Gıda Hattı

Devlet desteğiyle avlanan balon balıkları, ekonomiye kazandırılacak

27 Haziran 2021, 13:39
Paylaş
Devlet desteğiyle avlanan balon balıkları, ekonomiye kazandırılacak

2023 yılı sonuna kadar istilacı balon balıklarının avcılığını yapan balıkçılara destek verilecek, avlanan balon balıkları da ekonomiye kazandırılacak. Balon balığının türüne göre adet başına 50 kuruş ila 5 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Balon balığı avcılığının 3 yıl daha desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 4 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlediği Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/20) de, 27 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

2023 yılı sonuna kadar destek verilecek

Tebliğle; ülkemiz karasularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon balıklarının üzerinde av baskısı oluşturarak mevcut popülasyonlarının ve stoğa katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve rasyonel kullanımının sağlanması ve balon balıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla balıkçılara verilecek desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre 3/5/2021-31/12/2023 tarihleri arasında, Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılık faaliyeti yapan ve istilacı balon balıklarından Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus türlerinin Akdeniz ve Ege Denizine kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara destek verilecek ve destekleme kapsamında avlanan balon balıkları ekonomiye kazandırılacak.

zehirli-balon-baligi-gidahattiHangi tür balon balıklarının avcılığı desteklenecek?

Destekleme kapsamında Lagocephalus sceleratus türü ile Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus balon balığı türlerinin avcılığı yapılacak.

Balon balığının Lagocephalus sceleratus türünün 500.000 adede kadar, her bir adedi başına 5 Türk Lirası,

Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, Torquigener flavimaculosus türlerinin 5.000.000 adede kadar her bir adedi başına 50 Kuruş,

destekleme ödemesi yapılacak.

Balon balığı alımları, Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren beş iş günü sonra başlayacak.

Bakanlık destekleme alımları kapsamında her hangi bir balon balığı türünün avcılığını veya alımını durdurabilecek ya da kısıtlama getirebilecek.

balon-baligi-1-gidahattiAvlanan balon balıkları, gıda ve yem olarak kullanılamayacak

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen balon balıklarının avcılığı balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında ve Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’de yer alan yükümlülük, sınırlama ve yasaklamalara uygun olarak yapılacak.

Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunlu olacak.

Avlanacak balon balıkları sadece il müdürlüklerince belirlenen noktalardan, bütün olarak karaya çıkartılacak ve bertaraf işlemleri sadece il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Avlanan balon balıkları il müdürlüğü tarafından belirlenen yerler dışında başka yerlere teslim edilemeyecek, gıda/yem ve türevleri olarak kullanılamayacak, ticari olarak alım-satımı yapılamayacak.

Balon balığının bertaraf işlemi

İl/ilçe müdürlükleri tarafından teslim alınan balon balıklarının bertaraf işlemi, içerdikleri toksin madde ve muhafaza zorluğu nedeniyle icmal askısı beklenilmeden ivedi şekilde ve gerekli sıklıkla yapılacak, yaptırılacak.

Bertaraf işlemi, bölgesel koşullar ve mevcut imkanlar çerçevesinde, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevre lisansı almış tesislerde, Balon balıklarının karnı yarılması suretiyle Ege denizinde kıyıdan en az 5 deniz mili uzakta olmak koşuluyla uluslararası sularda, Akdenizde ise en az 10 deniz mili uzakta olmak koşuluyla denize bırakılarak, İlgili belediye ile koordineli olarak hayvanların uğrağı olmayan, akarsulardan uzak, yeraltı sularını kirletmeyecek şekilde belirlenen noktalarda, en az iki metre derinliğindeki çukurlara üzerlerine kostik (sodyum hidroksit-NaOH) veya sönmemiş kireç (kalsiyum oksit-CaO) dökülüp gömülerek” yöntemlerinden en uygun olanı kullanılarak yapılacak.

Balon Balığının Ekonomiye Kazandırılması

Balon balığının gıda/yem dışındaki farklı sanayi dallarında işleme ve değerlendirme yoluyla ekonomiye kazandırılmasında uyulması gereken usul, esas ve asgari teknik şartlara yer verilen Tebliğe göre, balon balıklarını ticari veya Ar-Ge amacıyla teslim alanlar, sadece Bakanlığa bildirdikleri sanayi dalındaki işletmelerde veya Ar-Ge kuruluşlarında kullanacak veya işleyebilecekler.

Teslim alınan balon balıkları ya da işleme sonrası kalan kısımları, ikinci kişilere verilemeyecek.

2/12/2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliği (Tebliğ No: 2020/37) yürürlükten kaldıran Tebliğ, yayımını tarihinde yürürlüğe girdi.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.