Gıda Hattı

Dünya Bankası’ndan Dijital Dönüşüm ve Tarım-Gıda Sistemi kitabı!

13 Ekim 2021, 16:32
Paylaş
Dünya Bankası’ndan Dijital Dönüşüm ve Tarım-Gıda Sistemi kitabı!

Ne Pişiyor: Dijital Dönüşüm ve Tarım-Gıda Sistemi kitabı,  içinde bulunduğumuz dijital dönüşüm sürecinin gıda ve tarım zincirine yansımalarını birçok boyutuyla ele alıyor.

Dünya Bankası’nın Tarım ve Gıda Serisi kapsamında yayınlanan “Ne Pişiyor: Dijital Dönüşüm ve Tarım-Gıda Sistemi” (What’s Cooking: DigitalTransformation of the Agrifood System) kitabı, tarım ve gıda zincirindeki dijital dönüşümü mercek altına alıyor.

Kateryna Schroeder, Julian Lampietti ve Ghada Elabed tarafından kaleme alınan kitap, 2021 Mart ayında Dünya Bankası tarafından dijital ortamda yayınlandı.

Dijital tarım devrimi; verimli, çevresel olarak sürdürülebilir, adil ve Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri’nin gerçekleştirilmesini sağlayacak bir tarım ve gıda sistemi inşa etmek yönünde büyük bir potansiyele sahip.

Geçmişte tarımda gerçekleşen dönüşümler, çiftlikte başlardı. Günümüzde gözlemlediğimiz tarımdaki teknoloji devrimi ise tarım-gıda değer zincirinin birçok noktasında aynı anda yaşanıyor.

Değişimi; değer zincirinin her adımına ilişkin bilgisayar tarafından okunabilen, çok büyük miktarlarda verileri toplama, kullanma ve analiz etme kabiliyeti ile mevcut iş modellerini bozan dijital platformların ortaya çıkışı yönlendiriyor.

Tüm bunlar, nakliye maliyetlerinin düşmesini ve tarım-gıda sistemine zarar veren yaygın bilgi asimetrilerin azalmasını sağlıyor.

“Dijital dönüşümün başarısının garantisi yok!”

Öte yandan beraberinde getirdiği birçok risk nedeniyle dijital dönüşümün başarılı olup olmayacağı henüz belli değil. Veri yönetimi ve dijital platformlar arasındaki rekabetin yetersiz olması, bu risklerden bazıları.

Ne Pişiyor: Dijital Dönüşüm ve Tarım-gıda Sistemi kitabı,  dijital teknolojilerin tarım-gıda sisteminin dönüşümünü,

  • Tarladaki verimliliği arttırarak,
  • Çiftçilerin çıktıya, girdiye ve finansal piyasalara erişimini iyileştirerek,
  • Kalite kontrol ve izlenebilirliği güçlendirerek,
  • Tarım politikalarının tasarım ve uygulanmasını iyileştirerek,

nasıl hızlandırabileceğini inceliyor.

Rapor aynı zamanda açık veri setlerinin, dijital platformların, dijital girişimciliğin, dijital ödeme sistemlerinin ve dijital becerilerin mevcut olduğu bir inovasyon ekosistemi sağlayarak ve teknolojinin adil bir şekilde benimsenmesini sağlayarak, kamunun bir sürecin risklerini asgari seviyeye, faydalarını ise azami seviyeye çekebileceğini vurguluyor.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.