AramaArama
Gıda Hattı
banner
AramaArama

Dünya Bankası raporunda Türkiye için kaygı vurgusu

Dünya Bankası raporunda Türkiye için kaygı vurgusu
13 Ocak 2019, 15:02

Dünya Bankası tarafından yılda iki kere yayınlanan Küresel Ekonomik Öngörüler raporu, Türkiye konusunda kaygılı bir tablo çiziyor. Küresel anlamda öngörülerin de çok parlak olmadığı rapor "Hava Kapanıyor" (Darkening Skies) başlığını taşıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmanın yükselen pazarlar ve gelişmekte olan ekonomilerde sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanmasına bağlı olduğunu ifade eden Dünya Bankası, bu durumun da makroekonomik kararlılığa dayandığını söylüyor. Rapor bu ülkelerdeki büyüme ve kararlılığı inceliyor.

Dünya Bankası Küresel Ekonomik Öngörüler raporunda mevcut ekonomik durumun ne kadar kırılgan bir yapıda olduğu vurgulanıyor. Kısaca büyüme hızının düştüğü, ticari gerilimlerin arttığı, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı gelişmekte olan ekonomilerin finansal sorunlar yaşadığı ve risklerin arttığı ifade ediliyor. Yükselen pazarlar ve gelişmekte olan ekonomiler bu durumda en büyük riski taşıyor. ABD ve Çin arasında bir ticaret savaşının başlamasının küresel anlamda bir durgunluğa neden olacağı, yüksek borca sahip ülkelerde bunun etkilerinin çok yüksek olacağı, Türkiye ve Arjantin'de bunun örneğinin görüldüğü belirtiliyor.

Küresel ekonomi üzerinde kara bulutlar

Raporda, durgunlaşan ortam ve yükselen risklerin küresel ekonominin üzerinde kara bulutlar gibi döndüğü ifade ediliyor. Buna göre uluslararası ticaret ve yatırımlar yavaşladı, ticari gerilimler arttı, gelişmekte olan ülkeler finans pazarlarından ciddi baskı gördü. İstikrarsız pazar gelişmelerinin bazı ülkeler ve komşularında durgunluğa neden olabileceği; yükselen pazarlar ve gelişmekte olan ülkelerde politikacıların finans pazarlarındaki çalkantılara karşı hazırlıklı olmaları gerektiği ifade edildi. Buna göre politikacılar makroekonomik tamponları uygun şekilde yeniden yapılandırmalı, olumsuz borç dinamikleri ile mücadele etmeli, bu arada da enflasyonu mümkün olduğunca düşük tutmalı. Uzun vadede ise işgücünün artırılması, yatırım bariyerlerinin kaldırılması ve ticari entegrasyonun sağlanması, yapılması gerekenler olarak sıralandı.

Dünya Bankası: "Kayıt dışı ekonomi gölgeler ardında büyüyen bir problem"

Dünya Bankası Küresel Ekonomik Öngörüler raporunda adet olduğu üzere kayıt dışı ekonominin etkileri de detaylı şekilde incelendi. Gölgeler ardında büyüyen bir problem olarak tanımlanan kayıt dışılığın gelişmekte olan ekonomilerde ortalama olarak GSYİH'nın üçte birine, istihdamın ise %70'ine karşılık geldiği ifade edildi. Ülkeye kısa vadede ekonomik esneklik ve istihdam sağlayan kayıt dışı ekonominin; büyüdükçe verimlilik ve vergi gelirlerinde azalma, fakirlik ve eşitsizlikte artışı da beraberinde getirdiği biliniyor. Rapora göre kayıt dışılığın olumsuz etkilerinin giderilmesi için mevzuat ve vergi yükünü azaltan, eğitim ve diğer kamu hizmetlerini iyileştiren, kamu karlılığını artıran bir politik çerçeve belirlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Türkiye'ye riski azaltmak için öneriler

Raporun Türkiye'yi konu alan bölümlerinde, 2018'de beklenen reel GSYİH artış oranının düştüğü, 2019'da reel büyümenin daha da yavaşlayacağı ve %1,6 düzeyinde kalacağı ifade edildi. Diğer yandan 2019'da nominal büyüme oranının ise %2,3 şeklinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl finans pazarlarının baskısı nedeniyle Türkiye'de yaşanan durgunluğun yabancı yatırımcıların güvenini sarstığı belirtilirken, Avrupa ve Orta Asya bölgesinde büyümede görülen düşüşün sebebi olarak da Türkiye ve Orta Avrupa bölgelerindeki durgunluk olduğu vurgulandı.

Türkiye için öngörüler belirsizlik taşıyor

Türkiye için öngörülerin ciddi oranda belirsizlik taşıdığı notu ile verilen tahminler; ülkenin yüksek enflasyon, yüksek faizler, düşük güven sorunları ile boğuşacağını, bunun da tüketim ve yatırım ortamında durgunluğa neden olacağını içeriyor. Raporda düşen büyüme hızının 2020'de yeniden yükseleceği belirtilirken bunun nedenlerinden birinin güçlü ihracat kalemi olduğu ifade edildi. Ancak bu tahminler uygulanacak bütçe ve para politikalarının Türk Lirasında yeni bir düşüşü önleyeceği varsayımı üzerine kurulu. Buna göre; tutarlı politik bir çerçeve, açık hedefler ve etkin iletişimi içeren kapsamlı bir kararlılık paketi, riskleri düşürerek güçlenmeyi destekleyebilir.

Dünya Bankası Küresel Ekonomik Öngörüler Raporu

Küresel Ekonomik Öngörüler Raporu

Raporun riskler bölümünde, Türkiye'de son dönemde yaşanan finansal baskıların daha kötüleşmesi ve bankalara sirayet etmesi ihtimaline değinildi. Türk firmaların büyük bölümü yabancı para birimleri ile olmak üzere ciddi bir borç yükü altında olduğu belirtilen raporda; iç talebin düşmesi ve dış ticarete konu olmayan mal ve hizmet sektörü üzerinde oluşabilecek kur baskısının risk teşkil ettiği ifade edildi. Rapora göre paranın değer kaybetmesi ve yüksek faiz oranları borçlu şirketlerin batmasına, bankaların ise tampon sermayelerinin bitmesine neden olabilir. Para piyasalarında oluşabilecek yeni bir baskı ve politik çerçevede artan belirsizlik; mevcut durgunluk tahminlerini daha da uzun süre ve boyuta taşıyabilecek derin bir krizi doğurabilir. Dünya Bankası raporu, bu riskleri giderecek önlemler alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

Raporun tamamı Dünya Bankası internet sitesi üzerinden, bu bağlantıdan indirilebilir.

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.