Gıda Hattı

Disbiyoz: Bağırsak Disbiyozu Nedir?

19 Eylül 2021, 09:18
Paylaş
Disbiyoz: Bağırsak Disbiyozu Nedir?

Tıp biliminde disbiyoz ya da disbiyozis genellikle bağırsak florası ile birey arasındaki dengenin bozulması olarak tanımlanmaktadır. Disbiyoz, insan vücudunda ve içinde yaşayan şaşırtıcı çeşitlilikteki bakterilerin keşfedilmesiyle ortaya atılan modern bir problem olarak karşımıza çıkmıştır.

Floranın herhangi bir nedenle bozulması ile buna bağlı olarak hastalık şikâyetlerinin ortaya çıkmasının sebebi aslında disbiyozistir.

Sağlıklı bir insanda yaralı ve zararlı bakteri olarak da adlandırılan trilyonlarca faydalı ve fırsatçı bakteriler bir arada yaşamaktadır. Ayrıca bu bakteriler arasında da bir denge bulunmaktadır.

Akkermansia

Ancak bu bakteriler oldukça hassas olduklarından çeşitli nedenlerden dolayı sayıları değişmekte ve denge bozulabilmektedir.  Bu dengenin kaybolduğu yani zararlı ve fırsatçı bakterilerin çoğunluğu ele geçirdiği durumlarda hastalıklar başlamaktadır.

İşte bu dengenin bozularak vücuda zarar vermeye başlaması disbiyozis olarak adlandırılmaktadır. Örneğin yüksek rafine şekerler, yoğun ve stresli yaşam tarzları içeren modern diyetler, fırsatçı bakterileri besleyerek onların gelişmesini sağlamaktadır. Bu sayılan nedenler disbiyoza zemin oluşturmaktadır.

Ayrıca bağırsak disbiyozu semptomları çok belirsiz ve değişkendir. Disbiyoz belirtileri;

  • İrritabl bağırsak sendromu,
  • İnflamatuar bağırsak hastalığı
  • Çölyak hastalığı da dahil olmak üzere birçok yaygın hastalık belirtileriyle benzerlik gösterebilmektedir.
  • Şişkinlik,
  • Karın Ağrısı,
  • İshal
  • Kabızlık gibi belirtiler de yaygın olarak bağırsak disbiyozunun belirtileri olarak sıralanabilmektedir.

Bilinçsiz antibyotik kullanımı ve disbiyozis

Son yıllarda bilinçsiz antibiyotik kullanımı bir hayli artmış durumdadır. Buna bağlı olarak antibiyotiklere karşı direnç gelişmektedir. Ayrıca bağırsaklarımızda yer alan yararlı bakterilerin sayıları da azalmaktadır.

Çoğu zaman antibiyotik bakterileri öldürerek bizi enfeksiyondan kurtarsa da uzun vadeleri etkileri de bağırsaklarda karşımıza disbiyozis olarak çıkmaktadır. Yapılan çalışmalarda uzun süre geçmeyen sindirim problemi yaşayan bireylerde sık antibiyotik kullanımı öyküsü olduğu bildirilmektedir.

SİBO SIBO hastalığı

Son olarak günümüzde disbiyozis tedavisi için değişik stratejiler denenmektedir. Bunlar arasında en popüler olanı ise diyetlerde fermente gıdaların miktarını arttırarak dengeyi yararlı bakteriler lehine değiştirmek sayılabilmektedir.

Bir diğeri ise dışkı nakli olarak karşımıza çıkmaktadır. Fekal mikrobiyota transplantasyonu olarak adlandırılan dışkı nakli disbiyozis tedavisinde günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.