AramaArama
Gıda Hattı

Diyanet’ten Kurban Tebliği… Sokakta kurban kesmenin cezası ne oldu?

21 Haziran 2017, 11:05
Paylaş
Diyanet’ten Kurban Tebliği… Sokakta kurban kesmenin cezası ne oldu?

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurbanların dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak hayvana en az acı verecek şekilde kesilmesine yardımcı olunması, kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi konusunda alınacak tedbirleri belirledi. Sokakta, parkta kurban kesenler 203 TL ödeyecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 21 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan 2017 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, 2017 Yılı Kurban Bayramı’nda ve 2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girene kadar kesilecek kurbanlarla ilgili esasları, alınacak tedbirleri ve bu konulara ilişkin diğer hususları kapsıyor.

diyanet-isleri-baskanligi-gidahattiKurban Hizmetleri Komisyonları

Oluşturulacak Kurban Hizmetleri Komisyonları, 1/9/2017 tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı için gerekli tedbirleri alacak.

Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilecek. Kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirler alınacak.

Çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması bağlamında gerek duyulduğunda pazar yerleri de kurban kesim yerine dönüştürülecek.

Kurban satış ve kesim yerleri, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırılacak, gerekli sıhhi tedbirler alınacak.

Kesim yerleri genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilecek. Ayrıca insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanacak.

Kesim yerlerinde “Kasaplık Belgesi” veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” ve “Hijyen Eğitimi Belgesi” olanlar görevlendirilecek.

Vatandaşlar bilgilendirilecek

Kurban satış yerleri bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilecek. Bu tarihten önce kurbanlık hayvan nakli başlatılmayacak.

Kurbanın dini ve toplumsal boyutları hususunda bilgilendirme yapılacak. Vatandaşlar, başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda aydınlatılacak.

Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiği hatırlatılacak.

kurbanlik-gidahattiKurban olacak hayvanlar

Kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanlar kurban satış yerlerine getirilmeyecek. Buna bağlı olarak, şu bilgilendirme de yapılacak:

“Kurban kesmekle yükümlü olan kimsenin bu ibadeti yerine getirmiş sayılması için kurbanlık hayvanda bazı niteliklerin bulunması şart koşulmuştur. Buna göre kurban; koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın deve için 5; sığır ve manda için 2; koyun ve keçi için 1 yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa, altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir.

Kesilecek hayvanın kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması gerekir. Kurban edilecek hayvanın sağlıklı, düzgün, azaları tamam, besili olması hem ibadetin gaye ve mahiyetine hem de sağlık kurallarına uygun düşer. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bazı azaları eksik mesela bir veya iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dili kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş, kuyruğu ve memesi kesik hayvanlar kurban olmaz. Ancak hayvanın doğuştan boynuzsuz, şaşı, topal, deli, biraz hasta, bir kulağı delinmiş veya yırtılmış olmasında kurban açısından bir sakınca yoktur. Koyunun daha semiz ve lezzetli olması maksadıyla doğduğunda kuyruğunun kısmen veya tamamen kesilmesi kusur sayılmaz.”

İstanbul’a hayvan nakli

Anadolu’da hayvanlarda görülen şap hastalığının, Trakya’ya geçişini önlemek üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca, Kurban Bayramı münasebetiyle İstanbul’un Avrupa yakası dahil olmak üzere Trakya’ya kurbanlık hayvan sevki; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayımlanan çeşitli tarihlerde yayımlanan Trakya’ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevkleri Genelgelerinde belirlenen kriterler çerçevesinde yapılacak. Avrupa yakası dahil İstanbul’a 17/8/2017 tarihinden itibaren kurbanlık hayvan sevki yapılabilecek.

Hayvanların pazarlarda ve özellikle satılmayanların geri dönüşlerinde herhangi bir risk taşımaması için, sevk öncesi Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporları, kurban satış yerlerine girişlerde mutlaka kontrol edilecek. Sevk öncesinde hayvanların klinik muayenesinde şap hastalığı varlığı ya da şüphesi bulunmaması, sevk oldukları ve sevk edilecekleri yerin şap hastalığı şüphesi ya da mihrakı nedeniyle oluşturulmuş koruma ve gözetim bölgesi olmaması durumunda, hayvanların sevkine müsaade edilecek.

