Gıda Hattı

Devlet Tüberküloz Hastalığından ari hayvan işletmelerine destekleme ödemesi yapacak

9 Nisan 2007, 13:45
Paylaş

Bakanlar Kurulu, 07. Nisan 2007 tarih ve 26484 sayılı resmi gazetede yayınlanan karar 2007/11931 sayılı kararı ile 21.2.2005 tarihli ve 2005/8503 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi ile ilgili Kararnamede değişiklik yaptı.

Buna göre Hastalıktan ari bölge oluşturmak üzere, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinde, Bakanlıkça çıkarılacak uygulama tebliğinde belirtilen kriter ve özelliklere sahip süt sığırı işletmelerinde, sığır tüberkülozu ve sığır brucellozu hastalıklarından ari hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılacak.

Aynı şekilde, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında belirlenen tazminatlı hastalıklardan birine yakalandığı ilgili mevzuat çerçevesinde tespit edilerek, kestirilen, öldürülen ya da ölen hayvanların sahipleri ile ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma maksadıyla Hükümet veteriner hekimi ya da Bakanlıkça görevlendirilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı, serum ve ilaç uygulamaları nedeniyle öldükleri otopsi ve laboratuar muayeneleri ile tespit edilen hayvan sahiplerine ilgili mevzuat çerçevesinde destekleme kapsamında tazminat ödenecek.

Kararnamede belirtilen illerde bulunan süt sığırı işletmelerinde, Sığır tüberkülozu ve sığır brucellozu hastalıklarından ari süt sığırı işletmesinden elde edilen sütler için yapılacak desteklemelerde beher litre süt için ayrıca %50 ilave destekleme ödemesi yapılacak

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.