Gıda Hattı

Dünya Uber’e, İstanbul’da çare arıyor!

11 Nisan 2018, 22:39
Paylaş
Dünya Uber’e, İstanbul’da çare arıyor!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul’da toplanan Uluslararası Tüketicinin Korunması ve Uygulama Ağı (ICPEN) İlkbahar Konferansı’nda, taksicilerin tüm dünyada maruz kaldığı Uber benzeri uygulamaların da tartışılacağını açıkladı. Tüfenkci, “Bu tartışmayı, paylaşım ekonomisinin genel kazançları ve riskleriyle birlikte değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

2017-2018 dönem başkanlığını Türkiye adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nün yaptığı Uluslararası Tüketicinin Korunması ve Uygulama Ağı (ICPEN) Üst Düzey Yöneticiler Toplantısı ve İlkbahar Konferansı, İstanbul’da başladı.

“Tüketicinin de hakkını korumalıyız”

Etkinliğin açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, üreticinin rekabet gücünü artırırken, aynı anda tüketicinin de hakkını hukukunu korumak gerektiğine işaret ederek, ekonomiye yön veren esas gücün tüketicinin tercihleri olduğunu bildirdi.

Reel sektör olarak üretimi gerekli kılan şeyin tüketim olduğunun farkında olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

“Tüketiciler sayesinde üreticiler var olur. Tüketici, güven içinde hareket ederse, parasının karşılığını alacağını bilirse, daha rahat alıveriş yapar. Bu da hem reel sektöre, hem de ülke ekonomisine, olumlu yansır. Tüketimin ve tüketicinin gücünü, rakamlar da gösteriyor. Ülkelerde, ekonominin yüzde 60-70’i iç tüketimden geliyor. Bu yüzden de dünya da artık, tüketici demokrasisi kavramı öne çıkıyor. Yani ekonomiye yön veren esas güç, tüketicinin tercihleri.

Bu noktada en zor görevi, Bakanlığımız üstlenmiş durumda. Bir tarafta ticaret âlemini koruyup, güçlendireceksin, diğer tarafta tüketicilerin hakkını savunup, gözeteceksin.”

“Tüketiciler sağlık ve güvenlik riskine en açık kesim”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, dünyanın önemli dönüşümler yaşadığının altını çizdi. Bir yandan bilgi iletişim teknolojileri ile makinelerin birbirine bağlı çalıştığı yeni bir sanayi modelinin "Endüstri 4.0" adıyla yaygınlaştığını bir yandan da dijital ekonomi ile onun getirdiği ticari uygulama biçimlerinin tüm ülkeleri ve insanları etkisi altına aldığını belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:

“Böyle bir dönüşüm iklimi içerisinde, ekonomik olarak zarara uğrama ihtimaline ve sağlık ve güvenlik risklerine en açık olan kesim hiç kuşkusuz tüketicilerdir. Zira hayatları boyunca on binlerce mal ve hizmet satın almakta, on binlerce reklama maruz kalmaktalar.

Dijital ekonominin getirdiği ticari ilişki biçimleri de tüketiciler için her şeyi biraz daha karmaşık hale getiriyor. Teknolojik dönüşüm, hem tüketici sorunlarını artırıyor hem de çözüme yönelik imkanlar ve araçlar sunuyor. Tüketici sorunlarının çözümü, tüm dünyada konuyla ilgili olarak çalışan kamu kurumları arasında iş birliğini de zorunlu hale getiriyor. Büyük bir çoğunluğu sınır ötesi hale gelen tüketici sorunları karşısında tüketici politikasında küresel bir yönetişim anlayışının sağlanması, iş birliği ve dayanışmanın kurumsal hale getirilmesi büyük bir önem taşımaktadır.”

Paylaşım ekonomisi ve Uber benzeri uygulamalar

İstanbul’daki toplantılarda ICPEN'in geleceği üzerinde fikir alışverişinde bulunulacağını, ayrıca internet karaborsası olarak da bilinen ikincil biletleme uygulamaları, dijital ekonomide sözleşme hüküm ve koşulları, sosyal medyada sorumlu reklamcılık, sınır ötesi tüketici sorunları çözüm mekanizması econsumer.gov'daki güncel gelişmeler gibi konuların tartışılacağını belirten Tüfenkci, sözü paylaşım ekonomisi ve Uber benzeri uygulamalara getirdi. Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Klasik tüketici-satıcı ilişkisinin dışında cereyan eden ve hizmet sunan tarafın her zaman tacir olmayabildiği yeni ticari ilişki biçimlerini tanımlayan Paylaşım ekonomisi, günümüzde özellikle şehir içi yolcu taşımacılık hizmeti verilmesi noktasında tüm dünyada yaygınlık kazandı. Bu hizmeti verenlerin bazılarının esnaf ya da tacir olmadığını da görüyoruz.

Türkiye'de özellikle son birkaç aydır, piyasaya hakim bir firmanın uygulamaları ile klasik anlamda taksi hizmeti verenler arasında çeşitli sorunların yaşandığını üzüntüyle görmekteyiz. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünya ölçeğinde ortaya çıkan bu güncel tartışmayı, paylaşım ekonomisinin genel kazançları ve riskleriyle birlikte değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz.”

“Tüketici için riskler ortadan kalkmalı”

ICPEN'de konunun ayrıntılı biçimde tartışılarak çözüm üretilmesi için konsensüs sağlanmaya çalışıldığını, OECD ve Avrupa Komisyonu'nun da konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü bildiren Tüfenkci, “Hepimizin temel amacı, ortak bir akılla paylaşım ekonomisi uygulamalarındaki tüketici risklerini ve kamu düzenini bozucu diğer riskleri ortadan kaldırmaktır. Tüketicinin, paylaşım ekonomisi uygulamalarıyla mali açıdan zarar görmesini önleyecek yeni bir hukuki sistemin varlığı bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. ICPEN'in Türkiye Başkanlığı dönemi sonunda hazırlayacağı genel raporda, bu konuya yer verilecek. ICPEN, bu önemli sorunun sistemdeki tüm aktörleri memnun edecek şekilde çözümlenmesi noktasında sorumluluk üstlenecektir” ifadelerini kullandı.

Tüfenkci'den Uber mesajı

Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, ticaretin yerelden uluslararası zincire doğru giden bir anlayış taşıdığını, tüketici tercihlerinde de yerelden uluslararasına doğru kayma yaşandığını bildirdi. Tüfenkci, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tüketici tercih eğilimlerine baktığımızda da global tüketici tercihlerini sıralayabiliriz. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan dijital tüketim, dijital ticaret noktasında tüketicinin korunması, tüketicinin binlerce reklamla farkına vararak veya varmayarak, reklam bombardımanı içinde tüketicinin bilinçlendirilmesi ve doğru seçimlere yönlendirilmesi, ürün güvenliğinden piyasasının gözetlenmesine kadar, tüketicilerde oluşan mağduriyetin giderilmesinde uluslararası anlamda kamu otoriteleri neler yapabilir noktasında ortak bir bildiri yayımlanarak bir perspektif çizilmesini arzu ediyoruz.

Paylaşım ekonomisi noktasında yine taksicilerin tüm dünyada maruz kaldığı yeni uygulamalar, tüketicin bu uygulamalardaki konumu, bundan zarar görmemesi noktasında neler yapılabilir, burada ortak bir platformda, ortak bir uygulamada buluşulabilir mi tartışılacak.”

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.