Gıda Hattı

DTÖ Politikalarını İzleme ve Yönlendirme Kurulu Toplandı

18 Ekim 2007, 17:32
Paylaş

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) çerçevesinde yaşanan gelişmeleri takip etmek ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın bu yöndeki politikalarını oluşturmak amacıyla, 17 Ağustos 2007 tarihinde oluşturulan “Dünya Ticaret Örgütü Politikalarını İzleme ve Yönlendirme Kurulu”, Müsteşar Yardımcısı Mesut Köse’nin başkanlığında toplandı.Bundan sonraki dönemde her hafta Çarşamba günü Bakanlık Merkez Binasında toplanacak olan Kurulun gündeminin belirlenmesi ve Sekreteryasının yürütülmesinden Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı sorumlu olacak.

Kurul toplantısında gündem üç konu üzerinde yoğunlaştı.

 

1. Ülkemizin yapmış olduğu iç desteklere ilişkin bildirimler,

 

2. DTÖ Gözden Geçirme Mekanizması kapsamında 2007 yılı sonunda hazırlanacak Gözden Geçirme Raporuna ilişkin hazırlık çalışmaları,

 

3. Hassas ve özel ürünlerin belirlenmesi çalışmaları.

 

Kurul gündemine getirilen bu konularla ilgili yapılan çalışmalar ise özetle şöyle:

İç destek bildirimleri ile ilgili olarak, Kurul gündemine taşınan söz konusu bildirimler için bir çalışma grubu oluşturularak, 2002-2007 yılları arası destek bildirim çalışmalarına başlanıldı.

Bildirimlerde kullanılmak üzere gerekli olan veriler ilgili kurumlardan istenerek, elde edilen bilgiler doğrultusunda, esas tabloların oluşturulması ve gerekli hesaplamaların yapılması çalışmaları devam ediyor.

 

Gözden Geçirme Mekanizması ile ilgili olarak da, DTÖ Sekreteryası’nın hazırladığı taslak rapor üzerinde gerekli değişiklikler ve güncellemeler yapılarak, Ağustos ayı sonunda ülkemize gelen DTÖ Sekreteryası yetkililerine teslim edildi.

 

Kurul, hassas ve özel ürünlerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda da bulunuyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Dış Ticaret Müsteşarlığı ile birlikte yaptığı, ülkemizce koruma altına alınması gereken ürünlerin, hassas ve özel ürün olarak ayrıştırılması konusu da Kurul gündemine sunuldu.

 

Kurul üyeleri, DTÖ kurallarının en iyi şekilde anlaşılması için düzenlenmekte olan e-eğitim programlarına da katılıyor. Ayrıca, Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi tarafından tüm İl Müdürlüklerini kapsayan bir eğitim programı düzenlenerek, DTÖ kuralları, Tarım Anlaşması ve ülkemiz ile AB’nin, DTÖ’deki müzakere pozisyonları konusunda da bilgi verildi ve benzer eğitim programlarının önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi hedefleniyor.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.