Gıda Hattı

Devlet memuriyetine atamalarda güvenlik soruşturması yasalaştı mı?

21 Aralık 2019, 22:07
Paylaş
Devlet memuriyetine atamalarda güvenlik soruşturması yasalaştı mı?

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Teklifte bulunan ilk kez memuriyete atanacaklar için güvenlik soruşturması yapılmış olması şartı getiren düzenleme, verilen önerge ile teklif metninden çıkarıldı.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Milli Parklardaki tesisler kiraya verilebilecek

Kanun teklifine göre, Milli Parklar Kanununa tabi alanlar üzerinde bulunan yapı ve tesisler 20 yıla kadar kiraya verilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermayesi ayrıca kültür veya turizm yatırımlarının alt yapı hizmetlerini yapmak, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmaz mal alımı ve kültür veya turizm yatırımlarına ilişkin kamulaştırma bedelleri için destek sağlayabilecek.

8 Aralık 2004 tarihinden önce yapılmış olan kamulaştırma ve avans karşılığı kamulaştırma iş ve işlemlerine ilişkin davalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açılabilecek.

Sanayinin yeni makina alımlarına KDV istisnası

İmalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31 Aralık 2022 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna olacak.

Kanun teklifinde bulunan Devlet Memurluğu Kanunu'nda güvenlik soruşturmasına ilişkin değişiklik öngören hükümler ise teklif metninden çıkartıldı.

İHA

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.