AramaArama
Gıda Hattı

Deniz hayvanı Pekten nedir? Pekten yetiştiriciliği nasıl yapılır?

9 Eylül 2021, 16:27
Paylaş
Deniz hayvanı Pekten nedir? Pekten yetiştiriciliği nasıl yapılır?
Deniz hayvanı Pekten nedir? Pekten yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Pekten ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki deniz hayvanı Pekten nedir? Pekten  yetiştiriciliği nasıl yapılır? 

Deniz hayvanı Pekten nedir? Pekten yetiştiriciliği nasıl yapılır? Su ürünleri arasında bulunan Pekten ile ilgili araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Peki deniz hayvanı Pekten nedir? Pekten  yetiştiriciliği nasıl yapılır? 

Pekten yetiştiriciliği nasıl yapılır?

Patinopecten yessoensis ülkemizde pecten olarak bilinen canlı olup Dünyada yetiştiriciliği çok fazla yapılan bir kabuklu su canlısı grubunu oluşturur. 2001 yılı verilerine göre miktar olarak yetiştiriciliği açısından' sekizinci durumda olan bu grubun üretim miktarı 1.1 000 000 ton civarındadır.

Patinopecten yessoensis türü yanında üç tür daha yetiştirmede önemli hale gelmiştir. Bunlar Chlamys nobilis, Chlamys farreri ve Argopectewn irradians türleridir.

Pecten larvası üretimi istiridye larvası üretimine benzerdir. Burada örneğin Chlamys farreri larvası üretim tekniğine kısaca değinmekle yetineceğiz.

Damızlık olarak kullanılacak bireyler doğadan temin edilebileceği gibi insan eli altında yetiştirilen bireylerden yararlanılması da son senelerde artmış bulunur. Damızlık seçimi kış ayları sonuna doğru yapılır. Seçilen damızlıklar üretim yerinde .Kondisyon kazandırmak için özel bir bakıma alınırlar. Su sıcaklığı tanklarda fertlerin getirildiği ortamdan Z-3°e yüksek tutulur. Her gün su sıcaklığı izole arttırılarak l2-13°e ye çıkarılır. Bazı çeşitlerde (Argolectewn irradians) sıcaklık l8°e e kadar yükseltilir. Bu sıcaklık 4-5 gün için sabit tutularak bireylerde gonad gelişmesi teşvik edilmiş olur. Daha sonra sıcaklık türün talebine göre ZZ-23°e ye kadar arttırılabilir. Bu dönemde damızlıklar kondisyon kazandırmak için yapay yem ya da özelolarak üretilen fitoplanktonlarla beslenirler. Beslemede kullanılacak olan fitaplanktonlar çoğu zaman Phaeodactylum tricornutum, Chaetocaros muelleri, Monochrysis simp-lex, lsochrysis galbana, Tetraselmis tetratbele ve Nannochrysis oculata türleridir.
Damızlıklar daha sonra kabukları temizlen-dikten ve kurulandıktan sonra sürekli akar bir biçimde filtre edilmiş temiz deniz suyu verilen tanka alınır ve 1-2 saat akıntı altında tutulur. Erken yumurtlamayı önlemek için bu işlem erkek ve dişiler için ayrı tanklarda uygulanması önerilmektedir. Daha sonra su sıcaklığı 2-3°e yüksek tutulan tanklara dişi ve erkekler beraberce bırakılır. Bu ısı artışı pektenlerin 10-15 dakikada yumurtlamalarını ve erkeklerin yumurtaları döllemelerini teşvik eder. Yumurtlama genelde 50-60 dakikada sona erer.

Damızlık bireyler 10-15 gün tekrar kondisyon kazandırılarak ikinci bir yumurtlama için kullanılabilirler. Bu tür bir uygulama yalnızca damızlık sıkıntısı çekildiği zaman ele alınmaktadır. Genel olarak üreticiler bir kez kullanımdan sonra gerekir ise başka bireyler kullanmayı seçerler.

Dişi bir birey 3-6 000 000 arasında yumurta verebilir. Buradan anlaşılırki yumurta verimleri bir hayli yüksektir. Yumurtaların çapı 65-70 mikron civarındadır.'

Larvaların gelişmesi üzerine su sıcaklığı, tuzluluk ve yemleme şartları önemli derecede etki eder. Larvalar metamorfoz dönemini geçirdikten sonra veliger safhasina ulaşırlar. Chlamys farreri larvaları için uygun yetiştirme şartları olarak, su sıcaklığının 17-20oe olması önerilmektedir. Günlük su değişimi - 1/3 oranında tutulabilir. Bir süre sonra günlük su değişimi tank hacminin iki katı olmalıdır. Beslemede yukarda verilmiş olan fitoplanktonlar kullanılır. Bu arada mikrokapsul yemler ile maya kullanımının da ele alınması mümkündür. Ancak fitoplankton kullanılması en uygunudur. Tanklardaki alg yoğunluğu başlan gıçta mililitrede 5-10.000, sonraki zamanlarda juvenil duruma geldikleri dönemde 60-120 civarında olmalıdır. Tanklarda plankton miktarının artışı tedrici olarak yapılır.

Yumurtlamadan 18-20 gün sonra larvalar 160-180 mikron uzunluğa erişirler. Bu dönemde larvalarda göz belirmeye başlar ve bentik duruma geçerek bir yere tutunmağa başlarlar. Bu amaçla larvaların tutunabileceği bazı materyalı derin tank içerisine konulmuş olması gerekir. Bu amaçla kullanılabilecek malzeme ve yöntemler konusunda istiridye yetiştiriciliği kısmında bazı bilgiler sunulmuştur. Yapılan gözlemler larvaların tutunmak için kahverengi, kırmızı ve sarı renkli materyallere daha fazla yatkın oldukları merkezindedir.

500 mikron boy uzunluğa ulaşan genç bireyler tutundukları yerden ayrılarak tank zeminine düşmeye başlarlar. Bu dönemde çok dikkatli olarak yavrular' toplanmalı ve diğer büyütme tanklarına alınmalıdırlar. Bu dönemde ağ fileler içerisinde tutulan larvaların bulunduğu ortamda temizliğe çok dikkat etmek gerekir. 7-8 günlük bir müddet için bu bakım çok önemli olup günlük rutin işlerde bir aksama olmamalıdır. Ağ fileler her hafta muhakkak temizlenmeli ve yavrular üstünde pislik birikmemesine özen gösterilmelidir..

Yavrular 2 mm boya ulaşınca diğer ağ torbalara transfer edilirler. Özetle larvaların büyümelerine bağlı şekilde tutuldukları ağ torba gözleri de büyütülmelidir. Bu dönemde ticari olarak satılacakları 15-20 milimetre ye kadar bu bakımın dikkatle yürütülmesi gerekir.

Son yılarda kontrollu kuluçkahanelerde istenen dönemde larva üretimini mümkün kılacak yetiştirme metotları geliştirilmiş bulunur.

Kuluçkahanede üretilen yavruların çeşitli yöntemlerle denize yerleştirilmeleri ve pazarlama boyuna ulaştırıldıktan sonra pazarlanmaları ile üretim çalışmaları tamamlanmış olur. Denize yerleştirmede istiridye yetiştiriciliğine benzer yöntemler kullanılır. Bu amaçla geliştirilmiş bir çok askı metotları olup bu konu da bazı örnekler metin içinde sunulmuştur.

Gıda Hattından güncel e-bülten almak için adresinizi girip kayıt olabilirsiniz.

.