Gıda Hattı

Dev araştırma: Varlıklı ailelerin çocuklarının dişleri daha çok aşınıyor!

9 Ocak 2022, 15:00
Paylaş
Dev araştırma: Varlıklı ailelerin çocuklarının dişleri daha çok aşınıyor!

Yeni bir bilimsel araştırma, düzenli olarak dişçiye gitse dahi varlıklı ailelerin çocuklarının ‘diş aşınması’ yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirledi.

Sistematik derleme şeklinde yapılan araştırmanın sonuçları, ağız sağlığı konusundaki önemli dergilerden Journal of Dentistry’de yayınlandı.

Araştırmada, daha önce aynı konuda 30 ülkede yapılmış 65 çalışmanın verileri bir araya getirildi. Yaşı 6 ile 79 arasında değişen 60 bin bireye ait veriler, sosyoekonomik durum ve diş aşınması arasında bir bağlantı olduğunu tespit etti.

Özel okula giden ve ebeveynleri daha yüksek gelir ve eğitim seviyesine sahip gençlerde, diş aşınmasının belirgin derecede daha kötü olduğu görüldü.

Özellikle varlıklı ailelerin çocuklarının diş bakımına daha çok erişimi olması nedeniyle bu tespit ilginç gelebilir. Ancak beslenmenin sosyoekonomik durumla yakın ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda, konu daha iyi anlaşılıyor.

Araştırmacılara göre, gelir düzeyi daha yüksek çocukların beslenme düzeninde daha çok yer alan ürünler, diş aşınması ile yakından ilişkili.

Diş aşınması nedir?

Diş aşınması, diş çürüğü dışındaki etkenler nedeniyle diş maddesinin kaybıdır.

Oldukça yaygın bir durumdur, toplumun %97’sinde görüldüğü düşünülmektedir.

Aslında yaşam boyu gerçekleşen normal bir fizyolojik süreç olsa da, ortalama ömür süresinin artması ve dişlerin hayat boyu kullanılması nedeniyle, diş çürüğü dışındaki kayıplar daha sık görülmeye başlamıştır.

Diş aşınmaları, genellikle erozyon, aşınma ve yıpranma süreçlerinin bir arada neden olduğu bir durumdur.

Haber Etiketleri

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.