AramaArama
Gıda Hattı

Deniz hayvanı Sinarit nedir? Sinarit yetiştiriciliği nasıl yapılır?

10 Eylül 2021, 11:47
Paylaş
Deniz hayvanı Sinarit nedir? Sinarit yetiştiriciliği nasıl yapılır?
Deniz hayvanı Sinarit nedir? Sinarit yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Sinarit ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki deniz hayvanı Sinarit nedir? Sinarit  yetiştiriciliği nasıl yapılır? 

Deniz hayvanı Sinarit nedir? Sinarit yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Sinarit ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki deniz hayvanı Sinarit nedir? Sinarit  yetiştiriciliği nasıl yapılır? 

Sinarit nedir?

Sinarit (Dentex dentex) Sparidae balığının bir türüdür.

Sinarit Akdeniz'de yaygındır, ama Karadeniz ve Britanya Adalarından Mauretania'ya, bazen Senegal ve Kanarya Adalarına kadar Doğu Atlas Okyanusu'nda da görülür. 200 m ye kadar kumlu veya taşlı derinliklerde yaşar, ve diğer balıklardan, yumuşakçalardan ve kafadan bacaklılardan beslenen etkin bir yırtıcıdır.

Sinarit yılın çoğu döneminde yalnızdır, ama üreme süresince birkaç hafta gruplarda yaşar: tamamen büyümüş sinaritler ilkbahar boyunca, yüzeye yakın sıcak suda 2-3 hafta birlikte kalırlar. Yetişkin sinarit bir metreden fazla boya ve 20 kg ağırlığa erişebilir.

Genç sinaritlerin mavi yüzgeçlerle birlikte kahverengi-mavi olmak üzere gri-mavi olan yetişkinlerden daha farklı bir yüzeyi vardır.

Sinarit yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Sparidae ailesi üyesi olup, derinlerde yaşayan bir türdür. Tüm Akdeniz'de ve Atlas Okyanusu'nda dağılım gösterir. Üreme mevsimi Nisan-Haziran aylarında olup, 16-20oC su sıcaklığında yumurta bırakırlar. Fangri ve Mercan balığının aksine her mafroditlik göstermez. Kafes koşullarında yetiştirme tekniği ve özellikleri Fangri'de olduğu gibidir. Su ürünleri yetiştiriciliği açısından uygun bir tür olarak ele alınmaktadır. Larva yetiştiriciliği mümkün kılınmış olmakla beraber çipura ve levrekteki kadar kolay olmamakla beraber yapılan çalışmalarla mevcut sorunların yakın zamanda çözümleneceğini umuyoruz. Larva yetiştirmede görülen en büyük sıkıntılardan birisinin bazı üretim tanklarında yoğun ölümler görülebilmesidirBunun da nedeninin henüz çözümlenemeyen hastalık amillerinden olabileceği ve ortam koşullarında larvalara uygun gelemeyen bazı nedenlerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bütün bu sorunlara rağmen çok başarılı olan işletmeler de mevcuttur. Bu konuda İtalya, Fransa, İspanya ve ülkemizde, yeterli düzeyde olmasa da, yumurta aşamasından pazarlama aşamasına kadar sinarit üreterek pazarlayan firmalar mevcuttur.

Larva yetiştiriciliğinde halen çözümlenmesi gereken sorunlar olmakla beraber ağ kafese alınan balıklarda gelişme, çipura ve levrek balıklarına oranla daha iyidir ve daha fazla canlı ağırlık artışı sağlanmaktadır.

Larva yetiştiriciliği üzerinde yapılan bir çalışmada 45 günde larvaların 24 mm.'ye ve 0.124 gr ağırlığa ulaştıkları bildirilmiştir.

100. günde yapılan ölçümlerde ise ağırlık 2.8 gr ve uzunluk 60 mm olarak saptanmıştır. Larva üretiminde tankta su üzerinde toplanan yağı elimine etme amacıyla uygulanan hava süpürgesinden meydana gelen sesin larvalarda stres yarattığı ve bu konuda dikkatli olunması gerektiği önerilmiştir. Bazı tanklarda 35 günde yamyamlık olayının görüldüğü, bunun da sorun yaratabildiği kaydedilmiştir.

Larva üretiminde uygulanan protokol bazı küçük ayrılıklar göstermekle beraber çipura ve levrek yetiştiriciliğinde uygulanan protokole yakınlık gösterir.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.