Gıda Hattı

Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat

28 Nisan 2022, 17:38
Paylaş
Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), “Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat” adlı eseri akademi camiasına kazandırdı.

Prof. Dr. Mehmet Bulut ve Doç. Dr. Cem Korkut editörlüğünde hazırlanan kitap, dünyanın son dönemde yaşadığı ekonomik ve ekolojik krizlere aradığı çözüm önerilerine odaklanıyor.

Döngüsel ekonominin etkileri

Döngüsel ekonomiyi kavramsal açıdan tartışan ve gerekliliğini sorgulayan “Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat” kitabı, sonrasında alanda uzman yazarların kaleme aldığı bölümlerle bu kavramın uygulamalarına odaklanıyor.

Sürdürülebilirlik başlığı altında Döngüsel Ekonominin işgücü piyasalarına etkilerinden açık ve uzaktan öğrenmeye; çevresel boyutundan yerel yönetimlere kadar birçok başlıkta 50’ye yakın bilim insanının pek çok konuyu mercek altına aldığı eser, kapsamı ve detaylı analizleriyle alanında bir ilk olma özelliğini taşıyor.

“Dünya kırılgan bir ekonomik yapıya sahip”

COVID-19 küresel salgınının dünyanın ne kadar kırılgan bir ekonomik yapıya sahip olduğunu herkese gösterdiğini vurgulayan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve arz sıkıntılarının tüm toplumları ciddi bir refah düşüşü ile karşı karşıya getirdiğini söyledi.

“Uzun süredir dünya birçok sorunun karşısında mücadele etmeye çalışıyor. Bu sorunların çözümüne ilişkin bütüncül ve köklü adımlar atma konusunda ise henüz istenen noktada bulunmuyor. İklim değişikliği krizi; şu anda halihazırda yaşadığımız kuraklık; özellikle düşük gelirli ülkelerin yaşadığı açlık; yüksek sıcaklık ortalamalarının neticesi olan orman yangınları; iç savaşlar sebebiyle yerlerinden edilmiş mülteciler; çevre, hava ve su kirliliğinin dünyadaki ekosistem döngüsünü ayakta tutan tüm canlıların yaşamı için oluşturduğu tehdit; finans güçlerinin aşırı kâr ve kazanma hırsı ile kontrolden çıkan üretim ve tüketim dengesizliğinin oluşturduğu ekonomik çarpıklıklar; ülkelerin egemenlik haklarını ihlal eden dezenformatik haberler ve sosyal medya; internetin birey mahremiyetini tahrip eden, tüketimi ve bağımlılıkları arttıran, temel ahlaki normları yozlaştırıcı aile ve toplum üzerindeki yıkıcı ve yıpratıcı sonuçları; bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin yol açtığı yapay zeka/ istihdam konularındaki belirsizlikler gibi birçok multidisipliner problem tüm ülkelerin gündeminde yer alıyor.

Bu gündemin en önemli başlıklarından birisi de üzerinde yaşadığımız dünyanın bize daha ne kadar ev sahipliği yapabileceğidir. Böylece sürdürülebilirlik kavramının önemi artmış bulunuyor.

“Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Hayat” kitabı da Sürdürülebilir Kalkınma ve Finans Çalışma Grubu tarafından yapılan bu kapsamdaki yayınlardan biridir. Kitapta sermaye piyasaları, değer zincirleri, işgücü piyasası, kripto paralar, işletmelerin yönetimi gibi iktisadi konuların yanında eğitim ve çevre başlıklarındaki pratiklere ilişkin konulara yer veriliyor. Kitabın dünyanın yaşadığı küresel nitelikteki ekonomik ve çevresel sorunların çözümüne tespit ve önerilerle katkı sunacağına eminiz.”

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.