Gıda Hattı

Dünya Zoonoz Günü (6 Temmuz) – Neden kutlanıyor?

5 Temmuz 2021, 17:59
Paylaş
Dünya Zoonoz Günü (6 Temmuz) – Neden kutlanıyor?

Dünya Zoonoz Günü, her yıl 6 Temmuz’da zoonoz hastalıklara karşı farkındalık oluşturmak için kutlanıyor…

Neden 6 Temmuz’da kutlanıyor?

Dünya Zoonoz Günü, Louis Pasteur tarafından kuduz aşısının başarı ile kullanıldığı 6 Temmuz 1885 tarihi dikkate alınarak her yıl 6 Temmuz’da anılıyor ve kutlanıyor.

Dünya Zoonoz Günü

Dünya Zoonoz Günü, COVID-19 pandemisi ile önemini bir kez daha fark ettiğimiz zoonoz hastalıklara karşı farkındalık yaratmak amacıyla kutlanıyor.

TVHB, Dünya Zoonoz Günü hakkında bu bilgileri paylaşıyor:

“Dünya Zoonoz Günü, günümüz insanı ve gelecek nesiller için ciddi anlamda tehlike arz eden ve küresel bir tehdit haline gelen zoonozlara karşı insanları korkutmak ya da insan- hayvan ilişkisine negatif müdahalede bulunmak amacını taşımıyor.

“Amaç toplumun bilinçlenmesi”

Amaç, hepimizin refahı ve daha sağlıklı bir dünya vizyonunun gerçekleştirilebilmesi için, halk sağlığı stratejilerinde temel kabul gören, tıbbın en önemli ve uygulanabilir konusu olan koruyucu hekimlik kavramını hayata geçirmek için toplumu bilinçlendirmektir.

Yine bu günün amacı; Zoonotik hastalıkların sürdürülebilir kontrolü ve eradikasyonu için kaynakların da birleştirildiği toplum işbirliğinin yapılmasının gerekliliğine dikkat çekmektir. 6 Temmuz’da Dünyaya hayvanları korumanın insanları korumak olduğunu hatırlatmak amaçlanmaktadır.

“COVID-19 ile önemi anlaşıldı”

Zoonotik hastalıklarla ilgili risk analizi yapılması, epidemiyolojik çalışmaların artırılması, entegre bir veri tabanının oluşturulması, tehditlerin önceden belirlenmesi, yeni ortaya çıkabilecek veya mevcut hastalıkların halk sağlığı tehdidi oluşturma boyutuna gelmeden önlenmesi ve kontrolüne yönelik faaliyetler COVID-19 Pandemisi ile daha önemli hale gelmiştir.

Genel olarak pandemilerde erken uyarı, erken teşhis ve erken reaksiyon ile hızla gerekli tedbirleri alarak hastalığın kontrol ve eradikasyonunu sağlamak en temel yaklaşımdır.”

 

Dünya Zoonoz GünüZoonoz hastalık nedir?

Zoonoz, ‘Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalık’ demektir.

Bu tanım ile, 2019 yılı sonunda insanlara bulaşan ve tüm dünyaya yayılan COVID-19 da zoonoz bir hastalıktır.

| Yeni tip koronavirüste en büyük risk ne? Prof. Hakan Yardımcı yanıtladı |

TVHB, zoonoz hastalıklar hakkında şu bilgileri veriyor: “Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle küçülen dünyada; insanlık çözüm gerektiren çeşitli zorluklarla ortaya çıkmıştır. Dünyadaki küçülme hastalıkların hızla yayılmasına sebep olmuş, COVID-19 gibi küreselleşen zoonotik hastalıklar, maalesef küresel tehlike ve tehdit haline gelmiştir.

Yapılan araştırmalarda COVID-19’a kadar Dünya üzerinde her yıl 2 milyar vaka olduğu ve 2,7 milyon insanın zoonotik hastalıklardan öldüğü tahmin edilmektedir. İnsanlarda görülen hastalıkların %61’i hayvansal kökenlidir. Yeni oluşan patojenlerin (Ebola, Batı Nil, COVID-19, Kuş Gribi)  % 75’i hayvanlardan insanlara geçmektedir. Gıda kaynaklı hastalıkların %90 dan fazlası hayvansal gıdalardan kaynaklanmaktadır. Her yıl ortaya çıkan 5 yeni insan hastalığının 3’ü hayvan orijinlidir. Zoonotik hastalıklar grubunda yer alan etkenlerin %80’i potansiyel biyoterör etkenleri arasında bulunmaktadır.

Hayvan hastalıklarının birçoğu ihbarı zorunlu, ciddi hastalıklar

Sağlık Bakanlığı’nın tehlikeli görüp ihbarını mecbur kıldığı 50 hastalıktan 26’sı hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar olup, ülkemizde Dünyadaki 200’ün üzerindeki zoonotik hastalığın ortalama 5/2’sine rastlanmaktadır. Halen en çok rastlanan zoonotik hastalıklar olarak Brusella (Malta humması), Şarbon, Salmonellozis, Tüberküloz, Kırım Kongo Kanamalı ateşi, Tokzoplazma ile Kuduz hastalığı sayılabilir.

Zoonotik hastalıkların küresel bilançosu; COVID-19 sürecinden önce her yıl 8 milyar Euro hayvansal üretim kaybı, küresel üretimin yaklaşık %20’si, her yıl ölen çiftlik hayvanın değeri yaklaşık 21.5 milyar Euro ve her yıl insan sağlığı için yapılan masraflar 43 milyar Euro. COVID-19 ile birlikte bugün tüm Dünya çok daha ağır bir bilanço ile karşı karşıyadır.”

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.