AramaArama
Gıda Hattı

Deniz ürünü Dil Balığı nedir? Dil Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır?

2 Eylül 2021, 12:22
Paylaş
Deniz ürünü Dil Balığı nedir? Dil Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır?
Deniz ürünü Dil Balığı nedir? Dil Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Dil Balığı ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki deniz ürünü Dil Balığı nedir? Dil Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Deniz ürünü Dil Balığı nedir? Dil Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Dil Balığı ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki deniz ürünü Dil Balığı nedir? Dil Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Dil Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Akdeniz ülkelerinde dil balığı kıymetli bir balık türüdür. Eti çok lezzetlidir ve ekonomik değeri yüksektir. Bu sebeple yetiştiriciliğine ilgi duyulmuş ve bu konu da pek çok çalışma yapılmıştır. Yetiştirme çalışmaları bilimsel seviyede gerçekleştirilmiş olmakla birlikte ticari olarak fazla miktarda üretimi henüz yaygınlaşmamıştır.

Zooloji açısından ele alındığında dil balığının sistematikteki yeri: Sınıf : Osteicbtyes, Takım: Plevronectifor, Aile: Soleidae; Cinsi: 50- lea, Species: Solea vulgaris ve Solea senegalensis; olarak belirtilebilir.

Dil balıkları Norveç kıyılarındanFas kıyılarına kadar tüm Akdeniz'de var olan bir türdür.

Dil balığı disimetrik, basık ve uzun bir vücut yapısına sahiptir. Göz yapısı bakımından enteresan bir durumu vardır. Yatış biçimi yan olduğu.Için 2 göz de tek tarafta bulunmaktadır. Aslında yumurtadan çıkan larvalarda göz her iki tarafta bulunmaktadır. Ancak daha sonra balık bentik duruma geçerken gözün bir tanesi diğer tarafa kayar. Larvaların pelajik dönemi 2 ay kadar sürer. Bu dönemden sonra balık zeminde kum içerisinde gömülerek yaşamaya başlar.

Doğada gelişmesi 3. Yaşta 0,3-0,4 kg. 'dır. Yetiştirme çalışmalarında yoğun biçimde üretime dayanıklı bir tür olduğu saptanmıştır. %0 5-70 tuzluluk oranlarına dayanabilir. Arzu ettiği optimal sıcaklık 18-24°C'ler arasıdır. Çipura ve levrek üretiminde olduğu gibi doğadan yakalanan anaçlardan yavru temini mümkün olabilmektedir. Doğal şartlarda 1 kg. Balıktan 1 000 000 civarında yumurta verebildikleri, yetiştirme şartlarında ise 1 kg. Canlı ağırlığa karşı 100-150 bin döllenmiş yumurta alınabileceği saptanmıştır. Harmonal etki yapmadan da yumurta verebilirler ise de hormonal kullanılması ile daha kolay yumurta alınabilmektedir. Yumurtalarda canlılık oranı %75 civarındadır.

Yunanistan'daki bir yetiştirme çiftliğinde yapılan yetiştirme çalışmalarının başarılı olduğu ve bir miktar dil balığı yetiştirildiği bildirilmektedir.

Dil balığı yetiştiriciliğinde başarılı uygulama sonuçları ele alınmış ise de henüz çipura ve levrek balıklarında olduğu gibi yaygın bir uygulama alanı bulamamıştır. Bu sebeple üreticilik çalışmalarında, piyasada dil balıkları için üretilmiş yapay yem üretilmediği için genel itibari ile kalkan balıkları için yapılan ticari yemler kullanılıyor. Ama yakın senelerde bu tür konularda gelişmeler olması beklenmektedir.

Solea senegalensis ile yapılan bir besi çalışmasında laboratuvarda özel olarak dil balığı besisi için hazırlanmış 2 mm . Kalınlıktaki yapay yem ile yapılan çalışmada ete dönüşüm oranının 1/1 olduğu, ölüm oranının çok düşük ve günlük canlı ağırlık artışının %1,6-1,8 oranında olduğu kaydedilmiştir .

Fransa'da yapılan bilimsel çalışmalarda 60- 80 adet larva/litre yoğunluğunda yetiştirme yapılabildiği belirtilmiştir. İlk 30 günlük dönemde yemleme çeşitli zooplanktonlar ile yapılır. Ağız yapısı Çipura balığına oranla biraz daha geniş olduğundan yemlemenin ilk döneminde Artemia sp larvası ile besleme mümkün olabilmektedir. Pilot çalışmalarda larvalarda yaşama gücünün yüksek (% SOcivarında) olduğu ve larvaların 1. Ayda canlı yemden, yapay yeme geçişte yaşama gücünün %60 olduğu bildirilmektedir. 2-3 gr ağırlığa kadar m2 de 2.000 adet yetiştirme uygulanmaktadır.

Besi çalışmalarında en önemli' sorun dil balıklarının zeminde yaşama alışkanlıklarıdır. Bu sebeple ağ kafeslerde yetiştirilmesi pek uygun görülmemektedir. Kilkan ve diğer bir bölümde ele alınan halibut yetiştiriciliğindeki üretim tekniklerine benzer şartlarda yetiştirme çalışmalarının daha başarılı olacağı belirtilebilir

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.