Gıda Hattı

Devlet Bakanları Görev Dağılımı ve Bağlı Kuruluşlar

31 Ağustos 2007, 17:54
Paylaş

Başbakanlığa bağlı olan veya ilgilendirilen kuruluşlar ile görevlerin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları ile Devlet Bakanları arasındaki dağılımı yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre görev dağılımı ve bağlı kuruluşlar şöyle;

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK)

2. Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı (MİT)

3. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK

Görevler

1. Parlâmento ile ilişkiler

2. Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri

3. Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı

4. Millî Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulması ve Bakanlar Kurulunda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi

5. Kamu Yönetimi Reformu çalışmalarının koordinasyonu

6. İnsan hakları ile ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon           

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Yüksek Denetleme Kurulu (YDK)

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü (TODAİE)

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI HAYATİ YAZICI

Görevler

Danıştay ile ilişkiler           

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Gümrük Müsteşarlığı

2. Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

4. Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI NAZIM EKREN

Görevler

Ekonomik konularda genel koordinasyon           

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT)

2. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)

3. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP)

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

1. T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü

2. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

3. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

4. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

İlişkili Kuruluşlar

1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

2. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)

DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN

Görevler

Bilgi ve teknoloji faaliyetlerinin koordinasyonu           

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

2. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

3. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü           

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

2. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)

3. Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü

İlişkili Kuruluşlar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

DEVLET BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU

Görevler

1. Kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonu

2. Kamu hizmeti görevlileri toplu görüşmelerinin koordinasyonu           

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Devlet Personel Başkanlığı (DPB)

2. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM)           

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

Futbol Federasyonu Başkanlığı

İlişkili Kuruluşlar

Tütün, Tütün Mamûlleri ve lkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)           

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN

Görevler

Yurtdışı müteahhitlik, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin koordinasyonu           

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)           

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü (EXİMBANK)           

DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Özürlüler İdaresi Başkanlığı

2. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK)

3. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

4. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

5. Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü           

DEVLET BAKANI MEHMET ŞİMŞEK

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Hazine Müsteşarlığı          

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası           

DEVLET BAKANI MUSTAFA SAİD YAZICIOĞLU

Görevler

1. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunları

2. Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile Kardeş Topluluklarla ilişkiler ve bunlarla ilgili araştırma, planlama ve koordinasyonun sağlanması           

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)

2. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)

Ayrıca, Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde "Başmüzakereci" görevi Dışişleri Bakanı Ali BABACAN yürütülecek.

İstihdamı geliştirme konularında 2003/25 sayılı Genelge ile belirlenmiş bulunan görevler ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK tarafından yerine getirilecektir.

Bazı kuruluşların bağlı olduğu bakanlıklar değişti

Görev dağılımına ve bağlı kuruluşlara ek olarak bazı kuruluşlar bağlı oldukları bakanlıkları değiştirdi. Cumhurbaşkanınca onaylanan değişikliğe göre;

1. İçişleri Bakanlığına bağlı bulunan Darülaceze Müessesesi Müdürlüğünün Başbakanlığa,

2. Başbakanlığa bağlı bulunan Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinin Dışişleri Bakanlığına,

3. Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı bulunan Karayolları Genel Müdürlüğünün Ulaştırma Bakanlığına,

4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı bulunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün

Çevre ve Orman Bakanlığına bağlanmasını,

5. İçişleri Bakanlığı ile ilgili bulunan Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünün Başbakanlık ile ilgilendirilmesini,

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.