AramaArama
Gıda Hattı
banner
AramaArama

Dijital dönüşüm, pandemide artan rekabetle hızlandı

Dijital dönüşüm, pandemide artan rekabetle hızlandı
14 Haziran 2021, 16:32

Küresel ölçekte gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, artan rekabet koşulları dijital dönüşüm sürecinde şirketleri otomasyona ve sürdürülebilir üretime yöneltiyor.

Dijital Dönüşüm Araştırması, Fujitsu adına bağımsız araştırma kuruluşu DataDriven tarafından Şubat ve Mart 2021’de Avrupa, İngiltere, Kuzey Amerika, Asya/Pasifik ve Japonya’daki büyük ekonomileri temsil eden 17 ülkede, imalat endüstrisindeki 208 BİT karar vericisi arasında gerçekleştirildi.

Yanıtların çoğu 1,1 milyar ABD Doları ile 5 milyar ABD Doları arasında geliri olan (%29,5) kuruluşlardan gelirken, yaklaşık beşte biri (%14,8) 10.1 milyar doların üzerindeki kuruluşlardan, %14,9'u ise geliri 5.1 ile 10 milyar dolar arasında olan kuruluşlardan geldi. Geriye kalan %13,9'luk kısım ise daha küçük imalat organizasyonlarından oluştu (250 milyon ila 500 milyon dolar).

Yerleşik üreticilerin çalışma şekilleri değişiyor

Yayımlanan dijital dönüşüm anketine göre, yoğunlaşan küresel rekabet, yerleşik üreticileri çalışma şekillerinde hızlı değişiklikler yapmaya itiyor. ICT liderleri kullanılan üretim teknolojisine ilişkin çalışma, kalite ve verimliliği artırmak için otomasyonun başlıca kaygıları olduğunu teyit ediyor ve sürdürülebilirliğin yeni ICT yatırımları için de en üst sırada yer aldığını gösteriyor.

Üreticiler, COVID-19 şokuna yanıt olarak iş esnekliği ve çevikliğine yeniden odaklanıyorlar. Üretimde otomasyon, bunu başarmak için kritik bir yol olarak karşımıza çıkıyor. Üreticiler, gelecek 12 ay içinde yapmayı planladıkları yatırımın dörtte üçünü (%76,8) otomasyona yapacaklarını belirtiyorlar. Ayrıca sürdürülebilirlik, üretim liderlerinin dikkatini giderek daha fazla çekiyor (BİT harcamaları üzerindeki etkide üçüncü sırada yer alıyor). Araştırmadan elde edilen bulgular, üreticilerin, gezegeni önemseyen markalar için artan tüketici tercihine yanıt verdiğini gösteriyor.

Yoğunlaşan rekabet, dijital dönüşümü teşvik ediyor

Bulgular, üreticilerin yüksek ve artan düzeyde rekabet yaşadıklarını ve dönüşümü yönlendiren rekabet baskısını hissettiklerini gösteriyor. Dörtte üçünden fazlası (%75,8) aşırı veya çok rekabetçi küresel oyuncular tarafından baskı altında olduklarını söylerken, sadece beşte biri (%21,7) bu baskıyı duymadıklarını belirtiyor. Her on üreticiden yedisi (%68,7) pazara yeni giren markalardan ve pazar payını ele geçirme niyetinde olan yıkıcı rekabet yaşıyor.

Üreticiler bu zorlu duruma, başarılı dijital dönüşüm (DX) projeleriyle giderek daha fazla güçlenen sürekli inovasyonla yanıt veriyor. Araştırılan 17 Dijital dönüşüm sonucu arasında, yanıt verenlerin %80'i sonuçların beklentileri karşıladığını veya aştığını söylüyor. Kayda değer başarılar arasında, atık azaltma ve kalite iyileştirmenin yanı sıra güçlendirilmiş rekabet gücü, yeni ekosistem iş modellerinin etkinleştirilmesi, güçlendirilmiş müşteri ilişkileri ve artırılmış çeviklik sayılabilir. Bu başarıların teşvik ettiği dijital dönüşüm yaşayan şirketin hızı artıyor ve üreticiler önümüzdeki 12 ay içinde daha yaygın DX yatırımları yapmayı planlıyor. Raporda incelenen 36 operasyonel alanın tamamında en az %30'u DX'e önemli veya büyük yatırımlar yapıyor.

otomasyon-gidahattiÖncelik; üretim uygulamalarında ürün kalitesini iyileştirmek!

Katılımcıların üçte ikisinden fazlası (%69,3) en yüksek önceliğin üretim uygulamalarında ürün kalitesini iyileştirmek olduğuna ve bunu kullanım oranlarıyla (%67,6) verimliliği artırmak olduğuna inanıyor. Araştırmada, güvenliğin tüm yönlerini geliştirmek üçüncü en yüksek öncelik olarak gözüküyor. Bu durum, artan BİT harcamaları için siber güvenliğin bir numaralı öncelik olduğu gerçeğinin altını çizen bir bulgu.

Belirli teknolojiler açısından dijital dönüşüm sonuçlarına ulaşmak için “kurumsal uygulamalar” çok önemli olarak görülüyor. Bugün, en yaygın iki uygulama olan Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve Sipariş İşleme yazılımı, yol haritasının hayati bir parçası olmaya devam ediyor. Ancak değişim yolda. Üreticilerin üçte ikisi (%67,4) COVID-19 nedeniyle tedarik zincirlerini ve üretim tesislerini çeşitlendirmeyi beklerken, işletmelerine esneklik ve uyarlanabilirlik kazandırmak için hareket ediyor. Bu durum, üreticilerin önümüzdeki 12 ay için öngördükleri somut uygulama yatırım planlarına yansıyor. Bunlar sırasıyla; envanter ve sipariş yönetimi, müşteri hizmetleri, Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) ve Müşteri İlişkileri Yönetimi’ne (CRM) doğru gidiyor.

Covid-19’a karşı yatırımlar beşinci sırada

Noktasal üretim uygulamaları söz konusu olduğunda, son 12 ayda üretim tesisi verilerine yatırımın öncelikli olduğu görülüyor. Araştırmanın bulgularına göre, önümüzdeki yıl fabrika otomasyonuna ve ardından üretim tesisi verilerinin dördüncü sıraya düşmesiyle birlikte önleyici bakım ve tesis bakımına doğru yönelineceğini gösteriyor. COVID-19'a karşı önlemlere yapılan yatırımlar yüksek kalmaya devam ediyor, ancak şu anda yatırım için beşinci sırada yer alıyor, bu da birçok üreticinin pandeminin yüksek uyarı seviyesinin geçmiş olabileceğine inandıklarını gösteriyor.

Yorumlar

Bir cevap yazın

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.