AramaArama
Gıda Hattı

Deniz hayvanı Sarıkuyruk Balığı nedir? Sarıkuyruk Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır?

10 Eylül 2021, 11:37
Paylaş
Deniz hayvanı Sarıkuyruk Balığı nedir? Sarıkuyruk Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır?
Deniz hayvanı Sarıkuyruk Balığı nedir? Sarıkuyruk Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Sarıkuyruk Balığı ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki deniz hayvanı Sarıkuyruk Balığı nedir? Sarıkuyruk Balığı  yetiştiriciliği nasıl yapılır? 

Deniz hayvanı Sarıkuyruk Balığı nedir? Sarıkuyruk Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Sarıkuyruk Balığı ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki deniz hayvanı Sarıkuyruk Balığı nedir? Sarıkuyruk Balığı  yetiştiriciliği nasıl yapılır? 

Sarıkuyruk Balığı nedir

Sarıkuyruk (Seriola dumerili), diğer adıyla kuzu balığı, ışınsal yüzgeçliler sınıfında bulunan avcı bir balık türü. Özellikle Akdeniz bölgesinde bulunan sarı kuyruk, 70-80 kilograma kadar ulaşabilmektedir. Sarı kuyruk, zaman zaman balıkçılar tarafından akya ile karıştırılmakta, hatta bazen akya olarak balık tezgahlarında satılmaktadır. Ancak, ikisi farklı türlerdir.

Jig, rapala veya yem ile yakalanan sarı kuyruk, genelde küçük balıklar ve kalamarla beslenir. Özellikle beslendiği balıklar; sardalya, kolyos, gümüş, kupes, yazılı orkinos ve gobenedir.

2020 yılı Eylül ayında yayınlanan Amatör Balıkçılık Kararnamesi ile birlikte; 1 balıkçı 30 santimetreden büyük olmak kaydıyla 1 adet kuzu balığı avlayabilmektedir. 15 Mayıs ve 15 Haziran arası, üreme dönemi olduğu için, avlanması yasaktır.

Sarıkuyruk Balığı yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Balık yetiştiriciliğinin pek çok dalında olduğu gibi sarıkuyruk üretiminde de öncülük yapan ülke japonya'dır. Bu balığın yetiştiriciliği üstündekiİlk çalışmaların 1928 senesinde başladığı bildirilmekte ise de esas gelişmeler 1960 senesinden sonra olmuştur. Sarıkuyruk balığı Japonya halkı için yemeklik olarak çok önemli olan ve sashimi denilen çiğ balık eti üretiminde kıymetli bir balıktır. Sashimi (saşimi) yemeği balık etinin başta soya dahil olmak üzere çeşitli soslar ile çiğ olarak yenilmesidir. Ayrıca Sushi (suşi) denilen ve yine pirinç ile çiğ balığın bileşiminden yapılan bir yemek yapımında da sarıkuyruk balığı eti kullanılır. Sarıkuyruk haşlanmış ya da kızartılmış olarak da tüketilir. Tuzlanmış ve kurutulmuş sarıkuyruk eti de Japonya'da beğenilen bir gıdadır. Japonya'daki nüfus artışı ve ekonominin gelişmesi sonucu toplumun iyi balık eti tüketimine yönelmesi, bu balığın zamanla pahalılaşmasına neden olmuştur. Avcılığın ara sıra azalması yetiştiriciliği teşvik etmiştir. Bu arada eskiden insan gıdası olarak değerlendirilen pek çok küçük balığın, zenginliğin artış göstermesi sonucu yemeklik olarak değer azalınca, bunların ucuz bir biçimde balık yemi olarak kullanılma imkanı da sarıkuyruk yetiştiriciliğini etkilemiştir.

Doğada azami 96 cm. Boy ve 13 kg. Canlı ağırlığa ulaştıkları kaydedilmiştir. Normal ölçüleri ise 60 cm. Boy ve 3-5 kg. Canlı ağırlıktır. Kültür yetiştiriciliğinde ise 40 cm. Boy ve 0,800-1 kg. En küçük pazarlama ölçüleridir. Vücudarının . Sırt kısmı siyahımsı mavi, karnı ise gümüşi beyazdır. Sarı-yeşil renkli ve belirgin bir lateral hatta sahiplerdir. 30-80 milimetre. Uzunlukta olan yavrularda dikine 6 adet metalik sarı kahverengi ve 11 tane kırmızı kahverengi bant bulunmaktadır. Bu renkleri ile annelerinden biraz farklı görünürler. Balıkların vücudu füze şeklindedir ve hafif yandan basıktır. Sırt yüzgeeinde 5 adet ışın bulunmaktadır. 30 cm. Boya kadar olan küçük balıklarda ise 6 adet ışın vardır. Bunların takriben 29 - 36 arası küçük ışınları vardır. Anal yüzgeçte ise 1 adet esas ışın 17 ile 22 arasında ince ışın mevcuttur. Lateral hat üstünde 210 ile 220 arası pul vardır

