liraya yükseldi. 2016’da yüzde 6,2 olan eğitim harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı geçen yıl yüzde 5,7’ye gerilerken, eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise yüzde 19 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Eğitim Harcamaları İstatistiklerini açıkladı.

ogrenci-okul-ders-zili-gidahatti

Eğitim harcamaları yaklaşık %10 arttı

Buna göre, Türkiye'de eğitim harcamaları 2017 yılında 2016 yılına göre %9,8 artarak 176 milyar 452 milyon TL oldu. 2016 yılında devlet ve özel sektörün toplam eğitim harcamaları 143 milyar 40 milyon TL olmuştu.

2017 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyleri; %19 ile ortaöğretim, %16,1 ile okulöncesi oldu.

Eğitim harcamaları temel göstergeleri, 2011-2017

GSYİH’dan eğitime ayrılan pay azaldı

Eğitim harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı 2016 yılında %6,2 iken, 2017 yılında %5,7’ye geriledi.

Türkiye'de 2017 yılında yapılan eğitim harcamalarının %74,5'i devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise %19 oldu.

Devlet kurumlarınca yapılan harcamaların %31'ini (37 milyar 571 milyon TL) yükseköğretim, %26'sını (31 milyar 565 milyon TL) ortaöğretim oluşturdu. Özel kurumlarca yapılan harcamaların ise %45,3'ü  (16 milyar 244 milyon TL) ortaöğretim, %27,1'i (9 milyar 733 milyon TL) yükseköğretime yapıldı.

Öğrenci başına eğitim harcaması

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2016 yılında 7 bin 498 TL olurken, 2017 yılında ise 8 bin 111 TL olarak gerçekleşti.

Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2017 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 13 bin 652 TL ile yükseköğretim oldu.

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre %8,2 arttı. Eğitim harcamalarının 2017 yılında 2016 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi ise %20,6 ile ortaöğretim oldu. Bunu %5 ile ilkokul ve ortaokul takip etti.

TÜİK’in açıkladığı eğitim harcamalarına ilişkin istatistikler, örgün eğitime yönelik olarak doğrudan veya dolaylı yapılan harcamalara ilişkin verileri içeriyor. Söz konusu harcamalar, sadece örgün eğitimle doğrudan ilişkili yaygın eğitim faaliyetlerini içerirken, diğer yaygın eğitim faaliyetlerine yapılan harcamaları kapsamıyor.

2011-2016 yılı eğitim harcamaları verileri, TÜİK tarafından revize edilmiş haliyle açıklandı.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.