AramaArama
Gıda Hattı

Deniz hayvanı Snapper nedir? Snapper yetiştiriciliği nasıl yapılır?

10 Eylül 2021, 12:28
Paylaş
Deniz hayvanı Snapper nedir? Snapper yetiştiriciliği nasıl yapılır?
Deniz hayvanı Snapper nedir? Snapper yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Snapper ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki deniz hayvanı Snapper nedir? Snapper  yetiştiriciliği nasıl yapılır? 

Deniz hayvanı Snapper nedir? Snapper yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Snapper ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki deniz hayvanı Snapper nedir? Snapper  yetiştiriciliği nasıl yapılır? 

İngilizce'de snapper olarak bilinen grup içinde doğada 50 kadar tür bulunmakta ve bunlardan 7 tanesi üreticilik açısından üstünde çalışılmaktadır. Bu gruba giren balıklar yemeklik olarak kıymetli kabul gören türlerdir. Doğadan yakalanan balıkların yüksek fiyatla pazarlanabilmesi sebebiyle bu türlerin yetiştiriciliği ele alınmış ve bu balıklar üstünde yapılan çalışmalarından başarılı neticeler elde edilmiştir. Bu türler Uzak doğuda Pasifik kıyılarından güneyde Avusturalya'ya kadar pek çok yerde bulunmaktadırlar. Bu grup içinde bir çok tür üstünde üreticilik çalışmaları yürütülmekte ve ileride yetiştiricilk faaliyetleri içinde ele alınabilecek balıklar olarak dikkat çekilmektedir. Bu kapsamda ele alınan bazı türler, ingilizce isimleriyle birlikte, aşağıda sunulmuş bulunur. Bu türler ülkemiz kıyılarında bulunmadığından bu kitap içeri-sinde fazla bir yer verilmesine gerek görülmemiş olmakla birlikte, yetiştirme tekniklerinde kullanılacak olan yöntemlerin diğer deniz balıkları üreticiliklerine benzer olduğu yazılabilir. Elbetteki her türün yetiştiriciliğinde bazı özel konular olması da doğaldır.

Kırmızı ya da gümüşi snapper (Red snapper ya da silver snapper

Lutjanus argentimaculatus. ABD kıtası ve pasifik kıyılarında yaygın olan bir türdür. Akdeniz'de yalnızca Lübnan kıyılarında bulunduğuna dair bildiriş bulunur. Doğu Afrika ve Avusturalya kıyılarında da yaygındır. Kızıl denizde de bulunmaktadır. Ticari balıkçılık açısından önemli bir türdür. Doğadan avcılığın azalması üzerine ele alınan yetiştiticilik çalışmalarından Amerika'da olumlu sunuçlara ulaşıldığı kaydedilmiştir. Normal olarak 40-80 kg. Olan bu türün 120 cm.'ye kadar büyüyebildiği bildirilmektedir.

Gold-stripped snapper (Lutjanus erythropterus)

80-90 cm boy ve 10 kg ağırlığa ulaşabilen bir türdür. 7-8 yıl yaşamakta olan bu balığın 2. Yaşta cinsel olgunluğa eriştiği kaydedilmektedir. Avusturalya kıyılarında tanınan ve et kalitesinin üstünlüğü sebebiyle aranılan bir balıktır. Bu ülkede üreticilik çalışmalarının ileriki senelerde yaygınlaşması beklenmektedir.

Sarı kuyruk snapper (Yellow-fin snapper)

Lutjanus monostigma. Güney Asya'dan Avusturalya'ya kadar yaygın olan bir türdür. Yetiştiricilik çalışmalarında ileride önemli bir tür olması beklenmektedir. Tayvan'da üstünde çalışılan bir tür olduğu kaydedilmiştir.

Kral ya da İmparator snapper (Ernperor snapper or King snapper)

Lutjanus sebrae. Tayvan'da üreticilik açısından önemli bir tür olduğu ve yetiştiriciliği üstünde çalışmalar yapıldığı bildirilmektedir.

Spangled emperar (Letbrinus rıebulosus)

10 kg. Ve 90 cm. Boya ulaşabilen bir balıktır. Ticari avcılıkta 45-50 cm. Boyda cinsel olgunluğa ulaşırlar ve bu boyda yaşları 4-5 dolayındadır. Avusturalya kıyıları ve yakın denizler ile pasifik okyanusunda bulunmaktadır.

Lutjanus stellatus. Trapikal denizler ile ılıman denizlerde, Japonya"dan Avusturalya'ya kadar yaygın olan bir türdür. 55-60 cm. Boya ulaşabilir. Et kalitesi yüksek olarak nitelendirilir. Tayvan'da ticari açıdan üreticilik çalışmaları uygulamaya girmiş bulunur. Kırmızı yüzgeçli snapper

(Red-tail-fin snapper) Lutjanus fuluus. İndo Pasifikten Kızıl Deniz'e ve Japonya İndo pasifikten Kızıl Deniz'e ve Japonya kıyılarında yaygın olan bir türdür. 40 cboya kadar büyüyebilir. Tayvan'da yapılan ye-
tiştiricilik çalışmalarından olumlu sonuçlar alındığı kaydedilmektedir.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.