Gıda Hattı

Doğu'da çiftçiler arıcılığı sevdi

3 Eylül 2006, 23:06
Paylaş

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, terör sebebiyle bitme noktasına gelen tarım ve hayvancılık, köye dönüş projeleri kapsamında yeniden canlanırken arıcılık, köylülerin en fazla tercih ettiği faaliyet alanı oldu.
Özellikle Van ve çevresinde kırsal kesimde bulunan insanların arıcılığı seçmesi, balda kalite ve ekonomik alanda hızlı bir yükselişe yol açtı. Türkiye'nin her yerinde arıcılık yapılabilirken sırasıyla Ege, Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri gerek kovan varlığı gerekse üretim payı bakımından arıcılık için en verimli bölgeler olarak gösteriliyor.
Türkiye bal üretiminin yaklaşık yarısı da yine bu 3 bölgede yapılıyor. Bal üretimindeki ilk 10 il ise Muğla, Ordu, Adana, Aydın, Sivas, Antalya, İzmir, İçel, Erzincan ve Samsun olarak sıralanıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, terör sebebiyle bitme noktasına gelen tarım ve hayvancılık, köye dönüş projeleri kapsamında yeniden canlanırken arıcılık, köylülerin en fazla tercih ettiği faaliyet alanı oldu.
Özellikle Van ve çevresinde kırsal kesimde bulunan insanların arıcılığı seçmesi, balda kalite ve ekonomik alanda hızlı bir yükselişe yol açtı. Türkiye'nin her yerinde arıcılık yapılabilirken sırasıyla Ege, Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri gerek kovan varlığı gerekse üretim payı bakımından arıcılık için en verimli bölgeler olarak gösteriliyor.
Türkiye bal üretiminin yaklaşık yarısı da yine bu 3 bölgede yapılıyor. Bal üretimindeki ilk 10 il ise Muğla, Ordu, Adana, Aydın, Sivas, Antalya, İzmir, İçel, Erzincan ve Samsun olarak sıralanıyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın sağladığı katkılarla arıcılık bölge illerinde vatandaşlar tarafından beğenilen bir dal haline geldi. Daha önce Van'da birçok köy sadece tarım ve hayvancılık yaparken, şimdi arıcılık yönünden verilen eğitimlerle kendilerine yeni ve karlı bir alan açmış oldu.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarım ve hayvancılığın terör nedeniyle boşaltılan köylerde yok olması bölgeye ekonomik alanda büyük bir darbe yaşatmıştı.
Köye Dönüş Projesi kapsamında yapılan başarılı çalışmalar sonrası köylerine dönen insanlar, dönüş ile birlikte arıcılığı da köylerine taşıyarak kendilerine yeni bir alan açtı. İsimlerini vermek istemeyen bazı arıcılar, terör nedeniyle birçok hayvan kaybettiklerini, bununla birlikte ellerindeki malı ucuza satarak şehir merkezine kaçtıklarını belirtti.
Şehir merkezinde yaşamanın kendileri için zor olduğunu ifade eden yeni arıcılar, köylerine döndükleri zaman eski mallarına geri kavuşmada devletin verdiği katkılardan memnun olduklarını söyledi.
Vatandaşlar, önceleri sadece hayvancılık yaptıklarını belirterek, "Şimdi sadece hayvan beslemekle olmuyor. Yeni şeyler yapmamız lazım. Eski günlerimize yeniden dönmek için şimdi köyümüze arıcılığı getirdik. Burada ürettiğimiz balı kalitesine göre iyi fiyata satıyoruz. Bu bizim için iyi bir geçim kaynağı oldu. Arıcılık ile uğraşanlar olarak köylerde yaşayan çoğu insanı bu mesleği yapmaları için teşvik ediyoruz" şeklinde konuştu.
Tarım İl Müdürlüğü, Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğü Van'da teknik arıcılık çalışmalarının geliştirilmesi, çiftçilere teorik ve pratik bilgilerin öğretilmesi amacıyla Çiftçi Eğitim Merkezinde arıcılık kursu verdi.
Arıcılık kursuna katılmak üzere müracaat eden 107 çiftçiden kursa iştirak eden kursiyerlere arıcılık konularında bilinmesi gereken konular aktarıldı. Teknik arıcılık, arıcılığın ülke ekonomisindeki yeri, arı ailesi ve arılarda yaşam düzeyi, mevsimsel arıcılık çalışmaları, arıcılık malzemeleri, balın özellikleri ve önemi, gezginci arıcılık, ana arı ve arı sütü üretimi, polen üretimi, tarımsal ilaçlardan korunma, arı hastalık ve zararlıları hakkında teorik ve pratik bilgiler verildi. Arıcılık kursunun son gününde yapılan sınavla 69 kursiyer Arıcılık Belgesi almaya hak kazandı. Bugün dünyada 56 milyon dolayında arı kovanı bulunmakta ve bunlardan 1.2 milyon ton dolayında bal üretilmektedir. Üretilen balın yaklaşık 1/4'ü ticarete konu olmakta ve ihracatın yüzde 90'ı, 20 dolayındaki bal üreticisi ülkeden yapılmaktadır. Dünyanın en çok 65 milyon kovan varlığına sahip ve 211 bin ton bal üreten ülkesi Çin. Kovan başına ortalama dünya bal üretimi 20 kg dolayında olup bu rakam Çin'de 33, Arjantin'de 40, Meksika'da 27, Kanada'da 64, Avustralya'da 55, Macaristan'da 40 ve Türkiye'de 16 kg. dolayındadır. Dünyada en çok bal ithal eden ülkeler, Almanya, ABD, Japonya, İngiltere, İtalya, İsviçre, Fransa, Avusturya ve diğer Avrupa ülkeleridir.
Türkiye sahip olduğu 4 milyon dolayındaki kovan varlığı ve 63 bin ton dolayındaki bal üretimi ile dünyada 3. ve 4. sıralarda yer alarak hem kovan varlığı hem de bal üretimi bakımından dünyanın en önemli ülkeleri arasındadır.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.