Gıda Hattı

Dünyada Yağlı Tohum Üretimi Artış Gösterecek

23 Ağustos 2007, 17:36
Paylaş

Biyoyakıt üretiminin artmasıyla birlikte, biyoyakıt üretiminde kullanılan tarımsal ürünlere de talep arttı. Bu artış ABD’de mısır ve yağlı tohum üreticileri arasındaki rekabeti de hızlandırdı. Mısırda yaşanan hızlı fiyat artışı yüzünden hayvan yemi olarak mısır yerine yağlı tohum tercih edilirken, bunun sonucunda çiftçiler de yağlı tohum üretimine yönelmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda Brezilya ve Arjantin’in dünyanın en büyük yağlı tohum üreticileri olması bekleniyor.

2007-2016 yıllarının değerlendirildiği OECD Tarım raporuna göre önümüzdeki dönemde yağlı tohum sektöründe sıkı bir rekabet yaşanacak. OECD ülkelerinde yağlı tohum üretiminde fazla bir artış beklenmezken, Brezilya ve Arjantin dünyanın en önemli yağlı tohum üreticileri olacak. Brezilya’nın yağlı tohum üretiminde yıllık yüzde 3.9 artış beklenirken, 2009’a kadar dünyanın en büyük yağlı tohum üreticisi ABD’yi yakalayacağı tahmin ediliyor. 2016’da Çin dünyanın en büyük yağlı tohum ithalatçısı konumuna gelecek. Çin’in yağlı tohum ithalat oranı yaklaşık yüzde 50 dolaylarına tırmanacak. Dünya hayvancılık sektöründeki gelişmelere paralel olarak yağlı tohumların hayvan yemi olarak kullanımının artmasıyla, gelişmekte olan ülkelerde yağlı tohum üretimi artış gösterecek. OECD üyesi olmayan ülkelerde ise yağlı tohumdan elde edilen ürünlerin tüketiminde yüzde 55’lik artış gerçekleşmesi bekleniyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.