Trakya’daki iller ile İstanbul ili Avrupa yakasına, uygun şartları taşıyan kurbanlık hayvanların sevklerine 17/8/2017 tarihinden itibaren başlanacak, bu tarihten önce kesinlikle sevk işlemi yapılmayacak. İstanbul ili Anadolu yakasına kurbanlık hayvan sevkleri de yine aynı tarihte başlayacak.

kucukbas-elektronik-kupe-gidahattiKüpesiz, kayıtsız hayvan sevk edilemeyecek

İller arası sevk edilecek kurbanlık hayvanlar için TÜRKVET üzerinden tanzim edilen veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce usulüne uygun bastırılmayan, silintili ve okunaksız olan pasaportlar/nakil belgeleri işleme konulmayacak. Küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş, yanlarında pasaportları/nakil belgeleri bulunmayan hayvanların sevklerine izin verilmeyecek.

Kurbanlık hayvanlar, yurtiçi veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce, kırım kongo kanamalı ateşi hastalığının taşıyıcısı olan keneler yönünden; özellikle hastalığın görüldüğü il ve ilçelerde dikkatli bir şekilde muayene edildikten ve gerekli tedbirler alındıktan sonra sevk edilecek.

Kurbanlık hayvan nakillerinde hayvan refahı kurallarına uyulacak. Nakil araçları hayvanların güvenli bir biçimde sevklerini sağlamak amacıyla, üzerleri hava şartlarına uygun ve hayvanlara yeterli hava sağlayacak şekilde kapatılacak. Kapaklar, sağlam ve hayvanların atlama ve kaçmalarını engelleyecek şekilde olacak.

Hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenmelerine, nakliye sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtaları ile sevklerine izin verilmeyecek.

Kurban satış yerleri

Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık hayvanlar; hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan park ve panayırlarının yanı sıra komisyonlarca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurban satış yerlerinde ve özel kurban kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılacak. Önceden belirlenen yerler dışında, kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmeyecek.

Satış yerlerinde komisyonlarca belirlenecek yeterli sayıda resmi/belediye/serbest veteriner hekim, belediye zabıtası ile din görevlilerinden oluşan “Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” kurulacak.

Bu yerler belediyelerce her gün sabah ve akşam temizlenecek, ayrıca etkin dezenfektan maddeler kullanılarak dezenfekte edilecek.

Kurban satış yerlerine gelen hayvanlar giriş ve çıkışlarda bulaşıcı hastalıklar yönünden kontrol edilerek hastalıklı hayvanların nakline izin verilmeyecek.

veteriner-kurbanlik-gidahattiKurbanlık hayvanların kesimi

Kurbanlık hayvanlar, belediyelerden çalışma izni almış kesimhane ile Komisyonların belirlediği kesim yerlerinde kasaplık belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” olanlar tarafından; köylerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise -cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde- ehil kişilerce kesilecek. Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamayacak.

Kesimhanelerde kesilen kurbanlık hayvanların kulak küpeleri, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince imha edilir, kesilen sığır cinsi hayvanların veri tabanından düşümleri yapılır, hayvan pasaportları en yakın İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne kesim tarihlerinden itibaren yedi gün içinde teslim edilecek.

Çevre kirliliğine karşı önleyici tedbirler

Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde belediyeler Tebliğde belirtilen hükümler çerçevesinde kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri de içeren bir yönetim planı hazırlanarak Komisyona sunulacak ve uygulanacak.

Mevcut hayvan pazarları ve borsaların dışındaki kurban satış yerleri şehirlerin ana girişlerinde ve uygun diğer alanlarda komisyon tarafından belirlenecek. Hayvanların şehir merkezlerine girişlerine ve bu satış yerlerinin dışında diğer yerlerde satışına müsaade edilmeyecek.

Satış ve kesim yerlerinden kaçan büyükbaş hayvanların yakalanması için yakalama ekipleri oluşturulacak.

kurban-satis-yeri-gidahattiCezai hükümler

Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde; 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda yer alan hususlara aykırı hareket edenlerden;

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 203 TL,

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere toplu kesimler için 50.975 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1.267 TL cezai işlem uygulanacak.

Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.

Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılacak. Kesimin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.097 TL,

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun “Dini amaçla kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak kişiler ve ilgili diğer hususlar Bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." hükmüne aykırı hareket edenlere hayvan başına 2752 TL,

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak hükmüne aykırı davrananlara 546 TL idari para cezası,

Kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak hükmüne aykırı davrananlara 546 TL para cezası uygulanacak.

Cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanacak.

kurban-kesimi-gidahattiKoordinasyon kurumları

Tebliğde, koordinasyon sağlanacak kurum ve kuruluşlar; Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyeler, TRT Genel Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı, Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları, Ticaret Borsaları, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Kasaplar Odası, Et ve Süt Kurumu olarak sıralandı.

Tebliğ ile önceki yıllarda yayımlanmış tebliğler de yürürlükten kaldırıldı.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.