Gıda Hattı

DPT'den Yoksullukla Mücadele Raporu

21 Kasım 2007, 23:20
Paylaş

Yoksullukla mücadelede kişi başına asgari sosyal yardım miktarının, 'fert başına düşen milli gelirin yüzde 40'ı' olarak belirlenmesi gerektiği bildirildi.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Raporuna göre, yoksullukla mücadelede ve adil gelir dağılımını gerçekleştirmede etkili politikanın bulunmaması, bu alandaki başlıca sorun olarak ortaya çıkıyor.

Sorunun çözümüne yönelik; adil gelir dağılımını hedefleyen, fert başına düşen milli gelire endeksli hayat standardına göre belirlenmiş sınırın altında kalan bireylere kamusal sosyal hizmetler ve yardımların oluşturulması gerektiği belirtiliyor.

Asgari hayat standardına bakılmaksızın kira yardımı, çocuk parası gibi aile ödenekleri uygulamalarının Türk Sosyal Güvenlik Sistemi içinde yer alması gerektiği vurgulanıyor.Özürlü, yaşlı, bakıma muhtaç kişiler gibi istihdam edilebilir nitelikte olmayan, korunmasız gruplara karşılıksız ve şartsız yardımlar verilmesi öneriliyor.

Yoksullukla mücadeledeki dağınıklığın, "Kurumsal Sosyal Yardım Kanunu" adı altında tek bir kanuni düzenlemeyle kapsamlı şekilde giderilmesi, ayrıca yoksullukla mücadele eden SHÇEK, SYDGM ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün tek çatı altında toplanması gereğine işaret ediliyor.

Yoksullukla mücadelede devletin görev ve sorumluluğunun ön plana çıkarılmaması, konunun piyasa ve aile dayanışması ilişkilerine bırakılması diğer bir sorun olarak ifade ediliyor.Yoksulluğun sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda temel hakların yaşanmaması durumu olduğunu dikkate alan komisyonun raporunda, mücadelede amacın sadece belirli bir gelir düzeyini sağlamak yerine sosyal içerme ve insanca yaşam haklarını da gözeten gelir dağılımı ve yoksullukla mücadele politikalarının geliştirilmesi olması gerektiği belirtiliyor.Yüksek işsizlik ve kayıtdışı sektörün büyüklüğünün gelir dağılımı sorunlarının ve yoksulluğun temel nedeni olarak ifade edildiği raporda, "İstihdam bazlı teşvik sistemine geçilerek ilave istihdam yaratan işverene işe aldığı her işçi için belirli bir süreyle ücret, SSK primi, muhtasar vergi ve enerji bedeli indirimi sağlanmalı. Ücretli kesimin vergi yükü hafifletilmeli. Asgari ücret üzerindeki vergi yükü kademeli olarak azaltılmalı" denildi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.