Sankuyruk balıkları genelolarak ılık su balıklarıdır. Tayvvan'dan kuzeydeki Hokkaido Adasına kadar var olan ılık Kuroshio akıntısı boyunca yayılmışlardır. Balıkların ilkbahar aylarında kuzeye doğru göç ettikleri ve sonbaharda ters bir göç durumunun var olduğu izlenir. Ülkemizde yakın olarak Seriola sp. çeşidinin Akdeniz'de var olduğu kaydedilmektedir. Bu balık üstünde de benzer yetiştirme çalışmalarının yapılabileceği düşünülür ise de Japonya'da olduğu gibi çok miktarda yavru yakalama olanaklarının varlığının daha önce araştırılması ve bu konu da çalışmalar yapılması gerekiyor. Çünkü ileride değinileceği gibi sarıkuyruk yetiştiriciliğinde yavru temini yakalama yoluyla temin edilmektedir, Son senelerde larva üretimi konusundaki çalışmalardan da olumlu sonuçlar alındığı gözlenmektedir.

Sarıkuyruk balıklarının yumurtaları pelajiktir. 1.15 ile 1.44 mm . çapındadır. Yumurta içinde 24-0,37 milimetre. çapında bir yağ damlacığı vardır. Yumurtalardan yavru çıkışı 18-24oC arası sıcaklıklarda 51 saat sürmektedir. Yumurtadan yeni çıkmış larvalarda boy uzunluğu 3,5 mm . Dolaylarındadır, bu sıcaklığının 19-21oC ve tuzluluğun %19,1-19,3 olduğu bölgeler yavru barınmasının en fazla bulunduğu yerler olarak saptanmıştır. Bu değerleri bilmenin faydası, su şartlarını takip ederek yavru yakalanabilecek bölgelerin tesbitidir. Yumurtalardan çıkan milyar- larca larvanın akıntılara kapılarak kuzeye doğru ilerlediği ve deniz üstünde yüzen su yosunlarının bololduğu ayrıca, yavruların beslenmesinde önemli yer tutan zooplanktonların bol olduğu alanlarda barındıkları izlenir. Bu yosun kümeleri altında larvalar özellikle zooplanktonlardan Copepodsızs ile beslenerek 1,5 ile 15 cm. Arasında boya kadar ulaşırlar. Bu boylardaki balıklara Japonya'da mojako adı verilir. Bu kelimenin mo kısmı yosun, jako kısmı ise yavru balık manasına gelir. 15 cm 'yi geçen balıklar yosun kitlelerinden ayrılarak serbest olarak denizde yüzmeye ve açık denizlere açılmaya başlarlar. 4 cm. Boydan itibaren balıkların gıdasında diğer balık yavruları önemli oranda yer almaya başlar. Büyük balıkların belli başlı gıdası ise diğer küçük boylu, hamsi, sardalya ve istavrit gibi pelajik balıklar ve yavrularıdır. Sarıkuyruk balıklarında yaşama süresinin 7 yıl dolaylarında olduğu saptanmıştır.

JAPONYA'DA SARI KUYRUK BALIGI YETİŞTİRİCİLİGİNİN DURUMU

Sarıkuyruk balıklarında ilk yetiştirme çalışmaları, 1928 senesinde Kagawa Bölgesinde ele alınmıştır. Bu bölgeler de başarılı neticeler alınması üzerine yetiştiriciliğin diğer bölgelere süratle yayıldığı görülmüştür. 1938 senesinde 300 ton olan üretim 1968 senesinde 30.000 tona, daha son-raları 150.000 tona ulaşmış bulunur.

Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliğindeki bu gelişime gerçekten ilgi çekicidir. Kısa sürede 300 tondan 150.000 tona ulaşan bir artış balık yetiştiriciliği açısından gelişmelerin ne şekilde olabileceğini gösterme bakımından çok ümit vericidir. Bugün sarıkuyruk balığı yetiştirme çiftlikleri japonya'rıın orta bölgelerinden güneye doğru
yaygınlaşmış bulunur. Özellikle su ve hava sıcaklığının daha yüksek olduğu güney bölgelerinde önemli yetiştirme merkezleri doğmuştur. Enime Bölgesi sarıkuyruk yetiştiriciliği bakımından Japonya'da önde gelmektedir. Yetiştirme çiftliklerinin artmış olması sebebi ile Japonya'da senenin her mevsiminde sarıkuyruk balığının pazara sevk edildiği görülür. Bunun sonucudur ki sabitlenmiş bir fiyat garantisi de ortaya çıkmakta ve bu durumda yetiştiriciliği teşvik edecek güvenli bir üreticilik ortamı doğmaktadır. Ancak yine de, yıl sonlarına doğru avcılık yoluyla sağlanan miktarın çoğalması bu dönemlerde bir bolluk yaratır ve bir miktar fiyat ucuzlaması görülür ise de bu aylarda tüketimin de çoğalması fiyatlarda bir dengeleme sağlar.

Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliğinde safhalar şu biçimde özetlenebilir. Bu safhalar; balıkçılarca yavruların yakalanması, yavru büyütme işverenleri, ağ kafeslerde besi dönemi ve pazarlamadır.

Japonya'da sarıkuyruk balığı yetiştiriciliğinin genel itibari ile üç şekilde uygulanmış olduğu söylenebilir. Bunlar, deniz kıyılarındaki koyların çevrilmesi yoluyla kazanılan yetiştirme alanları, ağ ile deniz kıyısında çevrilen alanlar ve ağ kafeslerdir. Özellikle ağ kafeslerde üreticilik son senelerde diğer yöntemlere oranla daha fazla artmıştır. Çünkü ağ kafeslerde üretimde, deniz suyunun ağın her tarafından girmesi mümkün olduğundan ve kontrol da diğer yöntemlere göre çok daha kolay ve başarılı olarak yapılabildiğinden tercih edilmektedir. Bunun sonucu ağ kafeslerin yaygınlaşmasında önemli artışlar olduğu izlenebilmektedir.

Bu yetiştirme yönteminden esinlenerek ülkemizde de ağ kafeslerde çipura ve levrek yetiştiriciliği çalışmalarında önemli başarılar sağlanmıştır.

Japonya'da 2000 yılı için deniz ürünleri yetiştiriciliğinin 1.220.000 ton olduğu bildirilmiştir. Bunun 260.000 tonu deniz balığıdır. Geri kalanı ise yosun ve kabuklu deniz canlılarıdır. Bu üretim içinde sarı kuyruk üretim mikterı 150.000 ton ile ilk sırayı almaktadır. Sarıkuyruk balıklarında istenilen ağırlığın 4 kg. Olduğu ve balıkların bu ağırlığa 18 ayda ulaştıkları kaydedilmektedir. Geri kalan balıkların 80.000 tonu mercan, gerisi yassı balıklar, balon ve ton balığıdır. Yavru temini: Sarıkuyruk balığı yetiştiriciliğinde üretimde kullanılacak olan yavruların çoğunluğu doğadan temin edilir. Japonya'da yavru balık yakalanması üstünde önemli bir iş kolu gelişmiştir. Ergin yumurtalı sarıkuyruk balıkları erken ilkbaharda Mart ayları sırasında güneyde Okinawa Adası dolaylarında bulunurlar. Ilkbaharda kuzeye doğru göç etmeye başlarlar. Isan ve Mayıs aylarında Japonya'nın güneyinde bulunan Kyushu Adası kıyılarına ulaşan balıkların bu dönemlerde yumurtladıkları görülür. Bu kıyılarda bololarak bulunan ve akıntılar ile hareket eden yosun kitlelerinin altlarında barınan yavrular buralardan, konu üstünde ihtisaslaşmış avcılarca milyonlarca yakalanır. Buralarda yakalanan yavrular yetiştiricilere satılır.

Sarıkuyruk balığı yavrularının yakalanması belirli kişilerce yapılır. Bu kişilere devlet tarafından özel izin verilir ve yakalanabilecek yavru sayıları da belirtilir.

Yakalanan yavru balıkların boyutlara göre ayrılması önemli bir çalışma olarak ele alınır. Çünkü boylara göre sınıflandırma yapılmadığı taktirde %50'ye kadar ulaşan kayıp oranı ile
karşılaşıyor olmak mümkündür.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.