Gıda Hattı

Dijital ekonominin vergilendirilmesi… İşte OECD’nin son teklifi!

22 Ekim 2019, 12:55
Paylaş
Dijital ekonominin vergilendirilmesi… İşte OECD’nin son teklifi!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dijital ekonominin vergilendirilmesi konusundaki yeni teklif taslağını ilgili tarafların görüşüne açtı.

Dijital ekonominin vergilendirilmesindeki zorlukların aşılması amacıyla Ekim 2015’de “Dijital Ekonominin Vergilendirilmesinin Zorluklarına İlişkin 1 Numaralı Eylem” kapsamında nihai raporunu yayınlayan OECD, konuya tümleşik bir yaklaşım içeren yeni teklifini görüşe açtı.

Konuya ilişkin tartışmalar devam ederken, Mart 2018’de yayımlanan “Dijitalleşmeden Kaynaklanan Vergi Sorunları - Ara Rapor 2018” başlıklı belge ile, ülkelerin dijital sektörün vergilendirilmesi konusundaki çalışmalarının yönü belirlenmiş ve 2020'ye kadar uluslararası vergi kurallarının yine uluslararası konsensüs ile değiştirilmesi yönündeki taahhütler ortaya konulmuştu.

oecd-gidahatti

Dijital ekonominin vergilendirilmesinde iki ana yapı odağı!

OECD, Ocak 2019’da yayınladığı politika notunda ise uluslararası müzakerelerin iki ana yapıya odaklanacağını belirtmiş; bu iki ana yapı, ekonominin dijitalleşmesinin daha geniş çaplı zorluklarını ele alan ve vergi haklarının ülkeler arasındaki tahsisine odaklanan “Birinci Yapı (Pillar One)” ve BEPS endişelerini gidermeyi amaçlayan “İkinci Yapı (Pillar Two)” olarak sıralanmıştı.

Örgüt son olarak 9 Ekim 2019 tarihinde Birinci Yapı kapsamında dijital ekonominin vergilendirilmesi ile ilgili olarak Tümleşik Yaklaşım’a (Unified Approach) yönelik teklifi içeren dokümanı yayınladı. Bu Yapı, dijital ekonomi ile ilgili olarak ülkeler arasındaki vergilendirme haklarının dağıtımının gözden geçirilmesi ile daimî işyeri konusu ile ilgili “Bağıntı Yaklaşımı (Nexus Approach)” ve “Emsallere Uygunluk İlkesi”ne yönelik yeni yaklaşımlara odaklanıyor.

Taraflar görüşlerini 12 Kasım’a kadar iletebilecek

İlgili taraflara söz konusu teklife dair yorumlarını 12 Kasım 2019 tarihine kadar OECD’ye iletmeleri çağrısı yapılırken, teklife ilişkin halka açık istişarenin de 21-22 Kasım 2019 tarihlerinde Paris’te gerçekleştirileceği duyuruldu.

Mayıs 2019’da yayınlanan Dijitalleşen Ekonomiden Kaynaklanan Vergi Sorunlarına Karşı Çözüm Geliştirmeye İlişkin Çalışma Programı’nda ortaya konulan vergilendirme haklarının dağıtımına yönelik yaklaşımların ve “Yeniden Düzenlenmiş Artık Kar Bölüşümü Yöntemi”nin çerçevesini çizmeyi ve seçenekleri azaltmayı hedefleyen Doküman, Birinci Yapının temeli olarak üç aşamalı bir kar dağıtım mekanizması öngörüyor.

Vergilendirmede muafiyet kriterleri ne olacak?

Doküman ile getirilmesi öngörülen yeni uluslararası vergilendirme kuralları, “Geniş Tüketici Kitlesine Sahip Sektörlere” odaklanırken; doğal madenlerin çıkarılmasını içeren endüstriler, emtia ticaretine ilişkin sektörler ve finansal hizmetler sektörünün de yeni düzenlemelerden muaf tutulması bekleniyor.

Büyük oranda dijitalleşmiş iş modelleri ile söz konusu sektörlerin de ötesine geçebilecek yeni bir yaklaşım öneren teklif, yeni düzenlemelerin belirli bir eşik değere tabi olarak uygulanmasını içeriyor. İlk aşamada Ülke Bazında Raporlama gereklilikleri için kabul edilen 750 milyon avro olması öngörülen eşik değerin ne olacağı, istişareler sonucunda netleşecek. Pazar hacmine bağlı olarak ülke bazlı bir eşiğin belirlenmesi de mümkün olabilecek.

Vergilendirmede esas alınacak tüketiciye dönük faaliyetlerin, “İşletmeden Tüketiciye İş Modelleri (B2C)” ile sınırlı kalmayacağının vurgulanması, OECD’nin teklif ettiği yeni yaklaşımın uygulanmasında, müşteri katılımı ve etkileşimi, veri toplama ve kullanma, pazarlama ve markalaşma gibi faktörlerin de göz önüne alınacağını ortaya koydu.

Çalışmaların ticari faaliyetin yürütüldüğü ülkenin vergi otoritesinin mükelleflere erişimini kolaylaştıracak, çifte vergilendirmeyi önleyecek ve mevcut uygulamaya göre verginin öngörülebilirliğini önemli ölçüde artıracak şekilde yürütüleceği belirtilen OECD’nin taslak metninde, yeni kuralların yalnızca vergilendirilebilir pozitif kazancı içeren durumlara değil, aynı zamanda zarar oluşan durumlara da uygulanabilirliğinin hedeflendiği kaydedildi.

Dokümanda, dijital ekonominin vergilendirilmesi ile ilgili önerilen üç katmanlı “Kar Bölüşüm Modeli” de yer alırken, OECD yetkilileri, genel bir uzlaşmaya varılması halinde yapılacak teknik çalışmaların ardından uygulamaya hazır hale gelmesinin ise en az 18 ay sürmesinin beklendiğini dile getirdiler.

Dijital ekonominin vergilendirilmesi ve Türk şirketlerine etkisi

OECD’nin teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Centrum Uluslararası Danışmanlık Ekibi, gelişmelerin Türk şirketlerine etkilerine ilişkin şu yorumu yaptılar:

“Yakın bir zamanda tamamlanacak ve birkaç yıl içinde yürürlüğe girecek olan yeni uluslararası vergi düzenlemeleri Türk şirketlerini de yakından ilgilendirmektedir. Taslak halde kamuoyunun görüşüne sunulan düzenlemeler sadece dijital sektörde faaliyet gösteren şirketleri değil, aynı zamanda çok uluslu şirketleri de etkileyecektir. Bu durum OECD tarafından yayınlanan taslak dokümanda da açık olarak belirtilmektedir. Bu konuda transfer fiyatlandırması ile ilgili getirilecek yeni düzenlemelerin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde özellikle Kar Bölüşüm Yöntemi’nin pratikte daha fazla kullanılması ile sonuçlanacağını beklemekteyiz.

Son yıllarda çok uluslu Türk şirketlerinin (örneğin tekstil sektöründe faaliyet gösteren gruplar) eticaret faaliyetlerinin çok fazla arttığını, ayrıca dijital sektörde faaliyet gösteren ve yurtdışına açılmış çok sayıda şirketin (örneğin, oyun şirketlerinin) olduğunu dikkate aldığımızda uluslararası düzeyde devam etmekte olan çalışmalar ve yeni vergi düzenlemeleri Türk şirketlerinin uluslararası faaliyetlerini ciddi şekilde etkileyecektir. O nedenle, çok uluslu Türk şirketlerinin ve dijital sektörde faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası gelişmeleri yakından takip etmelerini tavsiye etmekteyiz.”

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.