AramaArama
Gıda Hattı

Deniz ürünü Deniz Kestanesi nedir? Deniz Kestanesi yetiştiriciliği nasıl yapılır?

1 Eylül 2021, 16:50
Paylaş
Deniz ürünü Deniz Kestanesi nedir? Deniz Kestanesi yetiştiriciliği nasıl yapılır?
Deniz ürünü Deniz Kestanesi nedir? Deniz Kestanesi yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Deniz Kestanesi ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki deniz ürünü Deniz Kestanesi nedir? Deniz Kestanesi yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Deniz ürünü Deniz Kestanesi nedir? Deniz Kestanesi yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Deniz Kestanesi ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki deniz ürünü Deniz Kestanesi nedir? Deniz Kestanesi yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Deniz Kestanesi yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Deniz kestanesi ülkemiz denizlerinde var olan ancak Türk halkı tarafından insan gıdası olarak kullanılmayan bir canlıdır. Bunun yanında dünyanın pek çok ülkesinde deniz kestanesi çok kıymetli bir insan gıda sı olarak kabul edilmektedir. Özellikle Japonya ve Fransa'da doğal av alanlarının azalması üzerine 1980'li senelerde üreticilik konuları gündeme gelmiş, özellikle son 20-25 senede bu canlının yetiştiriciliği konusunda uygulama yerine giren üreticilik çalışmalarında bir hayli başarılı sonuçlara ulaşılmıştır

Dünya denizlerinin bir çoğunda doğal deniz kestanesi avcılığı yapılır. Bu ürünlerin çoğunluğu Japonya ya ihraç edilir. Japonya'nın senelik satın aldığı deniz kestanesi miktarının 1996 yılı için 6300 ton ve değerinin 243 milyon dolar olduğu kaydedilmektedir.

1988 senesinde doğadan avlanan miktarda önemli azalmalar görülmüş ve bu azalma daha sonraki senelerde da devam etmiştir. Bu azalma sonucudur ki Fransa'da bir kg işlenmemiş deniz kestanesi fiyatı 11 Sterline, işlenmiş fiyatı ise 83.5 sterline yükselmiştir. Bu yüksek fiyat yetiştiriciliği teşvik eden en büyük unsur olmuştur. Yapılan çalışmalar sonucu deniz kestanesi yetiştiriciliğinde damızlık temini, anaçlardan yumurta alımı, larva çıkartılması ve larvaların beslenmesi konusunda başarılı sonuçlara ulaşılmıştır.

Besi çalışmaları karada kurulmuş olan havuzlar içinde denenmiş, ayrıca deniz içinde kafeslere ya da istiridye yetiştiriciliğinde kullanılacak olan yetiştirme tavalarına konulan fertlerin beslenmesi yolları da ele alınmıştır. Ergin deniz kestaneleri genel itibari ile bir çok yemi gıda olarak alabilirler. Doğada esas besinleri deniz bitkileridir. Yapılan besi çalışmalarında özel olarak hazırlanan yapay yemler ile denizlerden toplanan özellikle kelp olarak bilinen yosunlar ele, alınmıştır. Denizde istiridye bölümünde açıklanan tavaların kullanılabileceği kaydedilmektedir.

Bir bildirişe göre denizde yapılan bir üreticilik çalışması için 65.000$ yatırım gerekmiş, senelik 15 ton üretim sağlanmış ve 4 senelik bir çalışma süresince senede ortalama 93.000$ gelir elde edilmiştir.

Konu üstünde detaylı çalışmalar devam etmekte olup yakın zamanda yapay yemler konusunda gelişmeler sağlanması beklenmektedir. Yetiştirmede, yumurtalıklar esas gıda değeri olan gövde kısmı olduğu için yumurtalıkların gelişmesini sağlayacak besleme yapılması çalışmalarda önemli bir konu olmaktadır. Yapay yetiştirme ile mevsim dışı üretim sağlanması üreticilikte gelirin daha yüksek olmasını sağlar.

Norveç kıyılarında deniz kestanesi varlığının; gıda durumunun bu canlı için pek elverişli olmaması sebebiyle az olduğu bildirilmektedir. Bunun sonucu yapay yemleme yoluyla üretim sağlama çalışmaları ele alınıştır. Bu çalışmaların deniz kestanesi yetiştirilmesi konusunda başarılı olduğu bildirilmektedir. Yapılan yapay yem ile deniz kestanelerinin çok çabuk geliştiği ve yumurtalıklarının %8'den %219'a çıktığı gözlenmiştir. Üç kg yeme karşı bir kg yumurtalık gelişmesi sağlandığı ve ekonomik açıdan son derece başarılı bir sonuç olduğu açıklanmıştır. Ayrıca bu yapay yem ile yapılan besleme sonucu, Japon pazarının arzu ettiği yumurtalık rengi, tat ve olgunluk düzeyine ulaşılabilmektedir. Yapılan bu çalışmalar sonucu Norveç kıyılarında deniz kestanesi yetiştiriciliğinin geliştiği izlenebilmektedir. Yetiştirmede doğadan toplanan deniz kestanelerinin bir sure besiye alınarak kondisyon kazandırılması da yapılan uygulamalardan olmaktadır. Bu çalışma sonucu üretilen deniz kestanelerine Japon alıcılar en yüksek fiyatı ödemektedirler. Ülkemizdeki deniz kestanesi yataklarının potansiyeli incelenerek doğadan toplanacak bireyler üstünde benzer araştırmalar yapmanın enteresan sonuçlar vermesi beklenebilir.

Deniz kestaneleri kara tesislerinde ağırlıklı olarak kafesler içinde tutulmaya ve yapay beslemeye uyum gösterebilmektedirler. Ancak denizde kafeslerde besinin daha hesaplı ve emin bir yol olduğu söylenebilir.

Larva üretimi konusunda yapılan çalışmalarda Yumurtalardan 3.Günde larvaların çıktığıve serbest yüzmeye başladıkları belirtilmektedir. Larvalar 60-100 litrelik tanklara alınır ve çeşitli fitaplanktonlar ile beslenebilir. Bu amaçla Hymenomonas elongata ve Dunalliela tertioleeta türü planktonların başarı ile kullanıldığı kaydedil- miştir. 17-1SoC su ortamında 19. Günde metemorfoz olayı olur ve larvalar şekil değiştirirler. 21 günde bu değişim tamamlanmış olur.

26. Güne kadar planktonla beslenen larvalara yapay toz yemler ya da yaş yemler verilmeye başlanır. Bu devreden sonra larvalar büyüme yerlerine alınırlar. Büyüme yerleri aşağıda belirtilen resimde görülmüş olduğu gibi tepsi biçiminde ve 0.45xO.45xO.25 boyutludur. Stoklama m² ye 0.375 -0.550 kg biçiminde olmaktadır. Yaşama gücü %75-95 arası olabilir.

Prof. Dr. Atilla ALPBAZ

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.