Gıda Hattı

DSİ, arazi toplulaştırma çalışmalarına hız verdi

10 Mayıs 2019, 12:56
Paylaş
DSİ, arazi toplulaştırma çalışmalarına hız verdi

2018 yılında yapılan yasal düzenleme ile ülke genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi verilen DSİ Genel Müdürlüğü, bölgelerdeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer altyapı hizmetlerinin de (sulama, tarla içi geliştirme işlemleri vb.) birlikte düşünülmesi gerekiyor. Bu düşünceden hareketle, 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu yurt genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğü’ne verilmişti.

Arazi toplulaştırması nedir?

Çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için en uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemine “Arazi Toplulaştırması” deniliyor.

Kahramanmaraş, Kilis, Adıyaman ve Gaziantep’te arazi toplulaştırma çalışmaları

Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarına devam eden DSİ, bu kapsamda Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep illerindeki arazi toplulaştırma çalışmalarında gelinen noktayı açıkladı.

Kahramanmaraş’ta 201 bin 378 hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında bugün itibari ile 10 bin 843 hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanarak, tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Devam eden çalışmalarla 190 bin 535 hektar alanın 2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedefleniyor.

Kilis’te devam eden arazi toplulaştırma çalışmaları ile 82 bin 980 hektar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedefleniyor.

Adıyaman’da 222 bin 911 hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında, bu zamana kadar 28 bin 662 hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlanırken, 2021 yılı sonuna kadar da 194 bin 249 hektar alanın toplulaştırılması tamamlanacak.

Gaziantep’te ise 159 bin 792 hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında 92 bin 515 hektar alanda çalışmalar tamamlanarak, tapu tescil işlemleri gerçekleştirildi. Kentte 2020 yılı sonuna kadar 67 bin 277 hektar alanın toplulaştırılması hedefleniyor.

Tarla içi geliştirme ve drenaj çalışmaları

DSİ’nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında parsel içlerinde bulunan ve tarımsal faaliyetleri zorlaştıran taşların arazi toplulaştırma projeleri dâhilinde toplanmasıyla da, kullanılamayan bu alanlar tarıma kazandırılıyor.

Bu güne kadar Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep illerinde toplamda 2 milyon 100 bin m3 taş toplama işi gerçekleştirildi.

Sulama yatırım maliyetleri azalacak

Sulama projelerinde, kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, kanalların ve yolların planlanması ve uygulaması, parsel sınırlarına göre yapılıyor. Yani arazi sınırlarından geçiriliyor. Parseller küçük, şekilleri düzensiz olduğunda kanal boyları gereğinden fazla uzarken, bu da tesis maliyetini yükseltiyor.

Sulama projeleri arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde ise; parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığından, yatırım maliyetlerinde tasarruf sağlanıyor. Diğer taraftan arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetleri %90 oranında azalıyor.

Arazi toplulaştırması sayesinde modern sulama teknikleri uygulanabiliyor

Arazi toplulaştırma çalışmaları; ekonomik tarımın yapılmasını engelleyecek, toprak koruma ve sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede parçalanmış, dağılmış parselleri bir araya getirerek, çiftçinin yaşam düzeyini yükseltecek teknik, ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı sağlayacak.

Arazi toplulaştırması ile parseller büyürken, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanması kolaylaşıyor. Düzenli ve ideal parsel şekilleri oluşturulurken, her parsel yola ve kanala kavuşuyor. İşletme merkezi ile parseller arasındaki mesafeler azalıyor, ulaşımdan dolayı meydana gelen kayıplar azaltılarak, yakıt tasarrufu sağlanıyor.

Ayrıca zirai mücadele ve gübreleme kolaylaşır, sulama oranı ve randımanı artar. Arazi maliklerine kamulaştırma bedelleri yerine arazi verilerek, toprağından kopması önlenirken, sağlanan katma değerden dolayı arazi değeri en az 2 kat artıyor.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.