AramaArama
Gıda Hattı

Deniz hayvanı Yayın Balığı nedir? Yayın Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır?

10 Eylül 2021, 18:04
Paylaş
Deniz hayvanı Yayın Balığı nedir? Yayın Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır?
Deniz hayvanı Yayın Balığı nedir? Yayın Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Yayın Balığı ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki deniz hayvanı Yayın Balığı nedir? Yayın Balığı  yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Deniz hayvanı Yayın Balığı nedir? Yayın Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Yayın Balığı ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki deniz hayvanı Yayın Balığı nedir? Yayın Balığı  yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Yayın balığı yetiştiriciliği kültür balıkçılığı içerisinde özellikle Amerika'nde önemli bir yer tutar. Orta Avrupa'da ise doğal kaynakları balıklandırmak amacıyla yavru üretimi yapılabilmektedir. Güney Avrupa bölgelerinde tarla balıkçılığı işletmelerinin bazılarında yan ürün olarak da az miktarda yetiştirilmektedir. ABD'de benekli yayın üretimi 1960 senelerinden beri çok büyük bir gelişme göstermiştir. Özel yöntemler ile havuzlarda yetiştirme yaygındır. 2002 senesinde 25.000 hektardan daha fazla alan bu gayeyle kullanılır hale gelmiştir. Tanklar içinde yetiştiriciliği de bir hayli yaygındır. Pekçok Asya ülkesinde entansif üretimi yapılan Clarias türlerinin hayvansal protein sağlanması açısından önemli bir yeri vardır ve gelecekte bu türlerin Afrika ülkelerine de yaygınlaşması beklenmektedir.

Ülkemizde yayın balığı yetiştiriciliği konusunda henüz önemli bir uygulama olduğunu söylemek zordur. Bazı fakültelerimizde deneme amacında bazı ön çalışmalar yapılmış. Ise de üretim seviyesinde bir işletme. Kurulamamıştır. Ülkemizde pek çok bölgede iklim ve su koşullan bakımından uygun ortamlar olduğunu söylememiz mümkündür. Batı ve Orta Anadolu'da pek çok göl ve akarsuda yayın doğal olarak yaşamakta olan bir türdür.

YAYIN BALIKLARINI BİYOLOJİSİ:

Dış görünüş bakımından az çok birbirlerine benzemekle birlikte yayın balığı olarak tanınan bir çok balık türü bulunur. Yayın balıkları dünyada geniş bir yayılım alanı göstermektedir. Genellikle tatlı su balıkları olmasına karşın denizlerde yaşamakta olan türleri de vardır. Genel olarak vücut yapıları uzun ve az kısa olabilmekle birlikte genel olarak yuvarlakça, silindirik kesitli ve kalın yapılıdırlar. Bazı türler uzun yapılı ve yılan balığı görünümünde olan türleri vardır. Vücutları genel itibari ile çıplak ve bildiğimiz pul yapılarına sahip değildirler. Bazı çeşitlerde ise vücut üstündepula benzer ancak esasında pul olmayan kemiğimsi sert plakalar bulunmaktadır.

Genel olarak, yüzgeç ışınları yumuşaktır. Ancak bazı çeşitlerde birkaç tane sert kemiğimsi yüzgeçlere sahip olabilirler ve bu yüzgeç ışınları korunmada yardımcı olur. Bu sert ışınların sayısı 2-3 tanedir ve türlere göre bu sert ışınlar ya sırt veya göğüs yüzgeeinin ilk ışınıarı olabilmektedir. Bazı çeşitlerde ise çok nadir olarak yağ yüzgecinin ön kısmında bulunabilir. Yayınlarda ı ile 4 çift arası bıyık vardır. Bu bıyıklar bazı çeşitlerde çok uzun, bazılarında ise belirli belirsiz kısa olarak bulunabilir. Ancak bu bıyıklar birçok türde dikkati çekecek şekildedir ve yayın balıklarının bir özelliği olarak ele alınabilir. Hatta İngilizcede yayın balıkları "ca tfish " türkçesi kedi balığı olarak isimlendirilir. Bu isimlendirme kedilerin sahibi olduğu gibi uzun bıyıklara sahip olmaları nedeniyledir. Ağızları içinde sıralar halinde dizilmiş bir çok dişlere sahiplerdir. Ancak bu dişler turna ya da tatlı su levreği (Sudak) balığında olduğu kadar kuvvetli değildir. Yayın balıklarının yem alışkanlıkları türlere göre çok fark eder. Bazı türler bitkisel gıdalar ile beslenebildikleri gibi, bazı türler yalnızca canlı balıkları yiyerek yaşarlar. Genel olarak dip balıklarıdırlar ve su dibinde yaşamayı tercih ederler. Tüm dünyaya yayılmış olmakla birlikte yetiştiriciliği fakat son senelerde yaygınlaşmaya başlamıştır.

YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILAN TÜRLER;

AVRUPA YAYINI (Silurus glanis) Bölgesel bir yoğunluk göstermeksizin Orta ve Doğu Avrupa ve Batı Asya akarsu ve göllerinde yaşamaktadır. Avrupa'nın en büyük tatlı su balıklarıdandır. Azami büyüklüğü 3 m. üzerini ve 200 kg.'ı aşmaktadır. Kültür şartlarında yetiştiriciliği de pek çok Avrupa ülkesinde ele alınmıştır. Genç balıklar doğal suların balıklandırılmasında kullanılabildiği gibi havuzlarda da yetiştirmeye alınmaktadır. Ülkemizde de yaygın bir balık türüdür ve bu konu da çalışıldığında başarılı sonuç almama için hiçbir neden bulunmamaktadır.

AMERİKAN YAYIN BALIKLARI: içinde en yaygın olanı Kanal Yayını (Ietalurus punktatus)dır. Bu tür Amerika'nde yetiştiriciliği en fazla yapılan türdür. Amerika'nde bulunan diğer yayın balığı türleri Ietalurus catus L. (Beyaz yayın balığı) Ictatlurus nebulosus L. (Kahverengi iskorpot yayın balığı ya da kahverengi iri kafalı yayın) ve Ictalurus furcatus L. (Mavi yayın) üstündeki üreticilik çalışmaları daha azdır.

ASYA YAYIN BALIKLARI: Clarias rnacrocephalus, Clarias batrachus, Clarias lazera dile getirilebilir. Bu türler Güney Doğu Asya'da önemli bir kültür balığı olarak yaygındırlar. 8 bıyık taşır ve hava teneffüs organına sahiplerdir. Bu organ yardımı ile havanın oksijeninden yararlanabildikleri için, oksijence fakir sularda ve hatta çamurda bile yaşayabilirler

Yayın eti çok lezzetlidir, bir hayli yağlı ancak kılçıkları azdır. Tanıtılan tüm yayın türleri pulsuz olduğundan kolayca işlenmektedir. Yayınlar genel itibari ile ılık suları severler. Bu bakımdan yetiştirme şartlarında su sıcaklığı 20°C'nin üstünde bulunmalıdır. Avrupa yayınları en uygun 24°C'de gelişmektedir. 29°C'de pek önemli olmayan bir gelişme yavaşlaması görülür. 21°C'de gelişme %10 seviyesinde yavaşlar.

Kanal yayını (ABD yayını) en uygun 28-30°C'de gelişir ve bu sıcaklıkta optimum derecede yem değerlendirme sağlanır. Su sıcaklığının 16-20°C arasında bulunduğu dönemlerde gelişme yavaşlar. Kanal yayını 16°C'nin altında gelişme göstermez. Şayet ani olarak bırakılmazlarsa düşük sıcaklıklarda geçici olarak dayanırlar. Kanal yayını 3-4 yıl damızlık olarak kullanmak mümkündür. Yayın yumurtaları yapışma özelliği gösterir. Suda bitkilere, çeşitli ortamlara tutunurlar. Önceden hazırlanmış yumurtlama kaplarına dişi balıklar yumurtayı döktükten sonra erkek balıklar bir müddet yavru koruma görevini sürdürür.
Clarias türleri de 25-30°C arasında optimal gelişme göstermektedir. Suyun oksijen içeriği üretim tesislerinde 6 mg/lt. Altına düşmernelidiı 3 mg/lt. Oksijen şartlarında kayıplar artmaktadır. Clarias türleri bir ölçüde havadaki serbes oksijenden yararlanabilmektedir. Ancak bu türle ilk 10 günlük larval gelişme döneminde sadeo suyun erimiş oksijenini alabilirler. Çünkü bu dönem içerisinde havanın oksijenini alabilecek teneffüs organları gelişmemiştir. Daha sonraki dönemde de suda fazla CO2 yoğunlaşmasını önlemek için yeterli havalandırma yapılmalıdır.

Yayın yetiştiriciliğinde optimal pH değerleri 6,5-8,5 arasındadır. Bu sularda %10 tuzluluğa kadar kanal yayınları dayanabilir. Yayınlar su sıcaklığının arttığı aylarda (İlkbahar-yaz başlangıcı) eşeysel olgunluğa ulaşır ve yumurtlama gerçekleşir. Avrupa yayınlarında erkekler 3-4 yaşında, dişiler 5 yaşında eşeysel olgunluğa ulaşırlar.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.