Gıda Hattı

Efsa Gıda Paydaşlarıyla İstanbul'da Toplandı

19 Mart 2007, 15:19
Paylaş

15–16 Mart 2007 tarihlerinde İstanbul’da EFSA uzmanları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilileri, TGDF temsilen katılan üyeler, TOBB sektör meclisi temsilen bir üye, Tüketici Dernekleri adına bir üyenin katılımı ile Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Ajansı paydaşlarla işbirliği toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, gıda güvenliği alanında yapılan çalışmalarda gıda sanayicileri ve gıda STK ve tüketici kuruluşları ile ne gibi işbirliği yapılabileceği tartışıldı.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.